Tajemství ayahuasky a DNA – 1. díl

amazon-indians-69589_1920Pro šamany amazonských pralesů je probuzená životní energie, po požití ayahuasky, zdrojem k získávání informací z obsáhlé kroniky moudrosti neustále vibrující v energetických polích, které obklopují každou rostlinu, každý strom, zvíře, vodní toky, animální bytosti. Ayahuaska je přírodní halucinogen, šamany vyráběný z dvou amazonských rostlin. Tento nápoj je pojítkem s nadsmyslovou realitou, obsahuje halucinogenní mozkový hormon. Dvě použité rostliny, které se svým obsahem vzájemně doplňují, se několik hodin vaří, než vznikne psychotropní nápoj. Chemické složení tohoto přírodního koktejlu jako by bylo už předem cíleně zaměřené (naprogramované) na změněné stavy vědomí, a následné odhalování tajemství přírody.

Ayahuaska – šamanský psychotropní nápoj

shaman-431960_1920Přestože šamani nedisponují žádnou chemickou laboratoří, vyrábějí tento nápoj už po tisíciletí. Přitom jedna z použitých rostlin obsahuje dimetyltryptamin – halucinogenní látku. Pokud by šaman požil pouze tuto rostlinu s touto látkou, k potřebným halucinačním účinkům by nedošlo, protože jistý žaludeční enzym znemožní účinnost dimetyltryptaminu. Úžasné na celé věci je, že šamanské umění číst v energetických polích rostlin, odhalilo, pro nás nepochopitelným způsobem, druhou rostlinu – nezbytnou pro vytvoření ayahuasky. Díky chemickému složení druhé rostliny je zmíněný účinek enzymu v těle odstraněn, a halucinogenní látka obsažená v nápoji se dostane do mozku, kde aktivuje žádané vize ve změněném stavu vědomí. Sama podstata faktu, že indiáni – „divoši z pralesů“ – dokáží takto dokonale kombinovat rostliny, se může zdát záhadná, pouze pokud neuvěříme, že informace skutečně pochází přímo od zdroje. Ducha ayahuasky považují indiáni za inteligentní bytost, a na této skutečnosti je založena jejich vzájemná komunikace. To, že rostliny komunikují, lze považovat za fakt, nikoliv za halucinační výmysl.

Není bez zajímavosti, že základní rostlina, z které se vyrábí tento „kosmický“ nápoj, je liána připomínající dva propletené hady – DNA. Vždy dva dlouhé stonky liány jsou spirálovitě omotané kolem sebe. Jakoby sama příroda v symbolech naznačovala, co je její podstatou, a jak se pomocí symbolů napojit na její moudrost a inteligenci.

Ve svých vizích vidí šamani barevné světélkující hady

snake-18693_640Rituální tance, za zpěvu a rytmu bubnů, doprovází indiány na cestu mezi světy. Šamanské dovednosti dokáží rozpustit ego, prožít smrt ega, poznat nekonečnou cykličnost bytí. Šamanská stezka představuje spirálovité posouvání se stále na vyšší duchovní úroveň. Šamanská stezka je cestou k pochopení jiných světů, je cestou poznání vedoucí k nekonečné jednotě stvoření. (Zde je hlavní důvod, proč jsou drogy zakázané. Což je na druhou stranu dobře, vzhledem k tomu, že nevíme jak s nimi pracovat. Pokud v sobě nemáme vžité rodové tradice, po vzoru šamanských moudrostí, vedou drogy k sebezničení.)

