Holografický model vesmíru

V trojrozměrné realitě jsme indivi/duálními entitami, které zde zastupují podstatu Universa, tak jsou lidské bytosti vnímány na základě moudrosti předků,

Číst dál

Prostor a svobodná vůle

Tvořivost vesmíru nás nenechává v klidu, ani otázky týkající se božské síly, kterou toužíme ovládnout. Zároveň se tvořivé podstaty, jíž

Číst dál

Co je kvantové vědomí?

KVANTOVÉ VĚDOMÍ: centrální vědomí, universum, představuje totéž co Akáša (astrální Světlo). Univerzální vesmírná kronika, knihovna všech jsoucích „informací“, kde je

Číst dál

Keltský uzel dlouhověkosti

Keltský znak dlouhověkosti, propletený uzel, který nemá začátek ani konec, představuje nekonečný koloběh života. Je symbolem nekonečného putování lidské duše, je

Číst dál

Astrální dimenze – projekce

ASTRÁLNÍ ZRCADLENÍ – projekce životní, tvořivé energie. Čím silnější jsou myšlenkové projekce, čím silnější jsou projevy emočního těla každého jednoho z

Číst dál

Vůle – energie – hmota

Jak funguje kvantové působení na hmotu? Můžeme vůlí působit na sílu nacházející se v atomu? Pokud správně použijeme pohybovou energii

Číst dál

Stres a únavový syndrom

Syndrom chronické únavy je z velké části údělem ,,zrychlené“ moderní civilizace. Stres, formovaný oslabenou emocionální, intelektuální a duševní energií, může

Číst dál

Vědomá seberealizace

Máme čas na skutečné poznání? Čas je veličina, kterou vytváříme vlastním vědomím, existuje paralelně s realitou makrokosmu, s budoucností, kterou

Číst dál

Psychologie chaosu – kniha

Kniha „Psychologie chaosu, kvantové vědomí“ napoví pozornému čtenáři mnoho zajímavého o tom, jak funguje „inteligentní vesmír“, jak nás ovlivňují alternativní

Číst dál

Jak rychle cestuje myšlenka?

Myšlenka nebo představa se nachází v „archívu“ kvantového vědomí vesmíru okamžitě. Sama o sobě nepotřebuje žádný čas, okamžitě se dotýká,

Číst dál

Kosmický věk světla

Na energetické úrovni jsme všichni propojeni. Vzájemně si tak můžeme pomoci vydat se z temnot za světlem. Duchovní nauky nás

Číst dál

Zrozeni z prachu hvězd

Vzduch, který dýcháme, je složen z elementárních částic. Sluneční paprsky, které se nás dotýkají, jsou složené také z elementárních částic.

Číst dál

Tři sudičky a osudové rány

Osud nemáme dopředu zcela nalinkovaný, krasopisně namalovaný rukou Universa. Vyrůstáme sice podle určitých vesmírných, rodinných a společenských konstelací, ale zásadní

Číst dál

Transformace vědomí

Transformace vědomí není nic nového, děje se tak už od ,,Adama“, všechno to začalo už od toho pověstného a samozřejmě

Číst dál

První kořenová čakra

Představte si trojúhelník a v jeho středu spirálu. Tato spirála představuje spící energii, nevinnost, první kořenovou čakru. Ale tato nevinnost představuje také

Číst dál

Kvantová evoluce?

Život v harmonii a tvořivém pohybu znamená: nepřijímat nejisté představy pevně daného osudu, umět improvizovat, sledovat synchronizace. Neutíkat před realitou! A

Číst dál

Cyklické plynutí času

Úspěšnému nahlédnutí do paralelních dimenzí předchází postupné aktivování pravé mozkové hemisféry. Jde o aktivní napojení se na podvědomí a intuici.

Číst dál

Intuice nebo rozum?

Rozum a vědomosti samozřejmě stále ctíme a rozvíjíme. Ovšem budeme se snažit propojit je s vlákny jemného citu, vnímáním emocí

Číst dál

Entropie – přírodní zákon

Podstatou zákona vzniku a zániku (entropie) je samovolná ,,destrukce“. Souvisí se stárnutím živých bytostí, věcí nebo různých systémů (včetně politických). Jde o

Číst dál

Magická geometrie vesmíru

Můžeme to vzít od samého počátku: vznik vesmíru symbolizuje bod. Z (informačního) bodu, z nedefinovatelné nicoty vznikl hmotný vesmír. Bod nemá

Číst dál

Hexagram – symbol Slunce

Hexagram je jedním z magických symbolů, které můžeme odvodit z energetických projevů přírody. Hexagram je z esoterického pohledu spojován se Sluncem

Číst dál

Fraktálové vzory a myšlenky

Fraktál je komplikovaný útvar v rovině nebo prostoru s velkou vnitřní členitostí. Fraktály matematické nebo přibližné fraktály viděné v přírodě patří

Číst dál

Zrcadlení ve snech

Sny jsou zrcadlem duše. Duše putuje během spánku vesmírnými dimenzemi, kde naplňuje své touhy a vize. V realitě snů, pod tajemnou

Číst dál

Kvantové vlny myšlenek

Co to jsou kvantové vlny myšlenek? Jde o rezonance energií myšlenek, představ a vizualizací. Všeho, co dnes a denně vytváříme. Kvantové

Číst dál

Zákon o příčině a následku

Morfická pole: informační pole forem nehmotné neviditelné sféry. Morfická pole organizují veškerou hmotu viditelného světa na základě analogických vzorců, informací v

Číst dál

Tajemný svět hmoty a Světla

Vidíme jen tolik, kolik je nám umožněno vidět. Neviditelné síly vesmíru, tvořící hmotu viditelného hrubohmotného světa, zůstávají neodhaleny. Včetně paralelních

Číst dál

Proč kvantové vědomí?

Přece už Albert Einstein svého času tvrdil: ,,Bůh nehraje s vesmírem v kostky.“ Co tento Einsteinův výrok znamená? ,,Nic není náhoda!“

Číst dál
error: Obsah je chráněn autorským zákonem.