Charakteristika barev

background-221391_1280Symbolický význam barev spočívá v jejich schopnosti vyvolávat určité vibrace a pocity. Vnímání energie barev a jejich vlastností nás posune zas o kousíček dál ve snaze o vědomou tvořivost. Barvy přiřazujeme ke znamení zvěrokruhu, k planetám, bohům, emocím, náladám. Pečlivě plánujeme jednotlivé vzájemné kombinace barev. Barva modrá v kombinaci s bílou, například při kreslení ochranných znaků, je velmi magické spojení. Obě barvy jsou veskrze duchovní, modrá je nebe, nekonečno, průzračnost diamantu, eliminuje bolest a všechny negativní energie. Modrá je barvou myšlenek a ryzí lásky, na rozdíl od červené, která je spíše symbolem vzplanutí a vášně. Vibrace žluté podporuje metabolismus. Do modré jsou oděni bohové, do bílé barvy zas andělé.

rose-234483_1280Bílá, černá a šedá jsou barvy neutrální

Černá, stejně jako bílá, není barva. Černá barvy pohlcuje, smícháme-li na paletě všechny barvy spektra, dostaneme černou. Představuje spravedlnost, nekonečno a skrytou (latentní) energii Absolutna, věčnou spirálu času a neodhalenou moudrost, kterou teprve poznáme. Černá v kombinaci s bílou vyrovnává protiklady. Bílá představuje světlo a světlo barvy vytváří. Černá představuje tmu a tma barvy pohlcuje. Nezapomínejme ani, že některé barvy vzniknou vzájemným smícháním: Smícháním červené s modrou vznikne fialová, smícháním červené se žlutou vznikne oranžová, smícháním modré (nebe) se žlutou (slunce) vznikne zelená (příroda). Charakteristika barev může ovlivnit naše rozhodování na mnoha úrovních.

Vibrační energie bílé barvy

Podle řecké filozofie v sobě bílá barva obsahuje kromě barev také všechny zvuky!

Bílá symbolizuje světlo, duchovnost, spiritualitu, čistotu, panenskou nevinnost, chlad, vše neviditelné, nepoznané, tajemné. Odhaluje pravdu a upřímnost. Je symbolem sjednocení, průhlednosti, neúplatnosti, upřímnosti, spravedlnosti a nových začátků. Bílá je dokonalost, svoboda, pravda, ctižádost a osvícení. Uklidňuje a utěšuje. Je barvou čisté duše a obnažené přirozené krásy. Obsahuje hojivou sílu, je inspirací k životu. Ochraňuje před negativními energiemi, usnadňuje napojení na energie přírodních sil. Bílá barva bývala u starých Slovanů barvou ,,smuteční“, dávala duším odcházejícím na věčnost naději na znovuzrození, přinášela osvobození od všeho temného, od nelásky, od pozemských pout.

swan-605985_1280Bílá sama o sobě není barvou, skrývá celé barevné spektrum, tím symbolizuje vše neodhalené a skryté. Je přímou cestou k vyšším rovinám vědomí. Cokoliv v přírodě je bílé je jedinečné, originální a zároveň magické, čisté a posvátné. Jako mléko, bílé květiny, lilie, leknín, bílá labuť, bílý kůň, křišťál, perla, slonovina, čistá bílá oblaka. Stejně tak bílá sněhová pokrývka, která chrání přírodu před třeskutými mrazy. Někdy se díváme na bílý Měsíc, tajemný, magický a vševědoucí, kdy je odhalen ve své přirozenosti, kdy jej neoslňuje odražené světlo Slunce. Tehdy je ve své bílé barvě zahalen posvátným tajemstvím. Bílé vlasy starce jsou symbolem zrání, laskavosti a moudrosti. Tajemstvím je zahalena také nejedna Bílá paní, zjevující se na hradech a zámcích v bílém rouše.

Osoby nosící bílou barvu oblečení častěji, než jiné barvy, bývají sice upřímné, ale také rezervované, chladné a mohou mít potíže s odpouštěním. Což je dáno jejich vnitřní touhou po dokonalosti. Mohou trpět nedostatkem emocí či nadbytkem lhostejnosti.

Vibrační energie černé barvy

Černá je překvapivě tichá barva s převažujícím negativním nábojem, prohlubuje stres, narušenou psychiku, egocentrismus, beznaděj, chaos. Černá je symbolem prázdnoty, zármutku, černých myšlenek, temnoty a smrti. Je znepokojující a melancholická, evokuje smutek. Ale i černá barva má mnoho odstínů, nic není absolutní, je přece zřejmé, že z chaosu vzniká vše nové, z temnoty a tmy vzniká světlo. Pokud nepochopíme její podstatu, nutí nás skrývat se před pravdou, vyjadřovat bolest a nespokojenost agresivitou. Je spojována s podsvětím. Černá nás nabádá uzavřít minulost, zamyslet se nad vším starým a přijímat nové.

Nosíme-li černou barvu příliš často, potlačujeme vlastní osobnost, přání a touhy. Klameme sami sebe a okrádáme se o čas. Potřebujeme spoustu lásky a pochopení, jen to odmítáme přiznat sobě i svému okolí. Černá barva oblečení podporuje nevyrovnanost a podvědomé pocity strachu. Na druhé straně, té sympatické, je barvou autoritativní. Rituálně ji použijeme pro odstranění všeho nežádoucího a překonaného, odstranění zlozvyků, zbavení se všech nechtěných pout, pro zvládnutí nečekaných velkých změn. Vhodná je kombinace s bílou.

golden-94387_1280Vibrační energie stříbrné barvy

Stříbrná měsíční barva je symbolem meditace, intuice, rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. Eliminuje negativní síly, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní. Je barvou jasnovidnosti, meditace, telepatie a astrálního cestování.

Vibrační energie šedé barvy

Šedá je symbolem strachu a nejistoty, opatrnosti, kompromisu, vnitřních překážek. Může oslabovat sebevědomí, odvahu, průbojnost. Příliš šedé má vliv na emoce, potlačuje je, bere nám energii a kuráž, ubírá nám na lesku a přitažlivosti – říká se, že je barvou neviditelnosti. Čím je však světlejší, až stříbrná, vibrace její energie se posouvá a mění, navozuje rovnováhu. Vzhledem ke své ,,neviditelnosti“, pomáhá zachovat tajemství, uniknout před mentální nebo fyzickou negativní energií, která se nás snaží zahnat do kouta. Světle šedá symbolizuje moudrost. Nezapomínejme, že šedá barva vznikne smíchá-li se bílá (den) s černou (noc). Šedá barva stojí na magickém rozhraní dne a noci, je barvou tajemného mezidobí – svítání a soumraku.

abstract-140900_1280Vibrační energie zlaté barvy

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, štěstí a úspěch.

Související článek – Ostatní barvy spektra

 Charakteristika barev

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.