Symbol svastika, život a pyramidy

big-buddha-656945_1280Svastika je symbol, na který často zapomínáme, případně k němu nemáme kladný vztah. Je možné, že by svastika byla symbolem vesmírného tvoření, vzhledem k tomu, že zobrazuje rotaci cyklů? Kříž ve tvaru svastiky býval uctíván jako znamení nesmrtelnosti. Symbol svastiky můžeme najít na keramice starého Řecka, stejně tak u amerických indiánů, na kamenných monolitech objevených v Anglii z dob pohanských, také v mytologii prastarých Slovanů. V Číně a Indii je svastika považována za významný symbol štěstí, symbol nekonečna. Tento znak je nepřehlédnutelný také v barevných obrazech vyjadřujících Buddhovo učení – je základem indických mandal. V tibetské mystice najdeme jak svastiku levotočivou, tak pravotočivou – obě představují dvě navzájem na sebe působících opačné síly (energie), představují vyrovnání sil tvoření a zániku. Svastiku najdeme vyobrazenou na hrudi a chodidlech Buddhy. Svastika je zároveň symbolem ohně, prastarým symbolem sluneční energie. Slunce určuje vnímání času na Zemi – zahnutá ramena svastiky představují plynoucí čas. Čas plynoucí pro duše v uzamčeném (trojrozměrném) prostoru. V pradávných symbolech můžeme najít svastiku, která má na konci každého ramene vyobrazen srpek – symbol Měsíce. Slunce a Měsíc opět představují principy ženské a mužské energie – plusové a minusové síly vesmíru.

Svastika symbolizuje tajemství Buddhova srdce. Indický výraz ,,swasti“ znamená – štěstí

Vesmírem prostupují dvě základní VLNY energie – mužský a ženský princip, které představují od sebe neodlučitelný svazek harmonických vesmírných sil. Pokud se tyto dvě energie (vesmírné vlny) protnou, vytvoří svastiku – tedy život. Jinými slovy je svastika symbolem dvou energií (jin a jang), energií, které dokáží ohnout a uzamknout prostor – a tak vytvořit trojrozměrnou realitu. Symbol svastiky je skrytý také v pyramidách se čtvercovou základnou.

Citace z knihy Základy magie, Lilith: „Nic má svůj opak ve slůvku Něco. Něco, čili první manifestovaná skutečnost, má číslo jedna. První sefirou je Keter, která se vynořuje z nicoty. Jednička náleží v hebrejštině písmeni alef, které má význam vůl či tele. Tele jako mládě, které se právě narodilo, tak jako se jednička narodila z nuly. V pozdějších učeních se objevuje toto mládě především jako dítě a jeho magická či náboženská moc. Symbolem dítěte byl ve starém Egyptě točící se kříž, svastika, který tvarově připomíná písmeno alef. Tentýž symbol se zároveň užívá ve smyslu hromu trhajícího oblohu. Podobnost s právě rodícím se dítětem zřejmě nemusím zdůrazňovat. Proto jen podotknu, že dítě je v symbolismu chápáno vždy jako bezpohlavní, ani-muž, ani-žena. Symbolismus dítěte odpovídá v tarotu kartě Blázna…“


Pyramida je trojrozměrným ztvárněním svastiky

 Princip vzniku prostorového života, mechanismus uzamčení prostoru

DSC_1225

„Tady je zobrazen princip vzniku prostorového života, neboli mechanismus uzamčení prostoru. Pouze síla dvou Bohů, zobrazená ve svastice, dokáže ohnout a uzamknout prostor, ale uzamknout jen v podobě pyramidy. Prostorový život je pyramidální.

Tak se rozhodli Bohové, kteří stvořili Duši v podobě svastiky! Jen pyramidou je možné uzamknout prostor a zachovat tak svastiku… tedy Duši!“

„…V kabale je napsáno, že Vesmírem prostupují vlny energie přicházející od Boha Vesmíru a Boha Onoho světa, ale že život vypukne, až se tyto dvě vlny protnou a v protnutí vytvoří bod Kairos, kde se čas stlačuje a kdy dokáže divy, protože dvě vlny spojené Kairosem tvoří svastiku.“

(Pyramidální svastika je základ prostorového života, podle knihy: Hledání města bohů, autor: Ernst Rifgatovič, časopis Medium.)

