18.10.2015

Buddhistické symboly

buddha-1425834_1920Podíváme-li se na obrazy a sochy prince Siddhárty, tichého, nezaujatého pozorovatele – Buddhy, uchvátí nás především dokonalý klid, vyrovnanost, jistota, radost a láska vyzařující z jeho tváře. Pohled princových očí nám říká: jedině mysl dokáže skutečně osvobodit člověka od trápení. Dokážeme-li rozkódovat a vyčistit vlastní emocionální paměť, potom na čistý nepopsaný list knihy našeho života láskyplně otiskujeme mocné vědomí Buddhy, niterné lásky uložené v našem duchovním středu.

Vědomí Buddhy znamená osvícení

Jde o čistý, přirozený stav vědomého bytí. Jde především o lásku, kterou dokážeme dát sami sobě. Kdo skutečně pochopí souvislost všech věcí, časem neomylně zjistí, že myšlenky jsou čistá energie, která ovlivňuje náš život na všech úrovních.

Drahmačakra – osm šťastných paprsků

Buddhistické kolo drahmy symbolizuje Buddhovo učení, nejčastěji zobrazované s osmi paprsky. Patří mezi symboly motivující ke šťastnému životu, poukazují na vznešenou cestu duchovního poznání. Magické kolo představuje dokonalost Buddhova učení.

buddha-830077_1280

buddha-830949_1280

plate-700399_1280

shwethalyaung-buddha-851561_1280

china-91006_1280

incense-508465_1280

tibet-811683_1280

measure-806522_1280

drum-819745_1280

myanmar-784749_1280

temple-811457_1280

 

Diskuze