Ted Andrews: Léčení barvami

Všechny orgány, tkáně a systémy v těle mají podobné vibrující atomy. Pokud vstoupí do těla něco dráždivého – například nevhodná potrava-, může přivodit změnu normálního vibračního vzorce těla, v tom případě v trávicí soustavě. Tělo v tu chvíli potřebuje něco, co by mu pomohlo obnovit původní vibrační vzorec. Abychom toho dosáhli, můžeme se pokusit o obnovení rovnováhy v problémové oblasti. Vibrační léčivé prostředky jsou jemné energetické stimuly, které interagují s energetickým systémem lidského těla a pomáhají mu stabilizovat fyzický, emocionální, mentální a duchovní stav. Správným nasměrováním energie do problémové oblasti v ní můžeme dočasně navodit rovnováhu. Jakmile je rovnováha obnovena, můžeme se efektivněji zbavovat toxinů, negativity a vzorců, jež brzdí průběh našich životních procesů. Pomocí léčivých vibrací oživíme správný tok energie. Mezi ty nejefektivnější prostředky patří zvuky, vůně, květinové esence a esence drahokamů, krystaly, kameny, myšlenky a samozřejmě barvy.

Ted Andrews: Léčení barvami

Barvy a jejich léčivé účinky na zdraví

Barvy se dají používat k léčení a harmonizaci, stejně jako ke stimulaci hlubších úrovní vědomí. Každá barva má své jedinečné účinky, od konstruktivních k destruktivním. Léčebná práce s barvami vyžaduje zvládnout dva kroky. Za prvé musíte rozumět individuálním vlastnostem každé barvy. Za druhé se musíte naučit specifické techniky projekce a absorpce barev. Abyste to dokázali, musíte zvýšit své znalosti a citlivost k barvám. Čím víc toho o barvách budete vědět, tím snáze je budete umět vyvažovat a s jejich pomocí léčit. Je nutné poznamenat, že nejlepší barvu k dosažení potřebného výsledku najdete pomocí experimentování a intuice. Pamatujte si, že každý člověk má unikátní energetickou soustavu. Kombinace a použití barev musíte vždy přizpůsobit jednotlivci.

BÍLÁ BARVA: tato barva obsahuje celé barevné spektrum

Je posilující. Pročišťuje energetický systém. Má schopnost probouzet kreativitu. Jste-li na pochybách, jakou barvu použít, s bílým světlem málokdy pochybíte. Bílou barvu je dobré zařadit na počátek a na závěr každého léčebného sezení, protože stabilizuje energetický systém osoby a poskytuje jí celkovou vzpruhu. Bílá zesiluje účinek každé barvy, se kterou se použila.

ČERNÁ BARVA: obsahuje také celé barevné spektrum

Mnozí se ostýchají tuto barvu v léčitelství aplikovat, ale může být i velkým přínosem. Černá barva je barva ochranná. Může být využita k uzemnění a zklidnění extrémně senzitivních lidí. Aktivuje ženskou neboli magnetickou energii těla a posiluje ji. Měla by se používat střídmě, protože hodně černé barvy může přivodit deprese, případně takový už existující emocionální a mentální stav zhoršit. Černou barvu nepoužívejte samotnou, ale vždy ve spojení s jinou barvou.

Ted Andrews: Léčení barvami

ČERVENÁ BARVA: je barva stimulující

Je teplá, aktivizuje a povzbuzuje kořenovou čakru a probouzí fyzickou životní sílu a také vůli. Používá se při nachlazení a zahlenění, nebo při zvýšené teplotě a také k posílení krve – k úpravě nedostatečné cirkulace krevního oběhu. Červená barva stimuluje hlubší vášně, jako jsou sex a láska, nenávist a touha po pomstě, odvaha. Příliš mnoho červené může vést k podráždění a ke zhoršení stávajících podmínek. Zvýšený krevní tlak je indikací přílišného množství červené energie v systému.

