Tantra, láska a energie – jin a jang

Tantra, láska a energie - jin a jangTANTRA a idea tantrizmu vychází z energetického principu JIN a JANG (symbol monáda). Pochopíme-li symboliku monády a základních dvou vesmírných energií JIN a JANG (princip ženské a mužské energie) – pochopíme i systém, na kterém je založena Tantra (a stejně tak sexuální magie). Význam slova tantra, pocházejícího ze sánskrtu, znamená: jádro, střed, esence, setrvání ve vnitřním bytí. Původ můžeme vysledovat v hinduismu a buddhismu. Tantra znamená: spojovat nebo splétat, jde o spirituální cestu sebepoznání. Není podmíněna sexuální praktikou, jde především o duchovní cestu vědomého nahlížení na sebe sama, jde o vědomé prožívání partnerských vztahů. Tantra je cestou k přirozenosti bytí, je cestou Lásky, neboť Láska je stav pravého bytí. Bezpodmínečná Láska je vědomí, se kterým přicházíme na svět. Během života si vytváříme nesprávné myšlenkové vzorce, které nám zabraňují žít život v Lásce a sebelásce, vytváříme si tak vnitřní i vnější konflikty. Tantra znamená: bezvýhradně přijímat to, co je.

JIN a JANG – vesmírné energie, tvoří polaritu dvou vesmírných sil

MONÁDA – představuje dva póly vesmírné jednoty. Jde o taoistický obraz kruhu, který je rozdělen na dvě poloviny ve tvaru slzy, které se vzájemně dotýkají. Jedna polovina je bílá s černou tečkou – mužský princip, energie JANG. Druhá polovina je černá s bílou tečkou – ženský princip, energie JIN. Jedná se o dvě prvotní vesmírné energie, které nelze rozdělovat: koruna stromu sice roste do nebe (mužský princip), ale výživu a sílu čerpá ze země (ženský princip)! Kmen představuje páteř, hadí sílu, která vše sjednocuje a spojuje v harmonický celek. Polovina monády představuje světlo a Slunce, druhá polovina představuje tmu a Měsíc. Vlnovka uprostřed nám připomíná magické časy mezidobí: okamžik svítání a okamžik stmívání. Jedno nelze odloučit od druhého. Dále zde najdeme například symbol života a smrti, vlnovka uprostřed značí přechodný pobyt duše v nadsvětí.

KUNDALINÍ (hadí síla) – životní energie, tělesná i duchovní

Tantra, láska a energie - jin a jangHadí síla se uvolní a rozproudí tělem podél páteře například během meditace nebo magického rituálu. Nikoliv však po jedné meditaci provedené začátečníkem. Meditace si vyžaduje znalosti a praxi. Meditovat se učíme celý život, tak dlouho, dokud pro nás není meditace přirozeným, každodenním stavem bytí. Zrovna tak tantrická praxe si vyžaduje čas a pochopení. Tantra není gymnastika těla ale hluboké duchovní cvičení. Tantra vyžaduje znalost meditačních gest, které se nazývají mudry, znalost rituálních motivačních formulek zvaných mantry. Před tantrickým rituálem se používají meditační mandaly pro uvolnění a harmonizaci těla i ducha. Tantrické rituály si vyžadují dokonalou imaginaci.

IMAGINACE či vizualizace je dokonalá představa, jde o záměrné vytváření „živých obrazů“, za intenzivního soustředění. Rituál imaginace představuje soustředění jako způsob tvoření – obrazem, představou, myšlenkou a činem, tímto zasvěcením lze tvořit energetické formy. Obraz se nejdříve vytvoří v astrálním světě, poté se přenese zrcadlově – odzrcadlí se – zpět do světa hmoty. Vše záleží na intenzitě imaginace a na častém opakování (rituálu). Imaginace, v pravé tantrické praxi, představuje povětšinou sexuální představy, soustřeďuje se na propojení energie hinduistických božstev: Šiva a Šaktí. Spojením energií JIN a JANG. Spojením těchto dvou harmonizujících sil se docílí harmonického splynutí, kdy muž a žena jsou jedním tělem. (V alchymii je tento akt symbolizován ,,mystickou svatbou“.) Tantrické spojení představuje mystickou jednotu.

DŮVĚRA, láska a sebeláska jsou základem tantrických rituálů

Tantra, láska a energie - jin a jangPartneři si navzájem důvěřují, jak na úrovní hmotné, tak i jemnohmotné, jeden druhého přijímá takového, jaký je – tedy bezpodmínečně, bez podmínek a nesobecky. Každý z partnerů zná sám sebe, svou duchovní stránku a své tělo. Své tělo bez výhrad přijímá takové, jaké je. Partneři si navzájem dovolí dotýkat se svých duší, dovolí si nahlížet do svých vnitřních světů. Naučí se navzájem pozorovat, bez posuzování a odsuzování, nejen své emoce a pocity, ale také svá těla. Toto jsou podmínky pro dokonalé uvolnění, pro radost ze života, smyslnost a erotiku. Bez těchto zásad tantrické rituály nefungují. Alespoň ne do té míry, kdy partneři prožívají takzvané tantrické spojení s božskou podstatou – uvolnění hadí síly. Tantra je čistě duchovní záležitost, nikoliv intelektuální.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Není nezbytné, ani ze začátku žádoucí, dosáhnout za každou cenu pravého tantrického spojení. Pokud zvolíme přístup k tantrickým rituálům v podobě poklidné sebepoznávací sexuální terapie, časem se jistě zdokonalíme natolik, že budeme schopni vklouznout přímo uprostřed erotického aktu do změněného stavu vědomí a prožívat nepoznané. Tantra zahrnuje sexualitu v rámci sebepoznání, beze studu a strachu, bez posuzování a hodnocení: čehokoliv. Jde o duchovní cestu, která má tu moc odstranit z našeho podvědomí dřívější emocionální zranění a psychická traumata. Jsme sexuální bytosti zrozené v lásce, tak je třeba přistupovat k životu, bez zbytečných omezení, bez zbytečné sebekontroly, bez sebeodsuzování a potlačování svých pravých tužeb.

TANTRICKÝ, indický symbol – SARI ČAKRA

Tantra, láska a energie - jin a jangZákladem symbolu SARI ČAKRA jsou propletené trojúhelníky. Na obrázku jde konkrétně o symbol zobrazený uprostřed, poskládaný z několika vrstev trojúhelníků. Tantra má také co do činění s energetickými centry těla – s čakrami.

Sari čakra představuje „vířící kruh“ – centrum hadí síly ve vesmíru i v těle člověka. Symbolizuje pravdu vyšších světů a moudrost přírody. Propletené trojúhelníky nám připomínají propojení makrokosmu a mikrokosmu, ženského a mužského principu. Jedno bez druhého nemůže existovat. Magický obrazec je sjednocujícím symbolem vesmíru, představuje souznění s přírodou. Trojúhelník postavený špicí nahoru představuje mužský princip, trojúhelník postavený špicí dolů představuje ženský princip.

 

Související články: Energie sexu v mysteriích života, Energeticky posilující tantra masáž, Tantra – orgasmus a extatický stav vědomí

           Tantra, láska a energie - jin a jang       

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.