Úplněk (12. 12.) v Blížencích a svižné proudění energií

Zhruba dva dny před úplňkem, v den úplňku a dva dny po úplňku věnujeme velkou pozornost předávání a přijímání informací. Proudění energií v prostoru je už v těchto dnech opravdu svižné. A bude to ještě mnohem zajímavější. Nebude nic podivného na tom, pokud se naše myšlenky budou nacházet jinde, než se bude nacházet naše fyzické tělo, anebo pokud bude naše mysl chtít jít „tam“ a tělo bude mít nutkavou potřebu být někde úplně „jinde“, a to i ve smyslu nadsmyslném. Tolik bychom toho chtěli do konce roku ještě stihnout, pocity, že nic nestíháme, pokud se vnitřně nezklidníme, budou nabírat na intenzitě.

Tento úplněk bude důležitý pro každého z nás, a vůbec nezáleží na tom, zda předvánoční čas prožíváme v závalu zmatků a s nákupní horečkou, anebo zda se vezeme na osobní a jedinečné vlně vnitřní harmonie a v klidu si užíváme příprav na vánoční svátky

Úplněk (12. 12.) v Blížencích a svižné proudění energií

Občas nevíme, jaké informační vlny se chytit, vnímáme okolní tlaky, a to nás občas nutí „jednat přes sílu“

Ve světě informací si budeme uvědomovat, že ne vše, co je psáno, je dáno, že ne vše, co je psáno černé na bílém, se musí zakládat na pravdě. Jde také o informace, které nás někam tlačí, které nám něco (podprahově) podsouvají, směrují nás někam, kam „jít vlastně vůbec nechceme“. Na osobní úrovni, o kterou půjde především, věnujeme pozornost zprávám v podobě emailů, dopisů, úředních listin došlých poštou, článků a knih, nebo i starších fotografií z rodinného alba, které nás zaujmou, ale i v podobě reklam a inzerátů. Zkontrolujme si také poznámky v diáři nebo kalendáři, aby něco důležitého nebylo opomenuto. Jedná se také o příchozí i odchozí důvěrné zprávy, které si předáváme pomocí mobilních telefonů. Věnujeme pozornost zprávám, kdy nás někdo žádá o schůzku, o setkání, o radu nebo o pomoc. V tyto dny budeme věnovat pozornost všemu, co říkáme, a také budeme pozorně naslouchat všemu, co nám říkají druzí. Budeme si uvědomovat, kdy mluvíme jen tak o ničem, nebo kdy se obáváme promluvit, případně kdy jen tak něco nakousneme a řečené z nějakého důvodu nedokončíme.

Energie v Blížencích „čistí vzduch“, a někdy i docela dramaticky, proto si budeme uvědomovat okamžiky, kdy se nám nebo lidem kolem nás jaksi nedostává dechu, s ohledem také na svobodu projevu, nebo na svobodu či nesvobodu v rámci všeho, pro co touží žít naše duše. Budeme si uvědomovat, zda druhým pozorně nasloucháme, třeba si všimneme, že mají potřebu nám něco důležitého sdělit, ale obávají se naší reakce. Někdy můžeme zaznamenat závažné „volání o pomoc“, které bude skryté v nenápadných slovech. Případně můžeme reagovat na nevyslovená přání druhých, možná někdo nám blízký (partner, sourozenec, dcera, syn, rodiče, přítel z dětství) čeká na pozvání, na setkání, na návštěvu, na vlídné slovo, pochvalu, omluvu nebo vyznání. Obzvlášť důležité bude vše, co se nám snaží sdělit ti nejmenší a nejzranitelnější, malé děti a dospívající mládež. Stačí podívat se do dětských očí, které radostně září jako hořící svíce, nebo do dětských očí, kde můžeme spatřit spíše plamínky smutku a bezmoci. Někdy se síla vyřčených slov, která vědomě nebo jen tak mimoděk vypustíme do éteru, nedá vzít zpátky, a u dětí to platí dvojnásob. Uvědomujeme si dostatečně například to, co kolem sebe vídáme nebo slýcháme nápadně často, to, co se podezřele často opakuje, a přitom tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost?

