26.1.2015

Hexagram – Šalamounova pečeť

DSC_0980Spojíme-li dva rovnoramenné trojúhelníky a necháme je prostoupit skrze sebe, tak vznikne šesticípá hvězda – pečeť Šalamounova. Znamená vnitřní světlo, duševní sílu, a od sebe neoddělitelnou ženskou a mužskou energii. Jeden trojúhelník je postaven špicí nahoru – představuje živel ohně a mužský princip. Druhý je postaven špicí dolu –představuje živel vody a ženský princip. Společně vyjadřují sjednocení živlů, spojení všech protikladů, duše a ducha, nebe a země, vše, co je nahoře a vše, co je dole, mikrokosmos a makrokosmos.

Hexagram je symbolem nekonečného vesmíru, symbolem mystické svatby

Hexagram působí jako ochranný štít beze slov proti negativním vnějším vlivům, ochraňuje před nezdarem, dodává energii a posiluje životní sílu. Dále je emblémem pro všechny planety, tudíž je symbolem sluneční soustavy, Slunce kraluje v jeho magickém středu.

Pro starověkého alchymistu je hexagram hermetickým symbolem mystické svatby. Hexagram je vyjádřením vesmírné rovnováhy tvořené živly – ohně a vody (mužské a ženské energie). Představuje poznání, rovnováhu vnitřních sil, oživení nebo-li povznesení ducha na vyšší úroveň. Hexagram provedený v modrobílé kombinaci používáme jako silný, ochranný talisman. V černobílé kombinaci vyrovnává protiklady, stává se tak silným tvarovým zářičem. Jako rituální pomůcku jej využijeme například při vzývání planetárních energií.

medove

Šesticípá hvězda v souvislosti s čakrami a duševním vývojem

Energetické vibrace lidského těla – na úrovni čaker – souvisí s úrovní duševní vyspělosti, s úrovní vnímání světa hlasem srdce. A podle této vyspělosti vyjadřujeme své dočasné bytí ve světě hmoty. V lidském těle pracuje sedm energetických center. Spodní tři čakry (pod bránicí) vytvářejí energetický trojúhelník v souvislosti s čakrou kořenovou, sakrální a čakrou solar plexu. Čtvrtá čakra srdeční je duchovní spojnicí, vyvažujícím těžištěm mezi tělem a duchem, je středobodem harmonie. Horní tři čakry (nad bránicí), krční čakra, třetí oko, korunní čakra, vytvářejí vyšší trojúhelník. Pokud se člověk povznese duchovním vývojem, kdy dojde k plnému uvědomění si vyššího Já, nižší a vyšší trojúhelníky se vzájemně propojí a vytvoří šesticípou hvězdu.

V samém středu hvězdy, kde se nachází centrum vnímání a šíření Lásky, které úzce souvisí s léčivou energií odpuštění, se lidská bytost ocitá jedině v plném napojení na energii srdeční čakry.

Doporučený článek, hexagram: Tajemství hvězdných hor

Vloženo 26.1.2016, v Českých Budějovicích, Věra Balková

hildesheim-germany-673399_1280

Diskuze