Také vnímáte chaos všude kolem sebe?

Také vnímáte chaos všude kolem sebe?Jste naprosto klidní, anebo vás vnější chaotické dění vytáčí? Nebo sázíte dokonce na „bohémský“ klid, a užíváte si chaosu, v kterém je skrytý řád? Chaos v politice, v informacích, ve vztazích, v lidských nitrech. Co se to děje? Transformace vědomí je v plném proudu a nabírá na obrátkách. Kdo to nevnímá, musí mít zakryté oči a zacpané uši. Tolik se toho děje, tolik pravdy, především o manipulaci s lidským vědomím, vychází tento rok na SVĚTLO. Manipulátoři s lidským vědomím z toho musí být „šílení“. Nikdo z nás by určitě nechtěl být v jejich kůži. Druhá polovina roku, a také rok příští, bude velká jízda, stanou se věci, a budou sdíleny informace, které možná ihned nepochopíme. Vše, co se nyní děje, bude pochopitelné v celém světle až s odstupem času. Dobrou volbou je zachovat klid. Stojíme na prahu velkých změn, blíží se doba, kdy „světlo“ převládne nad „stíny“, doba nejen informačního zlomu. Informace se v morfických vesmírných polích přeskupují každou vteřinou, a my všichni, kdo to zvládáme v naprostém klidu, pomáháme kyvadlu světového dějství, aby se ustálilo v zóně pozitivních energií. Jen ten chaos v místním i světovém dějství musíme ještě chvíli vydržet.

Nevím, za jak dlouho se můžeme těšit na „hvězdné svítání“, ale za určité mezníky pro „chystané“ velké změny jsou označovány roky 2020 – 2022. Vše tomu tak již nyní nasvědčuje. A kdo tyto změny pro nás nachystal? Přece všichni ti, kdo v klidu, s nadhledem a zpovzdálí vše zjevné, i vše méně zjevné sledují. Ti, kdo ničemu nespílají, a do PROSTORU morfických polí sdílejí jen vše dobré, a vše tak, jak nejlépe to jde a tak, jak nejlépe to dokáží. To je sice nadneseně řečeno, protože do transformačních změn přispěl úplně každý svým dílkem, ale faktem také zůstává, že ne úplně každý bude mít odvahu podívat se do vesmírného zrcadla, které se nyní chová jako rozbouřená mořská hladina. Ne každý ustojí případné energetické (informační) vlny, které spoustu věcí, včetně těch, které jsou lidem utajovány, uvedou na správnou míru, až se rozbouřená hladina konečně uklidní. Chaos a rozbouřená hladina informací už se v ZÁKULISÍ světového dějství na úrovni morfických polí UKLIDŇUJE!

KRUH V OBILÍ NA ČESKODUBSKU, 9.7.2018, připomíná „uspořádané vlny informací“ šířících se PROSTOREM

Kruh v obilí, červenec 2018: kruh se nachází v Libereckém kraji, nedaleko obce zvané BOHDÁNKOV.

Obec BOHDÁNKOV se nachází na ČESKODUBSKU

Letos máme úplňkový devítkový rok, je pouhou náhodou, že se tento agrosymbol objevil 9. 7. 2018?

9. 7. 2018 = 9, (7+2) = 9, (1+8) = 9

Současnost a nejbližší budoucnost: ZKOUŠKA DOBRÉ VŮLE

Trochu předběhnu čas a pokusím se popsat, kam směřujeme s ohledem na příští rok (2019), kdy od února nastane lunární rok Vepře, podle čínského horoskopu. Blížíme se do období, které můžeme nazvat: Zkouška dobré vůle. Divoká atmosféra se postupně uklidní, pocítíme více volnosti, více svobody, více vzájemné snášenlivosti a ohleduplnosti. Někteří z nás jsou takto nastaveni již nyní, což sice neznamená úplnou bezstarostnost v těchto dnech, ani v dnech budoucích, ale určitě to znamená, že vnější i vnitřní chaos přečkáme bez úhony na těle i na duši. Zmíněné pozitivní nastavení ale neznamená povolnost, nebo předstíranou ochotu, za kterou vidíme jen vlastní zisk, neznamená ani úslužné postoje.

Rok zemského Vepře je v lunárním čínském kalendáři považován za rok hojnosti. Ale určitě půjde také o vy/řešení záležitostí, v kterých figurují různé „postavy, figury a masky“, mnohdy i veřejně činné. Půjde o záležitosti, které se týkají některých jedinců, kteří se měli do této chvíle jako „prase v žitě“, kteří si nadměrně užívají blahobytu a ve skrytu duše hlásají: „I bez práce jsou koláče“, kteří se mají „jako prase v žitě“ především díky neoprávněně nabytým prostředkům. Někteří jedinci budou zkrátka muset mnohé osobní i neosobní záležitosti vysvětlovat na patřičných místech. Jinak řečeno jde o to, že kdo si „spokojeně chrochtá“ a užívá si sladkého života na úkor někoho jiného, tomu v příštích měsících poněkud zhořkne úsměv.

