Zákon karmy – cesta duše

background-313572_1280Karma není odplata ani trest, jak se někdy mylně domníváme. Karma není ani osud, prostě představuje pozemskou, životní pouť každé osamostatněné duše, oddělené od Jednoty. Je to proces, nikoli odplaty nebo trestu, ale pozvednutí ducha, uvědomění si sebe sama jako ,,stvořitele“ vlastní reality. Duše v pozemské realitě, obrazně řečeno, je takový ,,hloupý Honza“ s ranečkem na zádech na cestách. Honza se ale vždycky vrátí domů, potom co posbírá zkušenosti. Raneček, který s sebou všude nosí, symbolizuje poznání, moudrost, které dosáhne. A je jen na něm, zda začne konečně něco pro sebe dělat, nebo zůstane dál ležet za pecí! Stejně tak se každá duše jednou vrátí domů – splyne s Jednotou. V každém příštím životě se více obohatíme (duchovně) a zároveň máme možnost napravit vše nepovedené z života minulého nebo současného. Karma je něco jako kolo osudu, které se roztáčí stále znova. Někdy je duše v koloběhu nepovedených životů uvězněna, dokud nepochopí, co pochopit má. Duše se před každým vtělením ptá, co dalšího chce pochopit, čemu se chce naučit, jak napravit chyby.

Karma představuje různé životní cykly sebepoznání

ancient-577064_1280V každém okamžiku bychom měli vycházet z toho, že všechno je energie. Lidská mysl a vědomí je bezesporu nepoznané mystérium. Absurdní je, že racionalitou toto magické mystérium, jeho nejhlubší část, patrně nelze zcela odhalit. A drtivá většina z nás nemá o těchto skutečnostech ani sebemenší ponětí. Mysl, respektive její do pozadí odsunutá část, je samostatná inteligentní entita. Mysl, odpoutaná od ega představuje naše pravé Já, projevuje se sice v realitě ale skrze pravdu vyššího světa. Což ruší všechny předem přijaté představy, které o sobě a o světě obyčejně máme, ačkoliv víme, že naše cesty vedou buď do ,,nebe“ nebo do ,,pekla“. Ne však každý to dokáže přijmout nebo vůbec zaregistrovat.

Ego není středobodem lidské bytosti, respektive nemělo by být

Naše malé já je jen nepatrnou součástí skutečnosti, která jej dalece přesahuje. Ego nepřipouští, že čas a prostor není jediná skutečnost, právě ono často bývá překážkou na naší cestě. Nepřipouští, že je součástí více dimenzionální skutečnosti, že skrze energetická pole vlastních myšlenek vytváří hmotu, v níž se realizuje jeho bytí buď zatíženo a nebo nezatíženo negativními emanacemi času minulého. Ale v podvědomí to víme!

Společenská karma je složitý proces tvoření

Esotericky-Lexikon-ObalkaS tím souvisí, že vlastní karmu mají také jednotlivá města, kraje, země i národy. Někdy ,,dožíváme“ činy našich předků, a neuvědomujeme si, co sami odkazujeme generacím příštím. Historie prochází i hmotou, v každé hmotě ulpívají různé informace. Každá doba i historická událost má vlastní morfické pole. Někteří geomantici dokonce tvrdí, že tam, kde končí hranice jedné země a začíná hranice země druhé, tedy po celé její linii se dokonce mění i působení energie. Na některých specifických místech se takto setkávají naprosto rozdílné energie, pozitivní se může prolínat s negativním. Toto můžeme vnímat na hranicích oddělujících země, kde v jedné panuje ,,duch svobody“ a v druhé panuje ,,duch diktátora“. Fyzické hranice jsou dnes, například v Evropě, na mnoha místech otevřené, to ale nemění nic na energiích, které zde přežívají v holografické paměti daného místa.

Související článek: Karma, život a podřízenost

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.