Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Cheopsova pyramida (ne)skrývá symboly odkazující nás nejen k magickému tajemství hadí síly a sedmi čaker, energetickým liniím v těle člověka. Ať už jde o její čtvercovou základnu, trojúhelníky s vrcholem směřujícím vzhůru, nebo těžké kvádry, které drží pohromadě síla gravitace, a další magické znaky a symboly. Gravitaci je v hermetice připisována ženská aktivní energie. Dokonce sarkofág je symbolem místa, kde neprobuzená hadí síla spí (životní energie v latentním stavu). Zjistíme někdy, jak pyramidy aktivovat, jak je probudit? Nebo se snad může energie skrytá v pyramidách aktivovat sama, respektive vlivem zvýšeného kosmického záření, které přichází z centra galaktického středu směrem k naší planetární soustavě?

Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Dá se předpokládat, že postupně dojde ke spojení energie skryté v pyramidách s energií pulsující turbulentní silou ve vesmírném fotonovém oblaku (galaktickém záření). Všechny tyto skryté jevy mohou mít zásadní vliv na měnící se lidské vědomí (transformace vědomí související s duchovním věkem Vodnáře).

Cheopsova pyramida

egypt-1343517_1920Není bez zajímavosti, že Cheopsovu pyramidu protíná zemský poledník. Považovat tedy tuto nadčasovou stavbu, v závislosti na místě, kde se nachází a mnoha dalších faktorech, za mystický průsečík lidské civilizace, není nemožné. A že dávné vyspělé civilizaci, předcházející známé období starého Egypta, sloužila velká pyramida v Gíze jako centrum využití vesmírné a zemské energie, je také úvaha vcelku logická. Pyramidy jsou pravděpodobně mnohem starší, než si dnes myslíme. Pyramidy ne náhodou přirovnáváme k moderním urychlovačům částic. Jsou skvosty v architektuře také v tom významu, že představují využití nám známých a (prozatím) neznámých fyzikálních zákonů, skrytých v dokonalé (vesmírné) matematické přesnosti, v geometrickém tvaru. V pyramidách jsou zakódovány matematické vzorce, skrývají například rozměr vzdálenosti mezi středem Země a středem Měsíce. Což je z našeho pohledu na tehdejší dobu neuvěřitelné.

Svět kolem nás je někdy poněkud iluzorní

Málo je totiž známo, že velké pyramidy v Gíze, které symbolizují posvátnou geometrii, nejsou uvnitř rovné, jak se na první pohled zdá, ale jejich stěny jsou vyduté. Pouze pohledem z výšky, za určitých světelných podmínek, je vidět, že základna pyramid není čtvercová, základna pyramid tvoří čtyřcípou hvězdu a jejich stěny mají osm stran. Ne vždy, ačkoliv si to myslíme, vidíme přímo před sebou realitu takovou, jaká skutečně je.

Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Pyramidy si většina lidí spojuje především s africkou pouští

V Polynésii, v království Tonga, na tomto exotickém souostroví se vedle chýší z palmových listů nacházejí neméně tajemné pyramidy. Kamenné, stupňovité stavby v sobě skrývají pozůstatky vládnoucích králů. Polynésané nazývají tyto pyramidy vcelku přízračně, říkají jim ,,Nebe“. Kde se v Oceánii vzaly pyramidy? Známe je již ze zmíněné Afriky, dále se nacházejí v Americe, a překvapivě také v Číně. V nedávné době se objevily také zprávy o pyramidách na Antarktidě – záhadologové jsou toho názoru, že se zde pod ledovým příkrovem nacházejí starobylé pyramidy. Domnívají se, že byl tento kontinent v dávné minulosti obydlený. Antarktida byla kdysi protkána řekami… 

Tajemství pyramid a planeta Nibiru     Tajemství pyramid a planeta Nibiru     Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Nelze opomenout starodávnou Čínu, také zde stojí několik utajovaných pyramid, o kterých se dlouhou dobu ve světě nic nevědělo. Světu je odhalily až satelitní snímky. Nemluvě o dávném učení starých čínských mudrců, které v mnohém předbíhá svou dobu. Dodnes nám může být vzorem nejen čínské léčitelství. Zastavme se však opět u oblohy, starověká čínská astronomie si též zaslouží pocty v mnoha podobách. Číňané popsali dvacet devět druhů komet. Na prastarém hedvábí zanechali kresby své doby, popisující komety, studie různých druhů oblak, studie měsíčních cyklů a mnohé další vesmírné objevy včetně jejich fascinace duhou. V současnosti badatelé projevují velký zájem o pyramidy v Bosně, a uvažuje se o skrytých pyramidách na Krymu. Někteří badatelé hledají pyramidy dokonce i u nás: Ing. Jaroslav Růžička – Pyramidy u nás.

Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Ani dávní Sumerové nezůstávají pozadu. Podíváme-li se do vzdálené minulosti, na hliněné tabulky z období Sumerů, musíme si položit otázku, jak mohli před šesti tisíci lety mít tak přesné astronomické poznatky. Nejen, že znali všechny planety naší sluneční soustavy, ale dokázali vypočítat i čas jejich oběhu. Včetně Uranu, Neptuna a Pluta. A o tom, že Země je kulatá a otáčí se kolem Slunce, neměli pochyb. Popsali dokonce desátou planetu, pojmenovali ji Marduk. Planeta Marduk, někdy zvaná též Nibiru, prý oběhne zvěrokruh jednou za velmi dlouhých tři tisíce šest set let. Řekové nazývali tuto záhadnou planetu Nemesis. Putuje planeta Nemesis vesmírem? Vědci tuší její existenci pouze na základě infračerveného záření. Ukáže čas, zda měli dávní pozorovatelé hvězd pravdu, pokud bude desátá planeta někdy skutečně objevena?

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

(Spirit 2012: Odborníci z Nasa se začali zajímat o tajemnou planetu Nibiru, o níž hovoří staré sumerské legendy. Nibiru se podle mýtů dostává periodicky do blízkosti Země a může výrazně ovlivnit život na naší planetě. Proč se nyní odborníci pustili do zkoumání mytologie? V nejzazším koutě pozorovatelného vesmíru totiž odhalili přítomnost jakéhosi mimořádně velkého tělesa – přezdívají mu PlanetaX. Zatím netuší, zda jde o planetu či kometu nebo protohvězdu. Jistí si jsou v tom, že Planeta X ovlivňuje dráhy planet Uran a Neptun.)

Projevuje se nekonečno také tím, že civilizace střídá jedna druhou, že vyspělost civilizací se v nekonečnu ztrácí a upadá do nevědomí, aby zas v koloběhu nekonečného času opět vzkvétala a rostla civilizace nová?

Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Pro zajímavost: Svítili starověcí Egypťané v podzemních prostorách „žárovkami“?

Důkazem pro převratné tvrzení mohou být archeologické nálezy v chrámu bohyně Hathor v Dendeře, který byl postaven v prvním tisíciletí před počátkem našeho letopočtu. Byl zde objeven celý komplex podzemních místností, jejichž stěny jsou vyzdobeny reliéfy, zobrazujícími zcela jednoznačně velké skleněné baňky s izolátory, v Egyptě zvané jako džedy. Podobnost s moderní žárovkou je nápadná už na první pohled. Uvnitř baněk je jasně znázorněno žhavící vlákno v podobě hada, z jedné strany pak vychází další had, který připomíná izolovaný kabel.

Toto vyobrazení vidíme i na mnoha starých papyrech po celém Egyptě. Džedy měly různou velikost a archeologové je označili za posvátné předměty, jejichž bližší smysl není dosud znám.

Také badatel Charles Berlitz je jedním z mnoha zastánců teorie, že staří Egypťané měli velké znalosti v oblasti elektrické energie. Tento muž, který pátrá po záhadách celého světa, upozorňuje: „Na egyptských reliéfech můžeme vidět obrovské žárovky se žhavícími vlákny v podobě hadů. Pomocí kabelů jsou tyto „žárovky“ připojeny ke krabičkám nebo jakýmsi spínačům. Celý přístroj v nás budí dojem silných elektrických lamp, jejichž výkon zesilují izolátory vysokého napětí. Z toho vyplývá možnost, že dnešní technický svět možná stojí na základech znalostí mnohem starších, než se nám dosud zdálo!“

Jiné džedy zase jako by z oka vypadly elektrickým bateriím. Pokud by tedy džedy byly skutečně jen „obyčejnými“ kultovními předměty, pak by podle názorů některých odborníků museli Egypťané tyto elektrické vymoženosti bezpochyby převzít od nějaké ještě vyspělejší civilizace.

Zdroj informace: Záhady života

Kamenný reliéf zobrazující záhadné džedy

Tajemství pyramid a planeta Nibiru

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.