Synchronicita – samoorganizace – organizovaný chaos

Panuje ve vesmíru synchronická magie matematiky a geometrie od začátku, od okamžiku Velkého třesku? Nebo vznikla matematika a geometrie jen tak jaksi nedopatřením nebo snad náhodně? Nebo jde o ,,cosi“, co existuje samo o sobě, a my to během času, od jednoduchých zářezů do pravěkých kostí, pouze pozorujeme a poté objevujeme? S přirozeností nám danou snažíme se rozplést nekonečnou vesmírnou pavučinu (matematické zákony universa) a postupně objevujeme matematicky sesynchronizovaný vesmír. Pátráme po příčinách samoorganizace, v přírodě či kdekoliv jinde. Některé nově odhalené přírodní zákonitosti nabourávají různé oficiální teorie.  Synchronicitu můžeme pozorovat i ve zdánlivě obyčejných věcech doslova všude kolem sebe.

Synchronicita - samoorganizace - organizovaný chaos

  • Bouřlivý potlesk: trvá-li potlesk déle, změní se z nekoordinovaného tleskání v synchronní aplaus – sám od sebe, bez zjevné příčiny, jakoby veden neviditelnou kouzelnou hůlkou udávající rytmus.
  • Tikot hodin: dáme-li do jedné místnosti několik na sobě nezávisle tikajících hodin, časem se docela určitě rytmus chaotického tikotu sesynchronizuje.
  • Světlušky: objevíme-li v přírodě velké množství fluoreskujících světlušek, můžeme si všimnout, jak se porůznu blikající světýlka náhle změní v koordinované pulsující ,,světlo“, tajuplně se rozsvěcí a zhasíná v šeru krajiny, která tak může vzbuzovat zvědavost a bázeň.
  • Cvrččí cvrkot: jindy nás překvapí nezaměnitelné zvuky ozývající se mezi trávou a kopretinami na rozkvetlé louce, cvrčci, ovládáni neviditelnou taktovkou, sesynchronizují své cvrkání v přírodní koncert. Podobně tak žáby sehrávají v temnotě noci podivné koncerty pod světlem magické Luny.
  • Země a Měsíc: synchronicitu nalezneme i ve vzájemné odvěké a neměnné provázanosti Země a Měsíce. Dokonalá synchronní rotace Země a Měsíce, v návaznosti na časové posloupnosti, například způsobuje, že vidíme stále stejnou tvář Měsíce.
  • Buněčné procesy: také procesy v buňkách – vzájemné procesy, provázanosti a různé podmíněné reakce molekul řídí zákony chemie, fyziky a synchronizace.
  • Tančící ryby a ptáci: vzpomeňme ještě na synchronně tančící malé rybky v oceánu, pohybující se obrazy na modré obloze vytvářené početnými hejny tančících ptáků.
  • Vesmíry (nekonečně mnoho vesmírů): vznikají na podobném principu samoorganizace. Což může znamenat, že jeden vesmír je méně či více podoben druhému (jako lidé), další vesmíry jsou naprosto totožné (identické jako dvojčata). 

Vnitřní biologické hodiny člověka pracují bez našeho vědomí v rámci energetické samoorganizace

Důležité je střídání dne a noci, pravidelný rytmus bdělosti a spánku. Neviditelné vnitřní biologické hodiny samostatně řídí například tvorbu důležitých hormonů. Každý člověk může mít nastavené vnitřní hodiny jinak, s různými odchylkami, ale v podstatě platí přírodním rytmem daná pravidla. Týden má sedm dní, tím je dána určitá pravidelnost chování, sedmička je mystické číslo sama o sobě. Po sedmi letech dochází k různým životním změnám, ač si to ne vždy uvědomujeme, tělo se pravidelně v sedmiletých cyklech regeneruje. Organismus funguje na elektrochemických procesech, vnitřní fyziologické hodiny jsou závislé na určité pravidelnosti, orgány v těle pracují samostatně, synchronizovaně. A jen obtížně se nám daří uvěřit, že nejen fyzické nebo duševní zdraví můžeme ovlivnit například cíleným naprogramováním vlastního podvědomí. Ale i to je možné, víme-li jak na to, dokážeme-li rozmlouvat s vlastním tělem, a také mu naslouchat.

Psychologie dvojčat: jednovaječná dvojčata, která se vyvinula z jednoho oplodněného vajíčka, mají shodné genetické vybavení. Podobají se sobě navzájem nejen vzhledem ale také fyzickými vlastnostmi, částečně i povahovými rysy. Jejich vzájemné soužití často bývá výrazně synchronní, někdy se může dokonce přihodit, že při rozhovoru s třetí osobou je jejich řeč synchronní, aniž by se předem jakkoliv domluvily. Dvojčata jsou si velmi podobná myšlením, pohyby (řečí těla). Některá dvojčata si na tomto faktu velmi zakládají, snaží se dokonce zrcadlově oblékat. Někdy vypovídají, že jsou jako jedna osoba, jakoby jejich mozky byly na nehmotné úrovni synchronně propojené. Často vědí, co si myslí druhé dvojče, dokonce i na velké vzdálenosti, pokud jsou od sebe odloučeny. Dvojčata mívají schopnost telepatie, schopnost ucítit bolest sourozence, vnímat emoce a náladu. Je nesmírně zvláštní, že po oplodnění jednoho vajíčka, kdy se začínají vyvíjet dvě stejné bytosti, probíhají v těle matky dva naprosto stejné a přitom složité procesy (samorganizace) těsně vedle sebe. 

Z esoterické pohledu existuje pouze vědomí, které je obsaženo všude a ve všem a zároveň nikde

Kolik atomů je ve vesmíru? Nekonečně mnoho. A každý jeden atom, z kvantového pohledu, má vlastní inteligenci a všechny mezi sebou ,,komunikují“. Vesmírem prostupuje organizovaný „chaos“ a zároveň synchronně organizovaný v matematicky měřitelný a nádhernou, božskou geometrií zastoupený řád. 

Nenápadné synchronizace nenápadných, život utvářejících okamžiků: na sebe navazující sled životních událostí často ani nevnímáme, nejsme schopni přímo pozorovat a pochopit vzájemně na sebe navazující děje, které naplňují náš život hlubším smyslem tím, že jedna událost s druhou se jakoby samo organizují, a nikoliv náhodně, jak by se mohlo na první dojem zdát.

 LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Pokud dokážeme vědomě vstupovat do proudu příslušných energií, do proudu událostí, potom se vlivem synchronizace ocitneme tam, kde si přejeme být. Koincidence tedy vyžaduje vědomou spolupráci s podvědomím, myšlenkovou koncentraci, vědomé bytí v přítomném okamžiku, očekávání těch správných událostí, empatii k osobám, které se někdy JAKOBY NÁHODNĚ ocitnou v proudu událostí našeho života. Některé duše jsou bohužel natolik ponořené do materiálního světa, že nepostřehnou nenápadné záblesky intuice, potom postrádají kontrolu nad sebou i svou nejistou budoucností.

Synchronicita - samoorganizace - organizovaný chaos

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.