Transformační libido

Psychická povaha některých transformačních směrů připomíná sexuální nebo také narcistické libido, což mění charakter (té či oné) transformující energie na energii pudovou. Což může mít za následek uvíznutí na úrovni první, možná na úrovni první až třetí čakry. Libido je latinské slovo, v překladu se jedná o výrazy jako je přání, touha, nutkání, chtivost, žádostivost, záliba, nejedná se tedy pouze o touhy sexuální. Mít přání, mít touhy, mít nutkání, něco chtít, mít záliby – na tom není nic špatného. Toto vše znamená mít také vůli k životu. Konec konců touhy a přání jsou motorem lidského psychického systému, a nikde není psáno, že se naše touhy, žádosti a záliby musejí nutně shodovat, nebo že se musejí podrobovat jakémukoliv lidskou myslí vymyšlenému systému.

Transformační libido

Není nic špatného na tom, pokud se touhy, přání či nutkání, nebo záměry jednotlivců neshodují s většinou – taková shoda, (kdy si všichni budeme přát totéž a jeden druhému se podobat), není podmínkou vytváření či akceptování Jednoty

Dokonce ani „transformace vědomí“ po nikom přísně nežádá „nacházet se na vyšší duchovní úrovni“, a nikoho za opožděné reakce či za opožděný, takzvaný duchovní vývoj – za nedosažení vyššího duchovního „levelu“ – neposílá do „horoucích pekel“. Ne každá předkládaná „cesta ke svobodě“ je cestou ke skutečné osobní, vnitřní svobodě. Každý člověk je samostatná a samostatně smýšlející bytost. A každý sám za sebe se učí co je a co pro něj není prospěšné z jeho osobních životních vzorců. A každé uvědomění jedince zároveň na „neviditelné časové ose“ posouvá celek. Jenomže…

Jenomže někdo už může být docela alergický na slova podobná těmto:

„Dochází k oddělování zrna od plev“, Transformace je hromadnou záležitostí, opozdilci budou potrestáni“, Transformace je proces, který vás musí přinutit na sobě pracovat“, Cílem transformace je rozpad duality“, „Nepřizpůsobíš-li se, nepozvedneš-li své vibrační pole, přicházející změny tě negativně zasáhnou“. Nebo z jiného soudku opačného spektra: „Šamanům, mystice a duchovnímu vzdělávání již odzvonilo“ – a tak podobně.

Jednotlivosti není potřeba komentovat. Jen položím otázku související s poslední větou v uvozovkách: Dovedete si představit, jaký by byl svět bez mystiky, bez tajemství a bez (lidské) spirituality? Asi není něco v pořádku, pokud se v různých „zasvěcených“ textech mezi slovy o lásce a světle objevují prvky vyhrožování, které mají v člověku přímo nebo podprahově vzbudit strach.

Takové tvrzení spíše jen potvrzuje vyšší narcistický – duchovní – level či apetit některých jedinců, (jejichž ego si přivlastnilo úlohu duchovního vůdce či spasitele). Taková tvrzení a šíření podobných zpráv mohou některým jedincům způsobovat „dosahování určitého stupně slasti“. Ale zřejmě i toto je z určitého úhlu pohledu správně, a pro některé jedince či skupiny vývojově potřebné. „Selfíčka“ mohou skrývat podtext narcistického libida, podobné je to s libidem či touhou stát se „duchovním kazatelem“, s touhou být obdivován, nebo s touhou po ovládání a moci, která může být skrytá v pozadí – o tom jsme se v historii již nesčetněkrát přesvědčili. Ukazovat lidem cestu, případně se považovat za strážce té či oné svatyně nebo přímo planety Země je svým způsobem určitě a bez pochyb v pořádku, pokud zároveň není v lidech vzbuzována frustrace ze stále dokola naznačované jejich psychické, duševní a duchovní nedostatečnosti, z jejich „jinakosti“ a „oddělenosti“. Nikdo nemusí předstupovat před jakéhokoliv zjevovatele pravdy se skloněnou hlavou, „svlékat se do naha“, bát se vlastních stínů, nebo se dokonce trápit pocitem neposlušnosti, obviňovat sám sebe za nedostatek pokory či za jakékoliv jiné nedostatečnosti.

Transformační libido

Transformace vědomí není nic nového, děje se tak od počátku časů

Transformace lidského vědomí má různé fáze jak z pohledu celkového – pro lidstvo, tak z pohledu jedinečnosti – pro každého jedince. To znamená, že co je přínosné pro jednoho, nemusí být přínosné ani potřebné pro druhého – přesto se jako společnost úspěšně transformujeme a přesouváme na vyšší úroveň uvědomění, nebo vědomí (jak je komu libo). NIKDO se NEMUSÍ měnit (sebe ani své myšlení) na povel či podle různých instrukcí. Ona ta transformace vědomí souvisí s životní – psychickou – sexuální energií, a je úspěšná nejen díky lidem, kteří jsou aktivně zapojeni, ale také vlivem jednotlivců, kteří vědomě o žádnou transformaci neusilují – prostě jsou jedineční. A osobitým příkladem ukazují druhým cestu, aniž by o to usilovali. Každý člověk je jedinečný a každý má svůj úkol, každý má své tempo jakým roste jeho duchovní potenciál, a to aniž by kdokoliv nutně musel o duchovní růst každou vteřinou usilovat, (navíc ještě pod tlakem strachu, který je určitou vrstvou „vyvolených“ lidem neustále nenápadně vnucován).

Abstrakce je úžasná věc, pomáhá nám rozvíjet „obyčejné“ životní pudy, je součástí toho kterého libida, počínaje sexem a erotikou až po velké životní touhy a sny a aktivity související se zdokonalující se životní úrovní. Je součástí psychické energie a souvisí také se vším, co je nevyslovitelné nebo záhadné. Je také nedílnou součástí transformace, neboť i transformace je protkána pohlavním pudem a sexuálními touhami zrovna jako touhami duchovními či spirituálními. Všechny naše zájmy, touhy a sny, ať už to či ono libido nese jakýkoliv obsah (nejen sexuální), nikoliv pouze okrajově souvisí s podvědomím každého člověka a s kolektivním vědomím.

INSPIRACE KNIHOU – eKnihy Psychologie chaosu

Buďme proto každý svůj a v určitém smyslu každý sám za sebe, nenechme se zmást, že transformace vědomí je hromadná a neodkladná záležitost, která z nás má učinit bytosti podobné jedna druhé a „vytvarované“ (energeticky) jako přes kopírák. Nenechme sebou manipulovat, ostražitě vnímejme, co vše je nám účelově podsouváno. Transformace lidského vědomí není o ztrátě magické jedinečnosti každého člověka, není o uniformitě, není pouze o zářivém světle, je o kladech i záporech, o vzájemně se doplňujících energiích. Každý člověk má a také měl by mít vlastní a od ostatních odlišující se soubor zkušeností, soubor vlastních úspěchů i pádů, soubor osobních poznání, osobních motivací, snů a tužeb. Soubor osobních tajemství obohacený jedinečnými esencemi se spirituálním nádechem, který propojuje právě ten jeho (mikro)svět s makrokosmem. Každý člověk je pětilistá růže v plném květu, transformace vědomí přináší toto uvědomění, pro každého v jiném běhu událostí, v jiném stupni obtížnosti, v jiných proudech „zasvěcování“.

Související články: Úskalí přítomného okamžiku a úskalí nemyšlení, Superhologram a fraktální vzorce – holografický model světa

Transformační libido

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?