POKUD MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VELMI DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI, doporučuji shlédnout, od začátku do konce, toto video: NASSIM HARAMEIN


Kairos je v řecké mytologii bůh příhodného času, bůh příhodné příležitosti a nejpříhodnějšího okamžiku

O vesmírných vlnách nám v mnoha mýtech vypráví též symbol hadí síly – symbol životní energie. Had v přírodě vytváří svým pohybem vlnovku – vlní se – ne náhodou najdeme symbol hadí síly napříč veškerou mystikou. Tím se dostáváme ke spirále, dalšímu symbolu života. Čakry (točivé víry – torzní pole) v lidském těle se spirálovitě otáčí. Když se pozorně podíváme na svastiku, tak jde v podstatě o spirálu.

buddha-154911_1280celtic-23372_1280dragon-34167_1280mexico-149382_1280

Pokud spojíme levotočivou a pravotočivou svastiku, dostaneme symbol čtverce

Pyramida má čtvercovou základnu. Čtverec je symbolem hmoty, planety Země, života ve hmotě. Člověka a přírodu ovlivňují a svým způsobem vytváří čtyři živly. Princip čtyř živlů operuje v každém lidském těle – mágové znalí věci dokáží pomocí energie živlů ovládat svůj život (tvořit v realitě). Pyramidy v Egyptě skrývají, mimo jiné, tajemství vesmírné a životní energie. Stejně tak se s životní energií pracuje v novodobých stavbách v podobě pyramid. Stejné tajemství skrývají pyramidy v Mexiku (video Nassim Haramein).

Trojrozměrná realita je jednou z mnoha, všechny dimenze existují společně vedle sebe. Dvě základní energie vesmíru ohýbají prostor a vytvářejí „pyramidy života“. Prostorový život je podle teorie badatele Ernesta Rifgatoviče „pyramidální“.

Duše člověka je ve své podstatě „bezpohlavní“, obsahuje současně energie mužského i ženské principu – symbolika Adama a Evy. Vtělená duše do fyzického těla (uzamčená v prostoru) prožívá život v prostorové třídimenzionální realitě. Po smrti fyzického těla se duše vrací do fraktální reality – ke své božské přirozenosti. Fraktální realita je prosta času, duše je zde zcela svobodná, není zatížená prostorovým tělem, je bezrozměrná. Duše se ve fraktálním světě pohybuje rychlostí myšlenky, tvoří rychlostí myšlenky. Meditace umožňují duši uzamčené v (pyramidové) prostorové realitě odpoutat se od hmotného těla, a krátkodobě navštívit fraktální svět – jemnohmotné reality (spánek, změněné stavy vědomí, astrální putování a další mystické prožitky).

Pokud existuje NĚCO, co nazýváme Bohem, skutečná podstata životní energie a vesmírného VĚDOMÍ, tak nejdříve ze všeho musel být stvořen fraktální svět – svět volného času, ve kterém žijí svobodní Lidé – Mysli, jak poznamenává Ernst Rifgatovič. Kde „Člověk Mysl“ není zatížen prostorovým světem. Než se člověk objevil na planetě Zemi, byla již jeho forma „předpřipravena“, člověk je ve své podstatě součástí galaxie a mnoharozměrného vesmíru – to se dozví člověk budoucnosti až se naplno rozvine období věku Vodnáře.

Symbol svastika, život a pyramidy

Dnes už víme, že každá buňka fyzického těla má vlastní torzní pole

Jemnohmotný svět skrývá reality, které dnes už potvrzuje i teoretická kvantová fyzika. Nepřímo potvrzuje existenci vesmírného vědomí, tvořivou sílu emocí, slov a myšlenek. Jednou z nejzajímavějších teorií je teorie torzního pole. Všechny buňky v lidském těle mají společné vědomí. Buňky reagují na myšlenky a emoce, jak pozitivní, tak negativní (zdraví – nemoc). Myšlenky jsou informace, které se okamžitě, bez časové prodlevy šíří pomocí torzních polí – pomocí točivých vírů. V paralelní realitě vytváří hologramy, které se „časem“ zrcadlově zhmotňují v uzamčeném trojrozměrném prostoru – realitě vnímané lidským vědomím. Hologramy sobě si podobných myšlenek si můžeme představit jako obrazy psychických informací, které vytváří energetická pole vědomí s nekonečnými kvanty informací. Tento informační prostor zahrnuje různé paralelní reality, jedné z nich říkáme „onen svět“. Onen svět představuje minulost, přítomnost a budoucnost jako jedinou veličinu. Vtělená duše do pozemského těla je s vesmírným vědomím spojena skrze podvědomí, komunikace probíhá například pomocí intuice.

