Úplněk a polarizované světlo

POLARIZOVANÉ SVĚTLO: odražené světlo, rozdělené na jednotlivé komponenty, z nichž některé volně procházejí hmotou, nás nezanedbatelně ovlivňuje. Polarizované světlo vibruje jediným směrem, normální světlo vibruje všemi směry kolem jedné osy. Například sluneční světlo odražené v zrcadle je polarizované. Průchodem slunečního paprsku křišťálem vznikne polarizované vlnění, které vytvoří uvnitř krystalu barevné obrazce. Měsíční světlo odráží světlo sluneční, tak vzniká světlo polarizované. Zde se skrývá tajemství lunárního vlivu na vše živé na planetě Zemi.Slunce symbolizuje mužskou energii a vědomí. Měsíc ženskou energii a podvědomí. Tyto dva prastaré archetypální vzory vystupují jako ženich a nevěsta (Mystická Svatba). Vyvážené propojení obou protikladných energií, Slunce a Měsíce, vytváří vnitřní i vnější harmonii. Třetím účastníkem těchto magických kosmických resonancí je Země, která je denním slunečním světlem a nočním měsíčním, polarizovaným světlem oživována. To samé platí pro vše živé na planetě Zemi.

Úplněk a polarizované světlo

Za úplňku je energie polarizovaného světla léčivá-, pokud se této energii, kterou ne všichni vnímají pozitivně, vědomě či podvědomě nebráníme

Za úplňku se našeho vědomí dotýká vesmírná energie ve své nejčistší formě, meditace nám usnadní naše rozhodování a napomohou k plánovaným změnám. Magické rituály prováděné v této době mají velkou moc. Tato silná měsíční fáze může být spojujícím mostem do budoucnosti, ale i pro odpoutání se od negativních vlivů minulosti. Právě za úplňku můžeme v sobě objevit magické schopnosti, nebo úspěšně nahlížet do našeho podvědomí.

Dva dny před úplňkem a dva dny po úplňku můžeme provádět cílené meditace za použití léčivých afirmací. Další možností je zaměřit se na uvolnění jakýchkoliv pocitů viny, které mohou být určujícím faktorem pro naše zdraví. Měsíční světelná terapie dokáže pročistit auru, harmonizovat organismus, uklidnit psychickou nestabilitu a aktivovat samoléčebný potenciál lidského organismu: pokud se vystavíme přímému měsíčnímu světlu. Potenciál polarizovaného měsíčního světla posiluje celý imunitní systém.

Především ženy by na léčivou energii Měsíce neměly zapomínat. Pouze pokud máme déle trvající anebo akutní psychické potíže není vhodné vystavovat se úplňkové energii.

Během úplňku hodnotíme vše stávající a přemýšlíme o všem novém, co chceme do života přitáhnout

Ale dáváme si pozor na dvojakost, ať už se týká čehokoliv. Například se zaměříme na to, zda říkáme nahlas to, co si ve skutečnosti také myslíme, abychom nezdržovali uskutečnění našich záměrů. Zabýváme se také duchovním cítěním a životní filozofií. Uvažujeme, zda naše ,,přehnaná“ touha po svobodě nikomu kolem nás neubližuje. Především se soustředíme na vědomé tvoření, na představy. Vědět, že můžeme vědomě tvořit, je v mnoha směrech osvobozující. Život není utvářen pouze náhodnými událostmi, které bychom nemohli vědomě ovlivnit. Věřit na náhodu nás zbavuje moci a vnitřní síly. Síly, které řídí přírodu, jsou stejné, jako naše vnitřní síly, kterými si řídíme život. Odsoudit fyzikální zákony jako nepraktickou životní filozofii je věc osobního rozhodnutí. Myšlenky se podílejí na vibracích neviditelných vláken vesmírné energie, z nichž je stvořen celý svět. Pulsující energetické vibrace hmoty lze ovlivnit koncentrovaným myšlením. Vše se nachází ve stavu nekonečných možností, myšlenkové posuny směrem do budoucnosti jsou na první pohled neviditelné, přesto jsou určujícím faktorem budoucnosti, tím je také náš osobní vnitřní prostor. Pokud se nikam neposouváme je nutné změnit zastaralé vzorce chování i myšlení, k čemuž můžeme využít všechny lunární fáze.

Úplněk, plodnost a plánované rodičovství

Luna je mimo jiné také symbolem plodnosti. Během meditace se můžete cíleně zaměřit na všechny vaše otázky týkající se plánovaného rodičovství. Úplněk je také obdobím, které nabízí možnost zaměřit se na větší sexuální aktivitu, pro ženy představuje úplněk možnost úspěšného početí. Sexuální aktivita za úplňku dosahuje maxima, uvádí se, že tělesná sexuální touha stoupá v těchto dnech až o 40%.  (Za úplňku toto platí u všech živočichů v přírodě – světlo úplňku reguluje a spouští ovulaci.) Opakem je fáze, kdy je Měsíc v novu, to je sexuální aktivita nejnižší. Je prokázáno, že kolem úplňku se rodí nejvíce dětí. Průzkumy dokonce ukazují, že k porodům často dochází ve stejné měsíční fázi, v jaké došlo k početí.

