Tantra bez roušky tajemna

buddha-785863_1280Tantra bez roušky tajemna znamená pravdu, skutečnost bez příkras. Představuje především dokonalé poznání sebe sama v harmonii jednoty. Avšak tantrické poznání je nutné dávkovat po částech, od nejjednoduššího k nejvyššímu, netrénovaná mysl (a tělo) není ani nemůže být připravená začínat od konce. Cestou nedočkavosti se můžeme dočkat jedině nepochopení a zklamání. Učení se trpělivosti je spojeno s otevřením krční čakry (čakra času – višuddhi-čakra). Je nutné uvědomit si, že nedočkavost a očekávání nedává prostor pro spontánní tvoření, očekávání omezuje. Budeme-li cokoliv konkrétního očekávat, vystavujeme se riziku, že nám uniknou mnohem podstatnější a krásnější věci, než jsme si dovolili očekávat. Umění neočekávání, umění nesouzení, přijímat to, co přichází, je základ pro dokonalé vnitřní uvolnění. K tomu je ještě nutné žít a řešit vnější život bez hněvu, vzteku, sklíčenosti, stresu a neřešených depresivních stavů. Na druhou stranu se do ničeho nesmíme nutit, necháme se vést vnitřní spontánností.

Kam dojít máte, tam dojdete, co ochutnat máte, to ochutnáte, pokud ve vás není jen pouhá zvědavost nebo vrtkavé chtění mít všechno co nejrychleji. A pokud vás nepopohání jen touha bez námahy dokázat zbavit vlastní hadí sílu (životní energii) svazujících pout a jen si užívat: bez touhy po duchovním poznání.

Nejdůležitější základna vědomostí potřebných k meditacím a tantrickým rituálům

1. Uvědomit si, že žijeme ve dvou světech: vnitřní (duše), vnější (ego). Vesmír není mimo nás, je v nás, my jsme v něm – člověk je mikrokosmem v makrokosmu. Každý atom lidského těla je součástí mikrokosmu i makrokosmu. Důležitá je duševní kázeň, spočinutí v absolutním přítomném okamžiku, a přijímání povědomí o proudu vesmírné energie, která prostupuje vše, co jest, tedy i lidské tělo. Člověk je složen z těchto tří základních složek: tělo, životní energie, vůle (intelekt). Dále musíme přijmout, že tělo obklopuje aura, která nás chrání před nežádoucími energetickými vlivy.

Nesmrtelné božské Já

Tantra bez roušky tajemna2. Přijmout odpověď na otázku kdo jsem: nesmrtelné božské Já. Ničím neohraničené absolutní bytí, absolutní vědomí, které se nachází skryté v nitru, jak hluboko, to záleží na duchovním uvědomění. Důležité je poznání, že znovu se rodí tělo, nikoliv duše, duše je stále jedna a táž. Duše se nerodí ani neumírá, duše není ani zrozená ani smrtelná.

Duše prostě JE. Duše pouze vstupuje do znovuzrozeného těla. Smrt je opačný proces. Se zánikem těla se vesmírné prvky opět spojují s vesmírem: duše s prostorem, prvek země se vrací zemi, voda vodě, vzduch vzduchu, oheň ohni. Lidské tělo (fyzické) je z určitého pohledu „nositelem“ těla astrálního. Pokud neumím přijmout svůj život v pozemské rovině, nemohu říci, že jsem probuzený.

Sebeláska a láska k vlastnímu tělu

3. Přijmout osobní niternou pozornost, potřebnou k rituálům: sebelásku a lásku k tělu. Naučit se milovat sám sebe, jedině tak lze dokázat bez podmínek milovat ostatní. Vidíme-li vnitřní krásu člověka, vidíme navenek projevenou krásu jeho duše, nikoliv ega. V každé ženě a v každém muži je, ať už skrytá nebo projevená, transformační síla lásky. Každý člověk je schopen sexuální abstrakce. Důležité je uvědomit si, že bod G je především v hlavě, a že jsme sexuální bytosti. Energie kundaliní, hadí síla, je mimo jiné také symbolem času, který nám je na pozemské pouti vyměřen. Životní čas je škoda promarnit, a nepokusit se objevit ve svém nitru skrytý poklad – nektar božské moudrosti.