Odkud pochází původ slova VÍRA, věřit? Vír, vířivé = torzní pole?

Uvědomujeme si dostatečně, že POHYB je síla, která utváří čas?

geological-time-spiral-767821_1280Pohyblivá torzní pole, energie v podobě kuželovitých točivých vírů, vznikají, pokud je porušena klidová energie prostoru fyzikálního vakua. Tyto víry vznikají pomocí zvukových vln, ty vytvářejí pohyb.

Cokoliv má nějaký tvar, cokoliv je vyřčeno, cokoliv se pohne, cokoliv vydává zvuk, prostě vše, co je stvořeno v trojrozměrné realitě, existuje v paralelních realitách.

Podle teoretické kvantové fyziky, a podle matematických rovnic, existují tyto paralelní světy všude kolem nás, pouze na jiných, neviditelných frekvencích. Naše vnímání je „uzamčeno“ na nižších frekvencích, proto paralelní reality bezprostředně nevnímáme.

milky-way-894237_1280Pravotočivá svastika vykazuje kladnou energii – symbol tvoření. Levotočivá svastika vykazuje zápornou energii – symbol ničení a rozpouštění. To samé platí pro symbol spirály. Pro čakry (točivé víry) platí to samé – vše je skryto v symbolice dvou hadů obtáčejících se proti sobě kolem hole. Zablokované čakry mohou mít nízkou frekvenci, případně se otáčejí nesprávným směrem. S těmito fakty souvisí sexuální energie mezi mužem a ženou, a spousta dalších spirituálních a vyšších mystických záležitostí.

Torzní pole se šíří otáčivým vířivým pohybem ve tvaru kuželů. Pokud se nad tím zamyslíme, tak tento pohyb vytváří celý náš svět od jádra atomu. Jádro atomu se točí kolem své osy, kolem jádra se pohybují elektrony. Planeta Země, všechny ostatní planety a Měsíc se také točí kolem své osy, pohybují se kolem Slunce. Galaxie se spirálovitě otáčí. Spirály v přírodě vidíme všude, od buňky, vznikajícího embrya až po hurikány.

(Nassim Haramein se ve videu také zmiňuje o hurikánech. David E. Schoen napsal vynikající knihu – Božská bouře, dále doporučuji knihu Kosmický had, autor Jeremy Narby.)

Ještě si můžeme připomenout symbol rovnoramenného kříže

planet-749673_1920Symbol kříže je s velkou pravděpodobností odpozorován z oblohy. Dávné civilizace pozorovali na obloze komety nejen jednochvosté, komety se čtyřmi chvosty byly sice vzácné, zato vytvářely na nebi zářící kříže. Tyto nebeské kříže byly dokonce pozorovány ve tvaru svastiky – zářící ,,lomený“ kříž na nebi vznikl při otáčení komety. Kometa je ledové těleso, chvost komety se vytváří pokud se kometa dostane do vnitřní části sluneční soustavy. Přiblížením se ke Slunci začne led roztávat a vytvoří nápadný ohon – ten směřuje vždy od Slunce. Hvězda, která dovedla tři krále (mágy) k místu, kde se měl narodit Ježíš, bývá symbolicky zobrazována jako kometa.

Složitost vesmíru je nezměrná a ve své podstatě nepoznatelná. Hledáme nápovědy, znamení a souvislosti, a snažíme se poznat Pravdu. Tajemství jsoucího světa, tajemství bohů oděných do stříbřitého hvězdného šatu, tajemství přírody a záhady samotného života, který se nám představuje ve velkém množství forem, je otázka, kterou se člověk zabývá od dávnověku. Pravda je všude kolem nás – záhadná, tajemná, skrytá a matoucí. Někdy je zářící, přesto ji nevidíme, nevšimneme si, neslyšíme ozvěnu nekonečna…

EXKURZE MIMO TĚLO

Skrytý význam prastarých symbolů lze odhalit v rozšířeném stavu vědomí, nahlédnutím do vyšších sfér kosmického Vědomí, pochopením vesmírných a pozemských souvislostí.


♥ ♥ ♥

Pokud jste shlédli zmíněné video (Nassim Haramein), můžete si dát do souvislostí skleněné pyramidy v Paříži a okolní symboliku – náhoda? Anebo platí rčení: Chceš-li něco skrýt, vystav to všem na oči?

pyramid-495398_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.