Tichomoří – tajemný ostrov Rapanui

easter-island-724795_1280Velikonoční ostrov, s domorodým názvem Rapanui, skrývá mnohá, dosud neodhalená tajemství, která nedávají spát mnoha záhadologům. Tajemné kamenné sochy moai a jejich kamenné hlavy a jejich zrak upřený do dálky se tyčí na úpatí kráteru dávno vyhaslé sopky Rano Raraku a podél pobřeží ostrova, aby uchvátily svou záhadnou jedinečností každého zaujatého pozorovatele, včetně legendárního kapitána Cooka. Všechny sochy, kromě jediné, upírají svůj zrak do téměř pustého vnitrozemí. Podivný, osamocený a velice nehostinný ostrov Rapanui (Velká země nebo také Pupek světa), ostrov kamenitých plání bez jediného potoku, bez stromů a keřů, je domovem ohromných soch, vysokých až deset metrů. Dříve bývala tato tajemná pevnina domovem lidí nápadně rozdílných ras, pospolu tu žili lidé tmavé, červené a bílé pleti, lidé, kteří záhadných sochám prokazovali nesmírnou úctu.

Tajemný Velikonoční ostrov uprostřed Tichého oceánu – Rapanui

Největší socha objevená na Velikonočním easter-island-839894_1280ostrově je vysoká jako sedmipatrový dům. Socha tohoto obra dosud ,,leží“ nedokončená, spojená kamennými zády se skálou posvátné sopky Rano Raraku. Na otázku, jak mohly být tyto padesáti tunové sochy dopravovány z jícnu sopky na chrámové kamenné terasy a tam vztyčeny, nedokázal ještě nikdo odpovědět. Podle domorodců dokázala hýbat těmito kamennými strážci ostrova jedině mocná a magická síla, zvaná mana. Nefyzická energie, která měla být symbolicky vyjádřena, v dnes již neexistujících korálových očích obřích soch. Podle tichomořských legend je možné božskou sílu manu přenést do předmětů a dát jim tak magickou moc a sílu k zázračným činům. Magie je zde, (jako kdekoliv jinde), o užívání, přesouvání a tvarování nekonečné vesmírné duchovní síly. Domorodci tichomořských ostrovů uctívali také sílu slova – slova měla posvátný, božský význam, byla nástrojem k předávání many.

Tajemných kamenných soch, těch vztyčených, je na Velikonočním ostrově celkem 300

easter-island-839895_1280Další dokončené i nedokončené sochy se nachází v lomu a různě na pevnině. Některé kamenné hlavy, které na pozorovatele působí velmi sugestivně, mají obří těla skrytá hluboko v písčité a prašné sopečné půdě. Na hlavách některých z těchto obrů jsou vztyčené vysoké klobouky z červeného kamene. Největší klobouky „pukao“ (podle domorodců se jedná o uzly vlasů) váží kolem deseti tun. Zvláštní je přísný výraz obřích hlav, které vzbuzují respekt při pohledu na jejich vystouplé obočí, zapadlé oči a pevně semknuté zádumčivé rty, které nejspíš střeží nějaké dávno zapomenuté mystické tajemství.

Další zvláštností na ostrově ,,na konci světa“ jsou v lávových kamenech vytesané reliéfy, pradávné obrazy ,,ptačího muže“ s dlouhým zakřiveným zobákem. Podle rituálních tradic a dávných legend domorodci volili každý rok posvátného ptačího muže. Ptačí muž se odebral do osamocené svatyně na úpatí sopky Rano Raraku, kde povýšen na ,,božskou bytost“ setrvával v rituální, mlčenlivé samotě. Ostatní obyvatelé se po celý rok nesměli ptačího muže dotknout.

Tento titul si každoročně zasloužil pouze ten muž, jenž jako první doplaval na voru z rákosí na dva kilometry vzdálený sousední ostrůvek, kde rok co rok hnízdí mořské vlaštovky. Přeplavat na ostrov v bouřlivých vodách oceánu, s vědomím nebezpečí setkání se žraloky, bylo hrdinským činem. Podle tichomořských legend, domorodci poznají, že se blíží žralok podle toho, že se v okolí náhle zvýší teplota vody. Ptačím mužem se mohl stát pouze ten, komu se podařilo jako prvnímu najít první vlaštovčí vejce. Ptačí muž setrvával v osamocené easter-island-67503_1280chatrči s hlavou vyholenou a obarvenou na červeno. Což má zvláštní souvislost s ,,červenými kamennými klobouky“ na hlavách obřích soch moai. Červená barva je v oblasti Polynésie považována za posvátnou, je to barva svatosti, krve, rudé žhavé lávy a do červena zbarveného západu i východu tichomořského slunce.

Dávní domorodci, kteří velmi uctívali všudypřítomné duchy a kult předků, vytvořili na ostrově Rapanui mnoho tajných svatyní v obtížně přístupných skalách, kde v dávných časech opatrovali v jeskyních posvátné kultovní předměty: kamenné lebky, masky a různé figurky, včetně zvířat s lidskou hlavou, rákosové čluny, dřevěné desky s hieroglyfy (dnes velmi vzácné), kamenné nádoby, hroty šípů z vulkanického skla, želví krunýře, lastury, amulety z kostí a lastur.

Posvátné desky s hieroglyfy ukrývali domorodci v jeskyních, hlavně v době, kdy se je evropané snažili přimět k ,,uctívání“ křesťanské víry. Velikonoční ostrov je protkán záhadným jeskynním systémem, který střeží posvátné lebky, a který do dnešních dob ještě nebyl zcela prozkoumán. Prozkoumání jeskynního systému nahání některým badatelům strach, odvolávajíce se na legendy, které praví, že nepovolaného návštěvníka stihne kletba místních božstev. Jaká další tajemství asi tento legendární ostrov ,,na konci světa“ skrývá?

Zobrazit všechny eKnihy

Tajemné monumentální sochy Velikonočního ostrova nejsou jedinou mystickou podivností v této oblasti odlehlých tichomořských ostrovů. Polynésané v oblasti tichomoří uctívají nespočet božských bytostí, například všemocného boha moří Tangaroa. Uctívají posvátné chrámy v různých podobách. Není bez zajímavosti, že se na vrcholcích špičatých kopců ostrova Rapaiti nachází podivné, bujnou zelení zarostlé stavby, až magicky podobné pyramidám.

Kouzlo starověkého světa – facebook

easter-island-554295_1280

easter-island-1331978_1920

easter-island-1661655_1280

chile-1361912_1280

rapa-nui-1195928_1920

chile-1463829_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.