Transformace – dokončení vesmírných cyklů

Transformace - dokončení vesmírných cyklůObrazec nového kruhu v obilí připomíná „planetární hodiny“ se Sluncem uprostřed. Evokuje vrcholné období Transformace vědomí (období, kdy už by vše mělo jít postupně pouze k lepšímu).

Všimněte si, že všech jednotlivých obrazců v symbolu je vyobrazeno po dvanácti, počínaje dvanácti slunečními paprsky.

Dvanáctka je jednotkou měření času a prostoru, je číslem dvanáctkového systému. Máme dvanáct hodin na ciferníku. Dvanáct měsíců v roce.

Nejmagičtějším časem v roce jsou dny rovnodennosti, kdy noc a den trvají přesně dvanáct hodin. Mystické číslo dvanáct představuje karmické dluhy, a tajemnou dvanáctou komnatu. Zvěrokruh je složen ze dvanácti slunečních znamení. Pražský orloj se pyšní dvanácti apoštoly. Smrtka zde symbolicky představuje spirituální probuzení hadí síly – životní energie (mystická smrt). V alchymistických spisech bývá uvedeno, že k dokonalosti bytí, tedy k úplnému probuzení hadí síly, je třeba vykonat dvanáct magických operací, dvanáct aktů zasvěcení. Základních čaker v těle člověka je sedm, základních energetických center „duše člověka“, které souvisejí s čakrami, je dvanáct. Sedm energetických center se nachází ve fyzickém těle člověka a dalších pět v těle duchovním.

Číslo dvanáct prezentuje dokonalost Stvoření Světa a dokončení vesmírných cyklů

Posvátnost čísla dvanáct se skrývá v mytologických příbězích. Známe dvanáct Ježíšových apoštolů. Král Artuš usedá ke kulatému stolu se dvanácti rytíři. Řecká mytologie nám představuje dvanáct bohů – Titánů, kterým vládne Zeus. Zeus nás odkazuje k planetě Jupiter – dvanáct let trvá oběžná dráha Jupitera kolem Slunce. Jupiter je králem planet – Velká Fortuna Štěstí. Do Nového Jeruzaléma vede dvanáct posvátných bran. Děti Izraele tvořily dvanáct kmenů, stejně tak keltských kmenů bylo dvanáct. Císařovna vyobrazená na tarotové kartě má na hlavě korunu tvořenou myrtovým věncem, který zdobí dvanáct šesticípých hvězd (hexagram).

V knize Genesis je nápadně mnoho odkazů na posvátnou dvanáctku. Stejně tak ve studiích, které se zabývají posvátnou geometrií, architekturou prastarých chrámů, architekturou pyramid. Starý zákon, biblická kniha Genesis obsahuje klíče k nezodpovězeným otázkám. Obsahuje nejen informace o DNA ale i tajný kód, jehož rozluštění má být odpovědí na otázku o původu člověka. Obsahuje vyprávění o zrodu světa, o počátcích lidstva.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Nový zákon je přepisem původního Starého zákona, a tím naprosto zásadně ztrácí na významu. Některé pasáže, a tím pádem velice významné informace, které se ovšem obyčejný lid nemá dozvědět nebo jim porozumět, jsou úmyslně odstraněny případně pozměněny.

Z pohledu astrologie známe jedenáct vládnoucích planet: Slunce, Měsíc, Země – Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Dvanáctá planeta teprve čeká na objevení.

Ale to není všechno, kosmologie moderní vědy a hlavně kvantová fyzika možná již brzy přinese rozluštění. Moderní svět se přibližuje k staronovému poznání: KVANTOVÉHO VĚDOMÍ VESMÍRU.

V obrazci se skrývá duch posvátné geometrie

Obrázek připomíná Slunce a okolo něj ve spirále se otáčejících 12 planet. A spirála se točí doprava podle směru hodinových ručiček.

Každý sluneční paprsek, v podobě přímky spojuje dvě sféry jedné planety – sféru hmotnou a sféru duchovní (přímky jsou dobře vidět na velkém obrázku). Dva oblouky vedoucí ke každé planetě ve vnitřním kruhu jsou vyznačené silně – hmotná sféra, kterou vnímáme. Dva oblouky vedoucí ke každé planetě ve vnějším kruhu jsou vyznačené slabě – duchovní sféra, kterou přímo nevnímáme. Vždy dva a dva oblouky upozorňují na dualitu.

Proč dvakrát 12?
1. – dvanáct planet projevených ve hmotě tak, jak je vnímáme v 3D realitě.
2. – dvanáct planet a jejich duchovní jemnohmotná energie (dvanáct duchovních sfér).

12 x 12 = 144
Číslo 144 (144 000) – Kosmické Božské Číslo

Magické číslo dvanáct spojuje vědomí člověka s Vědomím Vesmíru. Kruh nad dvanácti čtverci připomíná spirálu DNA. Čtverec je symbolem pozemské hmotné sféry, poukazuje na duši člověka dočasně „uzamčenou ve hmotě“, čtverec ohraničuje sféru, která je pro člověka jen zdánlivě nepřekročitelná.

Prozatím nevnímáme Universum jako subkvantový celek, který se skládá z nekonečného množství informačních jednotek. Universum ve své paměti uchovává všechny informace, které kdy existovaly. V Absolutnu je vše jsoucí i budoucí  již obsaženo, informace se nachází všude a nikde zároveň. Myšlenka je inteligentní spínač v tomto neviditelném operačním systému, který slouží k „výrobě zážitků“. Myšlené se kdekoliv napříč systémem vesmírné informační mřížky okamžitě zobrazí v příslušném poli informací, odkud se k nám zrcadlově vrací zpět.

Zobrazit všechny eKnihy

Níže je odkaz na video, zde je 15.7.2018 uvedeno jako „publikováno“, 15. července byl obrazec poprvé viděn za denního světla. Obrazec vznikl 14.7. v Anglii, Somerset (jihozápad Anglie).

(Zdroj obrázku facebook)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hkHk-_wNiKc

Transformace - dokončení vesmírných cyklů

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.