Smyslové receptory fyzického těla

4. Postupně objevit všechny smyslové receptory fyzického těla: smyslové receptory jsou smyslové buňky v kůži, hmatová tělíska, která umožňují při dotecích prožívat kompletní smyslové spojení s dotýkaným. Jen na jednom centimetru čtverečním na dlaních se nachází na 200 hmatových tělísek, a několik dalších receptorů pro vnímání chladu, tepla, bolesti. Smyslové receptory jsou citlivé na příjem podnětů z vnějšího prostředí, smyslové buňky jsou orgány, z nichž vedou nervové dráhy do příslušných center v šedé kůře mozkové, to nám umožňuje vnímat pocity a reagovat na ně. Se smyslovým vnímáním souvisí také čich, zrak a sluch. Tantrické rituály vyžadují naučit se dotýkat vlastního těla i těla partnera bez jakýchkoliv zábran.

Čakry – ohniskové body v těle

5. Neméně důležité je alespoň minimální povědomí o čakrách: čakry jsou ohniskové body v těle, ty nejhlavnější umístěné podél páteře, pokud jsou otevřené: umožňují vesmírným energiím vstoupit, vzájemně se propojovat a následně vytvářet silné energetické proudy, a konečně vystoupat skrze tělo do vnějšího prostoru. Spojení dvou životních jisker, muže a ženy, dá rozhořet plamenům lásky. Uvědomovat si, že vyzařování plamenů lásky (nebo zla) se dotýká všeho živého i neživého kolem nás. Důležité je naučit se, jak ovládat city, myšlenky a tím i složitost vztahů. Pokud jsou čakry pročištěné, odosobněné vědomí jimi může bez překážek prostupovat.

Vesmírná energie – kundaliní – hadí síla

yoga-179630_12806. Důležité je pojednání o vesmírné energii: uvědomit si, že hadí síla se může projevovat v mnoha podobách, musíme umět koncentrovanou životní energii soustředit do jednoho bodu (první čakra), umět ji rozpoznat, přijmout, a její vzestup ovládnout. Nakonec rozpoznat a ovládnout „nadpozemské“ schopnosti této kosmické síly. To znamená: uskutečnit a oživit principy božských proudů milujícího světla přímo v sobě. Přijmout jako skutečnost, že je v moci člověka rozvinout své vědomí až k poznání nejvyššího absolutna. Přijmout, že individuální duše a vesmírný Duch jsou jedno. Duše je pouze dočasně oddělená od Ducha, každé duchovní poznání a uvědomění přibližuje duši k Duchu. Čistá božská energie a vesmírná moudrost je tvořivá světelná vibrace. Světlo je vesmírná síla provázející hluboké duševní stavy, jako je osvícení nebo zasvěcení do mystických mystérií. Duchovní bílé světlo v sobě skrývá všechny barvy spektra (stejně jako bílá barva), duchovní světlo je životní energie. Životní energie – světlo – se během vstupu do energetických center těla (čakry) projevuje jako paleta barev s různými stupni duchovních vibrací. Každá čakra vibruje na frekvenci jiného barevného spektra, tato energetická pole senzitivní osoby vnímají jako auru obklopující lidská těla.

Mimotělesné astrální cesty

Motyli-Efekt-Obalka7. Je nutné připravit se na astrální cesty: uvědomit si, že nejde o pouhou myšlenkovou projekci. Tantra a jóga umožňuje procházet různými astrálními úrovněmi. Astrální cesty samozřejmě nejsou podmínkou tantrických rituálů, ale může k nim docházet samovolně. Astrální složka našeho pozemského těla se může kdykoliv oddělit od těla fyzického. Mimotělesné cesty, spojené s rituálními sexuálními zážitky, jsou součástí sebepoznání a tantrické praxe.

Obtížně uchopitelná představa o astrálním putování se rozplyne hned po prvním nadpozemském prožitku. Důležité je zbavit se jakéhokoliv pocitu strachu. Fyzické tělo je s astrálním světem propojeno poutem trvalého vědomí, astrální tělo má vlastní obranný systém, který reaguje na náš strach, v takovém případě samo nedovolí podniknout vědomou astrální cestu. Během astrálních cest může dojít ke spojení několika realit do jedné, na to je potřeba se připravit.

Tibetská moudrost: „Čisté vědomí je šperk v srdci lotosu.“

Tato slova lze použít jako mantru, používáme ji pro koncentraci, soustředění se na podvědomí. Hluboká meditace dovoluje, aby se vědomí rozplynulo v Akáše, v celistvosti. Jedině odtud pramení moudrost a poznání.

Zobrazit všechny eKnihy

Tantra bez roušky tajemna

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.