Máme-li my sami nějaký problém, který neumíme vyřešit osobním kontaktem, můžeme napsat dopis, zprávu nebo email. Pokud myslíme na někoho, koho jsme dlouho neviděli, můžeme mu poslat zprávu, ozvat se a nečekat, kdy to konečně udělá ten druhý. Hledáme-li zaměstnání, můžeme se pustit do sepsání životopisu. Jedná se o úplněk před vánočními svátky, a nejen děti píšou dopisy Ježíškovi, také my můžeme sdělit světu naše (nejtajnější) přání nebo důležitou zprávu formou ručně psaného dopisu, ne vždy je vhodné být neosobní a používat ke komunikaci pouze mobilní telefon. Pokud se nemáme komu vypovídat, můžeme před úplňkem napsat dopis bez adresáta, jen tak se svěřit papíru se svým trápením. Nemusíme se ostýchat oslovit třeba andělské bytosti nebo ducha již nežijící osoby. A samozřejmě také věnujeme pozornost zprávám a sdělením, které k nám přicházejí z našeho nitra, z podvědomí, zprávám, které jsou sdělením naší duše, našeho vyššího Já.

Velkou pozornost věnujeme také nočním snům, mohou nést informace, na které čekáme, mohou být impulsem k důležitému rozhodnutí. Obrazy, které přicházejí ze snů, pouze naznačují, přibližují, nepromlouvají k nám přímo, nepojmenovávají, pronikají za skutečnost a jen my sami můžeme snový obraz nebo snovou myšlenku rozvíjet, povznést nebo ignorovat a zničit. V tyto dny se neobáváme snít a vizualizovat si naše nejtajnější přání, vizualizace nebo nahlas vyslovené přání je také zpráva, která si v prostoru najde cestu k adresátovi. Pokud na někoho myslíme, neopomeneme možnost telepatického přenosu našich myšlenek. Může se nám stát, že na někoho intenzivně myslíme a on nám zavolá, nebo se „nečekaně“ setkáme. Také se nám může stát, že se nám někdo svěří s citlivou informací na osobní úrovni a požádá nás o zachování mlčení. V každém případě mlčení zachováme!

Úplněk (12. 12.) v Blížencích a svižné proudění energií

Úplněk v Blížencích bude především o svižné komunikaci ve všech možných podobách, v tyto dny se naplno projeví energie vzdušného živlu a energie planety Merkur. Naplno bude zviditelněno, pokud budeme pozorní, že mentální povaha vesmíru platí jak na hmotné, tak na nehmotné úrovni. Můžeme se soustředit na komunikaci odehrávající se kdekoliv ve vnějším prostředí, a také na komunikaci se sebou sama, s jemnohmotnými bytostmi, s oblíbeným stromem, s kameny, s okolní přírodou, s pokojovými květinami a domácími mazlíčky. A klidně může jít také o komunikaci se samotnou Lunou, s ohledem na informace uložené v podvědomí, a s ohledem na skutečnost, že podvědomí se neřídí zákony logiky. Měsíc hýbe nejen mořským přílivem a odlivem, nepozorovaně hýbe i vodním – a tedy vlastně „informačním prostředím“ našeho fyzického těla. Tento úplněk může ovlivňovat „přepětí“ ať už ve vztazích, nebo v našem nitru, proto je pozornost ke komunikaci s okolím tak důležitá. Někdo může ke konci roku procházet náročným obdobím, se kterým souvisí nervové vypětí, stres, vyčerpání, aniž si uvědomuje, že tyto energie vysílá do svého okolí, a že se mohou dotknout kohokoliv, kdo ale za naše energetické naladění, či spíše rozladění, vůbec nemůže. Naše okolí reaguje zpětně na vše, co vyzařujeme.