Šamanské praktiky jsou pro nás nepochopitelné, již nemáme v paměti uložené pradávné koncepty, na kterých se moudrost našich předků zakládá. Živé obrazy, které se šamanům promítají před očima, po použití ayahuasky, obsahují detailní informace o vlastnostech a možnosti využití té které rostliny. Šamanské botanické znalosti pocházejí z energetických vibrací přírody, na které se napojí ve změněném stavu vědomí. Jejich život je naprosto rozdílný od našeho, v určitém změněném stavu vědomí se nacházejí neustále, už například jen tím, že žijí svým způsobem mimo čas.

snake-71488_1280K tomuto srovnání se sama vnucuje myšlenka, že ve změněném stavu vědomí žije naopak moderní civilizace, která už dávno o svůj přirozený stav bytí přišla. A proto je vše mystické a nadpozemské pro nás nepochopitelné. Přitom u přírodních kmenů lze najít pravou přirozenost bytí v protikladu s moderní civilizací. Příroda má vlastní řád, který je skutečný, přestože není na první pohled zřejmý. A právě proto se snažíme do přírodního řádu vnášet řád vlastní, aniž bychom si uvědomovali, že paradoxně vytváříme chaos. Tím, že přírodní řád zpochybňujeme, namísto toho, abychom se jím nechali unášet.

Šamanské vize a DNA?

Během šamanských vizí se indiáni setkávají s animálními bytostmi. Přírodních bytostí bychom mohli vyjmenovat, vzhledem k šamanismu, velmi mnoho. Jednou z nich je vtělení přírodní inteligence do podoby hada. Otázkou mytologických postav v podobě hada, v souvislosti s hadí silou se zabývám již dlouho. Mytologie hadí energie se objevuje snad ve všech kulturách, což mne vždy fascinovalo. Had a hadí síla, v souvislosti s životní energií, čakrami, změněným stavem vědomí a podobně, má své kouzlo a opodstatnění. Ale pořád jako by mi k těmto spojitostem něco chybělo. Právě jsem dočetla knihu „Kosmický had“ od autora Jeremy Narby, a z informací, které jsem v této knize objevila, jsem naprosto ohromená. Jde o spojitost hadí síly (životní energie) a DNA. Připomíná DNA mystický symbol žebříku vedoucího do nebe?

Dvojitá šroubovice DNA: co vidíme, pokud se pozorně podíváme? Dva navzájem propletené hady?

dna-163710_1280

DNA – molekula stvoření – živoucí podstata?  DNA – stvořitel atmosféry? Základ DNA je společný pro všechny formy života, včetně bakterií, včetně rostlin

Pravody oceánů na Zemi hostily jako první a jediné miniaturní živé tvory s vlastní DNA – anaerobní bakterie, jak píše Jeremy Narby ve své knize. (Anaerobní je takové prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík). Tyto prvotní bakterie začaly během dlouhého pozemského času vylučovat do životního prostředí kyslík. Tak nastal prostor pro postupné oživení atmosféry planety Země kyslíkem. Tento proces umožnil dalším synchronním procesům podílet se na vzniku prvních více buněčných organismů (např. mořské řasy). Dále můžeme obrazně říci, že tento proces „vytvořil“ nebe. Nic v přírodě není bezduché. Je možné, že by byl v DNA těchto anaerobních původních bakteriích předem zakódován jejich účel zde na Zemi? (A co je na tom vlastně divného, nechystáme se my, pozemšťané, ve svých úvahách, náhodou podobným způsobem osídlit planetu Mars?)

Had – kostra páteře

snake-955331_1920

Můžeme racionálně zkoumat a racionálním jazykem popsat to, co je neracionální? Můžeme se o to alespoň pokusit. Tvářit se, jako by nic s ničím nesouviselo, dnes už není možné. Nechat se ovlivňovat, jako živé loutky, už nikdo nechce. Ještě před pár lety nikdo nevěřil „ujetým“ esoterickým myšlenkám, dnes jsou naší součástí. Arogantní domněnky a předsudky, domýšlivost a nevědomost často brání vidět skrytou realitu, o jejíž existenci mnozí nemají ani tušení. Všechno skutečně souvisí se vším. Přesto se nevzdáváme – touha po vědění je naší nedílnou součástí. Konečně aktivujeme vzdálené, prozatím poněkud ploché (zakázané) vzpomínky na naší pradávnou minulost. Mnoho odkazů a symbolů, které k nám promlouvají řečí beze slov, máme přímo před očima. Za jeden z nejdůležitějších odkazů našich předků, vzhledem k mnoha symbolům a mýtům snad všech světových kultur, můžeme považovat právě symbol hadí síly – životní energie.

