27.6.2015

Zvířecí energie – orlí síla

bald-eagles-341898_1280Orel, tento neobyčejný denní dravec, je po tisíciletí uctívané totemové zvíře, uctívané například v dávném toltéckém učení. Rychlý let orla bývá symbolicky přirovnáván k síle nesmiřitelného severního větru. Řekové uctívali tohoto ptáka s královským rozpětím křídel jako jedinečný sluneční symbol. Orel přináší z mocných nadpozemských výšin božská poselství. Díky svému naprosto dokonalému zraku je orel také symbolem magického jasnozření. Sluneční symbolika dává orlovi navíc ještě sílu a moc nad zemskými živly, především je spojen s živlem vzduchu a ohně.

Totemová orlí síla je opěvována v mnoha světových legendách

Orel s hadem v zobáku je symbolem otevřené a  k obloze stoupající hadí síly, probuzené bald-eagle-436024_1280základní životní energie v člověku. Představuje nespoutanou volnost a svobodu. Uvědomíme-li si sílu této mocné orlí, totemové energie, poznáme neomezenou tvořivou sílu uvnitř vlastního energetického a emocionálního těla. Vnímáme sami sebe jako potencionálního tvůrce vlastního života, a to s lehkostí orla a klidnou jasností orlího zraku. A jelikož vnímáme svět z nadoblačných výšin, vnímáme vesmír, přírodu a člověka, a vše jsoucí s nadhledem. To znamená, že vnímáme svět především holisticky, přesto, nebo snad právě proto, jsme si vědomi svého jedinečného místa v čase a prostoru své vlastní neobyčejné existence: ať už v čase nebo bezčasí našeho nekonečného bytí. Pokud dýcháme – žijeme. Pokud žijeme dechem orla – můžeme se na křídlech poznání vznést nad vlastní obyčejnost a bezdechou, povrchní přízemnost.

Magický symbol orla s hadem v zobáku najdeme na mnoha světových platidlech

silver-coin-1404277_1920

Orel je v toltéckém učení označován především jako zdroj nejen životní ale především tvořivé energie

(Což je při hlubším pochopení samozřejmě jedno a totéž.) Orlův potenciál představuje zdroj tvoření: emanace životní energie „Orla“ utváří všechny aspekty životních okolností. Energie projevená tímto mocným slunečním symbolem je proměnlivá a tvárná, ať už s vědomím usilováním, nebo bez něj. Pohybuje se neustále mezi nebem a zemí, mezi světlem a tmou. Proudí nekonečně a neustále: uvnitř i vně. Posvátná energie „Orla“, osvobozena od jakékoliv formy, je obsažena ve všem a všude, jedná se o nejryzejší ingredienci čistého bytí.

Čisté bytí se neobejde bez neustálého a nekonečného objevování, tvoření a nepřetržité obnovy sebe sama, soustředěním se na nekonečný potenciál, s absolutním uvědoměním: nekonečné proměnlivosti všech nekonečných vesmírných realit.

Vloženo 27.6.2015, v Českých Budějovicích, Věra Balková 

montafon-703528_1280

Diskuze