Tantra – orgasmus a extatický stav vědomí

bride-866951_1280Tantrické rituály, nejen, že vedou k poznání smyslnosti života, vedou praktikující též k pochopení života. Ve staroindických spisech je kladen důraz na životní sílu, kterou, pokud se ji naučíme ovládat, není možné vyčerpat. Vnitřní energii můžeme vědomě řídit, sami za sebe, ale i v partnerském vztahu. Meditace, hluboké sexuální prožitky, prohlubování rozkoše: to vše vede k poznání nadosobní životní energie. Zosobnění mužské i ženské síly vede k hlubšímu prožívání života v celé jeho šíři. Dále je možné dosáhnout spirituálních stavů, které vedou k pochopení božské energie v člověku. V tantře je tato energie nazývána kundaliní – hadí síla, jinými slovy jde o (probuzené) vědomí.

Sedm nocí tantry je pojednání o sedmi tantrických rituálech

dancer-112614_1920Tyto hluboké meditace, prováděné v páru, vedou k poznání skutečné extáze. Společným rituálům předchází takzvané samorituály, které jsou prováděny o samotě, vedou k sebepoznání, k poznání vlastního těla a k hlubokému nadsmyslovému vnímání rozkoše, které je tělo schopno dosáhnout. Není možné na těchto stránkách popsat tantrické rituály do nejmenších podrobností. O sexuální radosti a duševní síle se dozvíte podrobnosti v útlé knize: TANTRA LÁSKY. Kniha má 123 stran, a obsahuje pojednání o podstatě tantry a tantrickém myšlení. Najdete zde samostatné rituály zvlášť pro ženy a pro muže, a společné rituály, které se nacházejí v několika kapitolách pod názvem: Sedm nocí tantry.

V knize je dále například rozvedeno, jak dosáhnout prodlouženého orgasmu, vaginálního (vnitřního) orgasmu u žen a další zajímavé podrobnosti – včetně detailních praktických cvičení. Rituály jsou pro čtenáře uspořádány tak, aby se praktikující soustředili vždy na konkrétní aspekt tantrického, a tím i duchovního rozvoje. Kniha je skutečně podrobná a věnuje se pouze rituálům. (Určitě ji seženete v místních knihovnách)

Kniha má název: Tantra lásky. Podtitul knihy zní: O sexuální radosti a duševní síle ze staroindické tantrické literatury. Podle tantrické literatury knihu autorsky zpracoval: Karel Jizera. Vydalo nakladatelství Logos, Praha 1990.


Extatický stav vědomí

Tantrické rituály a meditace, kdy si opakujeme určité posvátné mantry, vedou trénovanou mysl ke stavu vnitřní blaženosti, k rozšířenému stavu vědomí, k přímému spojení s universálním kosmickým vědomím. Jde o bdělé pozorování různých sfér vlastního vnitřního světa, různých pocitů rozkoše, emocí a silových proudů jemné životní energie. Bdělé pozorování vlastních myšlenek, v tiché integraci s nimi, vás dovede do stavu, který nevěřící považují přinejmenším za halucinace. Tato zkušenost vás navždy změní, pravidla a všeobecně přijímaná logika hmotného světa pro vás přestane postupně platit, budete vědět, že se vždy můžete spolehnout především na sebe. Ve východních tradicích se ocitnutí v tomto posvátném stavu nazývá: „samádhi“.

Ze začátku, než vstoupíte na toto spirituální místo, nacházející se mimo vaše hmotné tělo, představte si vaší srdeční čakru jako otevírající se bránu k vyššímu vědomí. Později, až vám podobné meditace půjdou sami od sebe, napojte se v tomto smyslu na šestou čakru – třetí oko.

Mentální soustředění na energetické pole vlastního těla

pictures-67518_1920Během meditace, ať už ve dvojici, nebo o samotě, provádíme soustředění, bez násilného a netrpělivého usilování, na jemné vibrace vlastního těla. Tělo je bez pohnutí v dokonalém, klidném uvolnění. Dech je velmi pomalý, rytmický, velmi tichý a klidný. Kvantový přeskok začíná intenzivním pocitem, podivným chvěním, zvláštním projevem světla, které postupně prochází celým tělem. Někdy je toto světlo vnímáno nejvíce v oblasti solar plexu.

Po určité době, ta bude pro každého individuální, následuje okamžik, jaký jste si neuměli ani představit, krásný a na vždy zapamatovatelný. I kdyby se vám to mělo podařit jen jednou za život, je to, jako když se vám „otevře srdce“.

Vaše vědomí je pozvednuto daleko za hmotné tělo, vaše mysl se spojí s energetickým polem vesmírného Vědomí. Vaše mysl, vaše pravé Já splyne s vesmírným prostorem, mysl je neuvěřitelně klidná a smířená. Vaše „vnitřní oči“ pozorují vše s nesmírnou lehkostí. Vaše tělo vnímáte, jakoby se nacházelo všude a nikde zároveň. Jakoby se vesmír nacházel přímo uvnitř vaší mysli, uvnitř vašeho těla, a zároveň vaše tělo vnímáte jako nekonečnou velmi jemně rezonující energii, jejíž centrum se nachází v samém centru božského poznání.