ORANŽOVÁ BARVA: je barvou radosti a moudrosti

Podporuje pocity družnosti. Je spojena s emocionálním zdravím a se svalovou soustavou. Může být nápomocna při léčení sleziny, slinivky, žaludku, střev a nadledvinek. Může pomoci citově paralyzovaným osobám nebo osobám prožívajícím depresi. Můžeme ji použít k revitalizaci fyzického těla, jako pomoc při vstřebávání potravin. Je dobrým tonikem pro nemoci, protože vyhání z těla negativitu. Příliš mnoho oranžové barvy působí nepříznivě na nervový systém, měli bychom ji vyvážit zelenomodrými odstíny.

ŽLUTÁ BARVA: stimuluje mentální schopnosti

Nejsilněji působí na čakru sluneční pleteně. Pomáhá člověku znovu v sobě probudit životní nadšení, protože dodává sebedůvěru a optimismus. Je užitečná k léčení depresí. Dá se použít také při poruchách trávení a k nastavení rovnováhy v celém trávicím a vylučovacím systému. Zlatožluté odstíny působí nádherně na tělo i mysl. Příliš mnoho žluté barvy však může způsobovat nervozitu a vést k nadměrné aktivitě.

Ted Andrews: Léčení barvami

ZELENÁ BARVA je nejrozšířenější barva na naší planetě

Vyzařuje energie a zvyšuje naší senzitivitu a soucit. Má zklidňující účinek zvláště při zánětech v těle. Utišuje nervovou soustavu. Jasnější zelené odstíny, blížící se k modrému spektru, mají velkou léčivou sílu. Zelená barva se používá k probuzení větší přátelskosti, naděje, důvěry a míru. Používá se u srdečních potíží, při vysokém krevním tlaku, vředech, vyčerpanosti a bolestech hlavy. Nikdy by se neměla používat při rakovině a tumorech nebo jakékoliv chorobě zhoubné povahy, protože stimuluje růst (léčení barevným světlem).

MODRÁ BARVA působí na náš systém chladivě a relaxačně

Aktivuje krční čakru. Zklidňuje energii a má antiseptický účinek. Posiluje a uvádí do rovnováhy dýchací soustavu a léčí všechny nemoci hrdla. Zmírňuje průběh onemocnění u dětí, zvláště pokud jde o astma, plané neštovice, žloutenku a revmatismus. Pro děti je to v podstatě jedna z nejléčivějších barev. Blahodárně také působí při onemocnění žil, je vynikající léčivou barvou při vysokém krevním tlaku. Modrá se používá k probuzení intuice a ke zmírnění pocitu osamělosti. Přemíra modré vede k váhavosti nebo může až příliš zklidňovat.

Ted Andrews: Léčení barvami

BARVA INDIGO znamená hlubší odstíny modré, což jsou dynamické léčivé barvy jak na duchovní, tak na fyzické úrovni

Tato barva aktivuje čakru třetího oka. Posiluje žlázy a lymfatický a imunitní systém. Vynikajícím způsobem čistí krev a napomáhá detoxikaci těla. Vyrovnává obě mozkové hemisféry a nervová spojení mezi nimi. Účinně pomáhá při ošetřování všech problémů v oblasti tváře, včetně očí, uší, nosu, úst a dutin. Barva indigo se také používá u plicních chorob. Má také sedativní účinek a můžete ji použít k dosažení hlubších úrovní vědomí při meditaci. Přemíra indigové barvy může přivodit deprese a pocit oddělenosti od ostatních.

FIALOVÁ BARVA je barvou, která působí na kosterní oporu našeho těla

Aktivuje korunní čakru. Je velmi antiseptická a očistná na fyzické úrovni i na duchovní úrovni. Pomáhá nastolit rovnováhu mezi úrovní fyzickou a duchovní. Je vhodná při rakovinovém onemocnění. Fialovým světlem, které se blíží více k modrým odstínům, můžeme ulevit při artritidě. Fialová barva posiluje schopnost těla vstřebat a využít minerály. Můžeme ji použít na podporu inspirace a pokory. V meditaci nám pomáhá otevřít se minulým životům. Příliš mnoho fialové barvy vede k depresi a může také v nevhodný čas vytáhnout na povrch velmi stará témata.

