Třetí oko – šestý smysl

Třetí oko - šestý smyslSymbolem třetího oka je trojúhelník, nachází se mezi obočím. Otevřením ,,třetího oka“ nalezneme v sobě sílu magického zraku, intuice a skrytého šestého smyslu. Třetí oko představuje vstupní bránu ke všemu záhadnému, spirituálnímu a kosmickému, je centrem duchovní síly. Toto ,,boží oko“ je znamením univerzálního poznání všeho nadpozemského, skrytého v okultních vědách. Je symbolem absolutního vědění, ochraňuje před duševní slepotou. Čarodějka může sobě pořídit magickou čelenku v jejímž středu bude vsazen drahý kámen. Pokud si čelenku nasadí, ozdoba z kamene bude rezonovat přesně nad místem, kde se nachází třetí oko. Také pravidelné přikládání křišťálu může mít vliv na otevření třetího oka, a tím urychlit proces transformace vědomí. Oko samo o sobě je znamením prozření, to ono nám za jeden pozemský život předloží nekonečně mnoho informací. Oko bývalo ochranným emblémem hlavně ve staré Mezopotámii, kde se jako amulety vyráběli ,,oči“ z různých polodrahokamů.

Představitelem oka božího je archanděl Tzapkiel – pozorovatel

hieroglyphics-67471_1280Chceme-li odrazit energii útočníka, díváme se mu mezi obočí a v duchu si s vnitřním klidem několikrát opakujeme: ,,Uklidni se!“ ,,Nekřič!“ nebo ,,Nejednej zbaběle!“ Pláče-li malé dítě, láskyplně se mu díváme na stejné místo a vnitřně si opakujeme: ,,Neplakej“ V této situaci si ale zachováváme osobní emoční odstup, nesmíme se sami zmítat ve víru vzteku, nenávisti nebo pohoršení či pohrdání dotyčnou osobou. V esoterice platí, že i k nepříteli máme přistupovat s klidem. Tento postup vědomého ovládání emotivních reakcí druhých ale nesmíme zneužívat k získání osobní moci a podobně, cokoliv negativního se nám vrátí s trojnásobnou silou zpět. Jste-li však v přítomnosti ,,duševního upíra“, který vám vysává energii, a neumíte si s podobnou situací prozatím poradit, rozhodně se vyhněte přímému očnímu kontaktu! (Podobně se nesmíme dívat šelmám nebo rozzuřeným psům do očí. Jejich energie, pokud s nimi neumíme pracovat, je silnější než ta naše!)

Třetí oko - šestý smyslVzhledem k širším souvislostem, které nás u daných témat zajímají, musím zde opět předeslat neuvěřitelnou schopnost vesmírných atomů ,,stvořit“ dokonalé prvky, které utvářejí člověka a přírodu. Vymyslet samotné oko je záležitost hodná dokonalého KONSTRUKTÉRA! Dokonce i odborníci tvrdí, že oko a samotný proces vidění je něco nadmíru dokonalého, složitého a obdivuhodného, že nemohlo být vytvořeno jen tak samo od sebe. Tato fakta, s přihlédnutím k mystickému významu například staroegyptských symbolů, byla známa zasvěceným učencům nejen ve starém Egyptě.

Nic se neděje bez příčiny. Různé maličkosti, které unavené oči odmítají uvidět, dokreslují atmosféru vzácných okamžiků. Dívejme se kolem sebe bez jakéhokoliv posuzování viděného a vnímejme nabízené podněty novýma očima. Nenechávejme bez povšimnutí žádné, byť jen nepatrné záchvěvy radosti a prožívejme je s plným nasazením. Tak, jako dokážeme mnohem častěji, intenzivně a velmi snadno prožívat chmury a negativní vášně. Nezapomínejme snít s otevřenýma očima. Vnímejme souvislosti vnitřních ostrovů klidu a v tiché meditaci pokusme se pocítit doteky křídel anděla. Anděla v bílé říze.

EXKURZE MIMO TĚLO


Jak funguje uhranutí?

eyes-218185_1280Uhranutí představuje vysílání negativní, velmi silné energie. Pokud se na někoho nepatřičně soustředíme, nebo někdo na nás, a to ať v dobrém či zlém smyslu, vědomě či nevědomě. Ať už myšlenkou nebo konkrétním činem.

Nejvíce nebezpečné je právě uhranutí očima, kdy právě očima vysíláme energii přesně cílených myšlenek přímo do energetického pole dané bytosti.

Takzvaná jiskra v oku nemá jen erotický podtext, kdo tento energetický nástroj ovládá, vcelku jednoduše zasáhne cíl. Cílenou koncentrací potřebné informace z mozku přeneseme do očí, výboje myšlenek poté zasáhnou (pod)vědomí jiné bytosti. Někdy je třeba velké opatrnosti během takzvané výměny názorů z očí do očí!

Související článek: Šestý smysl – aktivace třetího oka

Třetí oko - šestý smysl

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.