Každý kousek vašeho těla prostupuje celým vesmírem

Tantra - orgasmus a extatický stav vědomíVnímáte, na energetické úrovni, že se vám podařilo navázat spojení s něčím, co přesahuje všechny vaše dosavadní poznatky a zkušenosti. Vnímáte světlo rozprostírající se vám kdesi v hlavě, jakoby za očima. Vibrace, vjemy a pocity, které vnímáte, během napojení se na mnohorozměrný svět energie, se projevují jako rezonance čisté Lásky.

Zakusíte vlastní tělo jako čirou energii, spojíte se s éterickou energií, která vyplňuje celičký vesmír, všechen prázdný prostor.

Prázdným prostorem je myšlen i neviditelný prázdný prostor mezi jednotlivými atomárními částicemi, z kterých se skládají atomy vašeho těla.

Vaše MYSL obsáhne všechen viditelný i neviditelný svět, vaše mysl je pružná a prostupná vším, na co pomyslíte.

EXKURZE MIMO TĚLO

Hmota, energie a vědomí je jednotné fluidum, a vy si to plně uvědomujete

Vesmírná Mysl a lidské vědomí je v neustálém pohybu, vír myšlenek a vjemů vibruje bez ustání. Stejně tak vibruje hmotný svět kolem nás, svět, který je mentální povahy. Svět poznávaný, svět zkušeností, myšlenkový svět. Kdo chce vládnout silám Universa, musí nejprve dokonale vládnout sám sobě, a musí vědět, že svět je projekcí Universa.


Osho: Sexualita a orgasmus

99% lidí zná sex jen jako úlevu. Neznají jeho orgasmickou kvalitu. Dokonce i když si myslí, že mají orgasmus, není to orgasmus — je to jen genitální úleva. Orgasmus nemá nic společného s genitáliemi jako takovými. Genitálie se ho účastní, ale orgasmus je totální — od hlavy k patě, je všude ve vás. Ejakulace není orgasmus. Je to velmi lokální uvolnění, sexuální úleva — není to orgasmus. Takové uvolnění je negativní fenomén – prostě ztratíte energii – a orgasmus je úplně jiná věc.

Co je to orgasmus? Orgasmus je stav, kdy přestanete cítit tělo jako hmotu; vibrujete jako energie, elektřina

Vibrujete tak hluboce, od úplných základů, že úplně zapomenete, že je to materiální věc. Stane se elektrickým fenoménem. Fyzikové dnes říkají, že hmota neexistuje, že veškerá hmota se jen jeví; co existuje v hloubce je elektřina, ne hmota. Při orgasmu se dostáváte do této nejhlubší vrstvy vašeho těla, kde hmota přestává existovat, kde jsou jen vlny energie; stanete se tančící energií, budete vibrovat. Všechny hranice pro vás přestanou existovat, když budete pulsovat a přestanete být hmotnými. A váš milovaný bude také pulsovat.

Tantra - orgasmus a extatický stav vědomíTo je smyslem sexuálního orgasmu, že se vaše zamrzlá energie rozpustí, splyne s vesmírem, se stromy a hvězdami, se ženou a mužem, se skalami – na malou chvíli, samozřejmě. Ale v této chvíli máte vědomí, které je nábožné, které je svaté, protože pochází z celku. Sexuální orgasmus potřebuje čas – čím víc, tím líp, protože pak přejde hlouběji do vašeho bytí, do vaší mysli, do vaší duše. Pak se rozšíří od hlavy až k patě … Každé vlákno vašeho těla jím bude rozechvěno. Celé vaše tělo se stane orchestrem a přejde do crescenda. Ale jestliže budete spěchat, orgasmus se stane jen ejakulací a to už není orgasmus. Je jen místní, lokální a téměř beze smyslu. Ve skutečnosti se po něm budete cítit unavení, frustrovaní a v depresi, protože energie je promarněna a nedala vám osvěžení, takže to nemělo smysl. Zůstanete tím, kým jste byli — samozřejmě, trochu víc unavení a s méně energií, ale jinak stejní. Nebyl to čistící proces, neproběhl vámi z jednoho konce na druhý.

Milióny žen žijí a umírají bez poznání, že mají schopnost zažít orgasmus. A bez poznání, že můžete zažít velkou orgasmickou explozi, nebudete schopni porozumět spiritualitě; bude to pro vás téměř nemožné.

Když žena nemůže mít orgasmus, nemůže ho mít ve skutečnosti ani muž, protože orgasmus je setkání dvou lidí. Mohou ho mít jen dva, když se rozpustí jeden do druhého. Není to tak, že ho jeden může mít a druhý ne – to je nemožné. Uvolnění je možné, ejakulace je možná, úleva je možná, ale orgasmus ne. Orgasmus není úleva: orgasmus je oslava. A orgasmus je setkání tebe, skrz toho druhého, s celkem.  Orgasmus je vždy božský – ten druhý se stane dveřmi a ty vstoupíš do božství. Orgasmus je vždy duchovní, nikdy není sexuální. Ti, kdo si myslí, že orgasmus je věc sexuální, vůbec nic nepochopili; nevědí nic o orgasmické zkušenosti. Orgasmus je vždy samadhi, extáze. Ale lidé to neví, protože se setkávají z potřeby, ne z přetékajících energií.

Tantra - orgasmus a extatický stav vědomí

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.