Milovat sám sebe znamená být milován

Ted Andrews: Léčení barvami

RŮŽOVÁ BARVA se používá k probuzení soucitu, lásky a čistoty

Zklidňuje zlost a pocity opomíjení a přehlížení. Stimuluje brzlík a imunitní systém. Používá se v meditaci k rozeznání vyšší pravdy. Uklidňuje emocionální energii. Přemíra růžové vede k přecitlivělosti a emocionalitě.

PURPUROVÁ BARVA pročišťuje

Používá se při stimulaci aktivity cévního systému a rovněž při bolestech hlavy. Barevná škála červenopurpurové působí blahodárně na harmonizaci tělesných polarit, barevná škála modropurpurové se s úspěchem používá ke zmenšení věcí (např. tumorů) a k uklidnění pokožky a zánětů. Vzhledem ke svým vysokým vibracím by se tato barva měla používat střídmě: její přemíra může vyvolat nebo zhoršit deprese.

Ted Andrews: Léčení barvami

STŘÍBRNÁ BARVA se používá k meditaci

Stříbrnou barvu a některé odstíny šedé můžeme použít k zesílení účinků jiných barev, podobně jako je tomu u barvy bílé. Stříbrná barva použitá během meditace odhaluje metafyzické zdroje nemoci. Stříbrná barva člověku pomáhá objevit a aplikovat vlastní tvůrčí představivost. Aktivuje vrozenou intuici. Přemíra stříbrné může vést k přílišnému spoléhání na intuici bez ohledu na logiku a střízlivé uvažování.

HNĚDÁ BARVA je také vhodná k léčení

Zvláště příhodná je při emocionálních a duševních potížích. Pomáhá probouzet zdravý selský rozum a schopnost rozlišování. Vrací člověka „zpátky na zem“. Blahodárně eliminuje pocit omámenosti, stav, kdy se cítíme „mimo realitu“. Přemíra hnědé činí člověka velmi materialistickým a podporuje chtivost a nenasytnost – pocity typu „nemám dost“.

LÉČENÍ BARVOU POMOCÍ DOTEKU

Energie určité barvy můžete projektovat s pomocí myšlenky a našich vlastních rukou. Starý okultní axion učí, že energie následuje myšlenku. Kam nasměrujeme myšlenku, tam míří i energie. Energie vyzařuje z rukou silněji než z jiných částí těla.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Postup při léčení je následující: nejdříve se chvíli uvolňujeme, pak třeme dlaněmi o sebe, abychom aktivovali čakry v dlaních. Následně začneme pomalu a rytmicky dýchat. Při pomalém nádechu vizualizujeme a vnímáme, jak se naše tělo plní tou barvou, kterou chceme použít na léčení nemocného místa druhé osoby. Při výdechu vizualizujeme a pociťujeme, jak se tato energie rozlévá z našich rukou směrem k nemocnému místu, které léčíme. Ruce mohou být od těla vzdáleny pět až sedm centimetrů, nebo mohou být položeny přímo na tělo druhé osoby. Nadále plynule dýcháme a vizualizujeme přibližně pět až deset minut. Při bolestech, např. bolestech hlavy, by měla nastat úleva už po pěti minutách.

Zdroj textu (se svolením redakce) časopis MEDIUM. Autor Ted Andrews v knize Léčení barvami.

Souvisejí články: Barevnost tvořivých myšlenek – příčina následek, Tajemství barev, smyslový vjem, Charakteristika a vibrační energie barev, Energetické vibrace tetování

Ted Andrews: Léčení barvami

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.