Hadí síla – životní energie

Univerzální energie proudí každým stvořením, energii získáváme nebo ztrácíme nejen dotekem. Vzájemná výměna energie probíhá mezi námi a vším, čeho se dotkneme, na co se se zaujetím podíváme, na co zaměříme myšlenku. Vše probíhá na energetické úrovni, aniž bychom si to uvědomovali, je to genetics-156404_1280natolik zažité a běžné, že nemáme potřebu tomu věnovat pozornost. Zaměříme-li pohled a myšlenku na cokoliv, co si uvědomujeme jako krásné a přitažlivé, dochází k výměně energie, posilujeme svou sílu a vitalitu. Vdechujeme božskou sílu, která proudí všude a vším. Nejvíce energie získáváme v přírodě, naše těla jsou velice senzitivní. Zdánlivě neživá příroda je stejně senzitivní jako naše těla. Veškeré buňky, ať už naše tělesné, nebo buňky rostlin obsahují DNA. V DNA spočívá zázrak veškerého stvoření. Dalším faktorem, který je společný pro vše živé, je voda. Nejen v DNA, ale také v tajemství vody spočívá zázrak veškeré smyslové i mimosmyslové komunikace, a zázrak veškerého bytí.

Šaman získává moudrost a vědění přímo od přírody, informace o léčivých účincích rostlin dokáže na energetické úrovni číst přímo od rostlin samotných. Vize, doprovázející změněné stavy vědomí, považují indiáni za zcela skutečné, pouze se odehrávají na jiných frekvencích, běžnému zraku nedostupných. Ve stavu transu opustit své tělo ale není to podstatné, vzhledem k získání informací od okolní přírody. Změněná hladina vědomí může být sama o sobě dostatečná, bez použití halucinogenů, aby pro náš mozek byly přístupné některé běžně neviditelné informace. Příkladem nám může být tradiční šamanská stezka, doplněná o nové vědecké poznatky.

Zobrazit všechny eKnihy

Kdo zůstal před věky až do dnešních dnů napojený, kdo se nenechal ovlivnit církevními a politickými dogmaty? Bezesporu všechny původní přírodní kmeny. Tito od přírody nadaní vizionáři vědí, že všechny děje, doprovázející život člověka jak na úrovni fyzické, tak na úrovni psychické, řídí a usměrňuje jediná síla – elementární životní energie. Přicházejí k nim vize, projekce, obrazy, náhodně nebo na objednávku, viděné do nejjemnějších detailů. Zprostředkující jim zásadní informace pro přirozené žití a přežití v nezničené přírodě.

Ve svých vizích komunikují s animálními bytostmi. Animální bytosti, jejichž podstata je hlubší než si myslíme, jsou spojovacím článkem mezi vědomím (léčivých) rostlin a otevřeným šamanským vědomím. Rostliny a člověk mají DNA skryté v živoucích buňkách.

Ptáte se, jak to vše dohromady souvisí? S kým vlastně šamani komunikují? S životním principem, hadí silou? S inteligencí skrytou v DNA? Je DNA oním životním a pro nás tím nejdůležitějším principem, a komunikačním prostředkem s okolním světem? Stále jistější je, že sama DNA na vyšší úrovni komunikuje s vesmírným Vědomím.

V následujícím článku se dozvíte další zajímavé souvislosti, které se vztahují k hadí síle, doplněné o ohromující, související poznatky ve vztahu k DNA uvedené (nejen) ve zmíněné knize.

(Zdroj informací: Kosmický had, Jeremy Narby, nakladatelství Rybka Publishers, 2006.)

Související článek: Tajemství ayahuasky a DNA – 2. Díl

Tajemství ayahuasky a DNA - 1. díl

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?