SVĚTLEM VĚDOMÍ JE čisté SVĚDOMÍ – čistému vše čisté – OMNIA MUNDA MUNDIS

Už dnes se tyto záležitosti rýsují, a jakmile se v informačních polích vše přeskupí tak, jak má, kyvadlo se zhoupne na stranu světla, v kterém bude pravda o minulém, současném a budoucím stavu světa více jasnější a více zřejmější každému, kdo veškeré dění bez zbytečného připoutání pozorně sleduje. Objekty, které stojí světlu v cestě, a vytvářejí tak stíny, budou po zásluze „odměněny“. Takže velké změny nepřinesou „živočišnou radost ze života“, „vesmírnou štědrost“ a pocit bezpečí úplně všem, ale jisté je, že už se nám (všem) blízká na lepší časy. Zlomové období nastane po červencovém úplňku a po zatmění Měsíce, které bude u nás viditelné v celé své kráse. Protože s ohledem na čisté svědomí není třeba prožívat toto období, ani žádné jiné, v návalech paniky a strachu.

Vzhledem k okolnostem, a do doby, než se rozbouřené energie ustálí, bude dobré, pokud v současné době nebudeme zbytečně utrácet, pokud nebudeme plýtvat „přírodními dary“, a budeme myslet více na zadní kolečka. Investovat bude nutné také s rozvahou a s obezřetností. Na druhé straně nešetřeme láskou, nešetřeme ani city, které se někdy ostýcháme dát najevo, rozdávejme úsměvy a pohlazení. Pokud nemáte zrovna na rozhazování, štědrost je možné projevit také láskou. Zároveň se mohou pro každého, kdo si udrží pozornost a kdo nebude jednat impulzívně, naskytnout nové příležitosti, proto nepochybujme o svých schopnostech. Nejen nové příležitosti pracovní, ale i vztahové přijdou do života každému, kdo má takříkajíc s čistým štítem vyřešenou minulost, anebo si v nejbližším období vyřeší minulost týkající se převážně vztahů – tolerantně, s přehledem, bez zášti a v příjemně sdílené atmosféře. A určitě se nám také vyplatí vážit si „té naší rodné hroudy“. I když to zrovna teď vypadá, že jsou u moci, a s ohledem na příští rok Vepře, můžeme bez ostychu říci, že jsou u koryta „samé nic moc šikovné švadlenky a nic moc šikovní krejčí“, kteří nám všem horkou jehlou „vyšívají“ z ostudy kabát. To, co se nyní děje, si prostě musíme odestát, přesně takto totiž funguje vesmírné zrcadlení.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Rada na závěr bude někomu možná znít naivně, ale tak to prostě je, vesmírná zrcadla jsou v těchto měsících velmi aktivní, mnohdy až nemilosrdně. Takže: poctivost, čistota, jednoduchost, statečnost, zdatnost, kurážnost, mravnost, nezáludnost, jsou aspekty pro nastávající období, které nám ušetří nejedno rozčarování vzhledem k velkým pohybům odehrávajícím se v realitě kolem nás. Opatrně je třeba zacházet s důvěřivostí (včetně důvěřivosti k různým mediálním informacím), a s vynucenou oddaností, s takzvanou loajalitou. Opatrně je třeba zacházet s přílišnou otevřeností (týkající se osobního života ve vztahu k neznámým lidem), s přílišnou naivitou a nepromyšlenou odevzdaností a zbrklostí, se zbytečnou tvrdostí, nebo s rozevlátou žoviálností, která může mnohým „rádoby kamarádům“, které dobře neznáme, tak říkajíc lézt na nervy.

Stojíme na prahu již pootevřené brány do nového světa, odkud k nám bude přicházet stále více světla než dnes, až se nám tuto bránu, či spíše energetický portál, podaří doširoka otevřít. Také na nás a našich postojích záleží, jakou nohou tento rozhodující (civilizační) práh překročíme, ať už v osobních či společenských záležitostech.

Nedá mi, abych neupozornila na to, že slovo práh evokuje slovo či název města Praha. V Praze je sice nyní velké rušno a poněkud dusno, ale můžeme se těšit na dobu, kdy chaos pomine, na dobu, kdy i v Praze a v jejím širém okolí bude blaze. I když to nyní tak nevypadá, můžeme se těšit na dobu, kdy mračna nad stověžatou Prahou budou rozehnána. Na dobu, kdy začne být i zaslepencům zcela zřejmé, že se PRAHA, a sní i naše rodná země, skutečně jednoho dne stane velmi rušných centrem duchovního pořádku a duchovní Lásky tak, jak bylo kdysi dávno předpovězeno, a stále i dnes je předpovídáno.

Článek k poslechu najdete také na YouTube, namluvila Elli Staníková

ZATMĚNÍ MĚSÍCE 2018

Devítkové úplňky 2018 a osmičkové úplňky 2019: Československo – pokračování projektu SOUZNĚNÍ

Také vnímáte chaos všude kolem sebe?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.