Úplněk v Blížencích se bude také dotýkat všeho skrytého za slovy: „rozdvojená osobnost“, „dvě bytosti v jednom těle“. Nečekaně se mohou zviditelnit také rozpory ve všem, co si myslíme v duchu a co říkáme nahlas, ve všem, jak se prezentujeme navenek a jakým člověkem jsme ve skutečnosti. A to i v pozitivním slova smyslu, například si uvědomíme, že umíme poradit druhým, že druhým věnujeme čas a pozornost, ale sobě poradit neumíme, sami sobě nevěnujeme dostatek času a pozornosti. Nebo se ze strachu z nepochopení spíše schováváme za své slabší stránky, za vše, čím byla naše osobnost dříve formována, a neumíme svému okolí ukázat, co v nás je jedinečného a dokonalého, co umíme, co dokážeme, po čem toužíme, jakými změnami prošlo naše nitro po duševní, duchovní, charakterové stránce (pozměněné vzorce chování a jednání). Možná si ani neuvědomujeme, kolik životní energie nám to každý den ubírá. Pokud je tělo vystaveno dostatečně dlouhé „expozici“ působení negativních vlivů, vznikne energetická nerovnováha, úbytek životní energie, onemocnění. Energetická nerovnováha vzniká i v případě, kdy tělo ovlivňuje velké množství nevyužité nebo potlačené energie, neúčelně soustředěné na nějaký neefektivní záměr, nesprávné přesvědčení nebo na fiktivní domněnky, tak dochází k napětí a zbytečnému „energetickému přebití“. Energetické napětí, které pravidelně přesahuje únosnou mez, (vzhledem k tomu, že vynaložená energie se nikam neztrácí), vytváří duševní a tělesnou nevyrovnanost, vnitřní disharmonii.

Na osobní úrovni se může jednat o záležitosti, které naše okolí neumí nebo odmítá přijmout a stále nás vnímá jaksi naprogramovaně, s ohledem například na minulost, ať už byla jakákoliv. Programy a vzorce souvisí s tím, že mysl je součástí celého těla nejen pouze mozku. Mozek je řídícím centrem, kde se zpracovávají data všech smyslů, kde dochází k zpracování informací, k složitým dynamickým procesům, kde se vytváří mentální vzorce, podle nichž je (subjektivně) interpretován vnější svět. V mozku dochází k chemickým efektům, k reakcím na vjemy získané z vnějšího prostředí. Svým způsobem jsme stručně řečeno pod vlivem neustálého proudění „vnitřní elektřiny“, v těle probíhají elektrochemické procesy, které mohou být narušené psychickou nevyrovnaností. Díky překroucení smyslových vjemů, například vlivem v paměti podvědomí uložených asociací, může docházet k iluzornímu vidění okolního světa i sebe sama. Možná nám pomůže položit si otázku: „Proč na sebe do nekonečna brát podobu někoho, kdo tady a teď ve skutečnosti už dávno není?“ Výše řečené platí jak na osobní úrovni, tak i v případě, že my sami vnímáme druhé osoby (ať už naše blízké nebo kolegy v zaměstnání) podle již neplatných vzorců vzniklých například na základě dřívějších domněnek, nebo na základě prvního dojmu, takzvaného „haló efektu“.

Inspirace pro duševní rozvoj – elektronické i tištěné knihy Psychologie chaosu

Jen my sami můžeme transformovat životní sílu do nových životních vzorců, pokud to uděláme, souhlasně s tím se změní energie v našem okolí. Často přehlížíme známky únavy, únavu opakovaně překonáváme a vůbec si neuvědomujeme, že nejen tělo, ale i mysl se nepozorovaně dostane do úrovně jakési setrvačnosti. A pokud fungujeme v tomto automatickém modu a nešetříme energií, dopouštíme se nechtěných chyb. Naše mysl se neustále dotýká okolní hmoty, vědomi si tohoto faktu se můžeme prožívané reality dotýkat nanejvýš efektivně, pomocí myšlenek, vyřčených slov, verbální i neverbální komunikace. Prostor – nekonečný prostor pro příběhy, pro story – je neobyčejně tvárný, a to nejen na této materiální pozemské rovině.

Související články: DOTEKY – neverbální komunikace, Blíženci vzdušné znamení, Blíženec dítě – zvídavost, Stres a únavový syndrom

Úplněk (12. 12.) v Blížencích a svižné proudění energií

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?