O splnění nejrůznějších přání, které se mohou týkat také početí, můžete požádat jakoukoliv měsíční bohyni. (Afrodíta, Diana, Freya, Seléné, Isis, Ceres, Lilith, Hekaté, Kálí.) Připravené pozitivní afirmace se opakují devětkrát za sebou (devět lunárních měsíců). Na rituál početí se soustředíme po devět dnů: čtyři dny před úplňkem, za úplňku, a čtyři dny po úplňku. Poté se už o své přání nikterak nestrachujte, dejte času šanci na splnění přání.

Lunární meditace zaměřená na tvořivou sílu myšlenek pozvedne víru v úspěch

V létě jsou měsíční meditace pohodlnější, ale ani v zimě na sebe nezapomínáme. Alespoň deset minut, nebo jakkoliv dlouho, maximálně uvolníme mysl a díváme se přímo na kotouč zářící Luny. Oči nezavíráme, právě očima se snažíme vstřebat co nejvíce měsíčního světla. Měsíční světlo se snažíme vnímat velmi intenzivně, doslova jej do sebe vdechujeme. Pokud se nám nebude chtít ven, stačí otevřít okno a vystavit se energii polarizovaného světla v pohodlí domova. Vibračně se naladíme na vesmírnou energii a na svá nejtajnější přání-, potom se oddáme tvořivému snění nebo již zmíněné meditaci…

Úplněk, komunikace a vztahové problémy

Úplněk a polarizované světloSoustředíme se na vztahové problémy, na odhalení důvodů pohasínající lásky. Například můžeme v myšlenkách neustále kontrolovat svého partnera, můžeme žárlit, nebo myslet na to, jak nás nebaví se neustále hádat. V rozhádaném vztahu partneři očekávají, že změnit se má vždy ten druhý. Chyby nechce nikdo hledat u sebe. Hněv ale odpuzuje, a to dokonce už na molekulární úrovni, odpuzuje vše dobré, všechny pozitivní touhy. Pokud ze vztahu vyprchá hravost a společné snění, nastoupí mrzutost, soutěžení a nakonec lhostejnost. Nastane pasivní očekávání, co nám ten druhý dá, zapomínáme sami dávat. Dávání, radostné a hravé, je projevem vnitřní síly. A tato síla se projeví už na úrovni myšlenek a pocitů.

Přitažlivost a charisma člověka je dána jeho charakterovými vlastnostmi. Vyumělkované charisma je průhledné, pokud není upřímnost vetkána přímo do podstaty člověka, na energetické úrovni si takové ,,falešné“ vyzařování uvědomíme – pouze v zamilovanosti leccos přehlížíme a odpouštíme. Ale zamilovanost ještě není láska.

Láska, pokud není proměněna v nezištné přátelství, s sebou nese nedůvěru, spoustu nedorozumění a bolesti. Nesvoboda ve vztahu, kdy se jeden z partnerů snaží vstřebat toho druhého přímo do sebe, snaží se nárokovat si jeho mysl i srdce, vytlačuje lásku do pozadí.

Pouze srdce otevřené pravdivému vztahu vstřebává a rozdává lásku bez připoutání

Během meditace, pokud se dokážete myšlenkově zcela uklidnit, si pokládejte ty správné otázky. Co se skrývá ve vašem vědomí v tuto chvíli? Vnímáte, nad čím přemýšlíte? Skutečně to vnímáte? Vnímat, nad čím přemýšlím, je nesmírně důležité. Často přemýšlíme stereotypně, někdy dokonce od okamžiku, kdy ráno otevřeme oči až do večera. Jaké emoce, pocity a myšlenky právě teď tvoří to, co se zjeví v budoucím čase? Čím právě teď ovlivňujete vlastní elektromagnetické pole? Nebo magnetické, přitažlivé či odpudivé pole někoho jiného, případně nějaké události, kterou očekáváte?

Negativní mysl vytváří negativní výsledky

Vlákna energie vašeho života se zachvívají, v každém okamžiku rezonují pozitivně nebo negativně, zde je skrytá mocná síla tvoření. Sled událostí, kterými procházíme s úsměvem, se strachem nebo ve smutku sami vytváříme. Řetězec událostí kopíruje řetězec našich nikdy neutuchajících myšlenek, představ a očekávání. V meditaci je dobré zaměřit se na odhalení všeho, na co se vědomě nebo nevědomě každý den zaměřujeme. A s tímto odhalením již nikdy neztratit kontakt. Pokud si uvědomíme, že se nám to či ono nelíbí, musíme změnit a posunout uvědomění, praktické zaměření a vztah k danému předmětu, případně vztah k sobě. Můžeme se zaměřit na spouštěcí podněty, které mají negativní vliv na stav mysli nebo vnitřního naladění. Až přehodnotíme své myšlení, začneme si vážit sami sebe a to je ten správný odrazový můstek. V každém okamžiku vyzařujeme podprahové signály, které k nám přitahují vše, co se děje. Chceme-li cokoliv změnit, musíme změnit to, co vyzařujeme, začít musíme u vibrací myšlenek a pocitů. Pokud se ve společnosti snažíme uměle měnit své charisma, přetvařujeme se a snažíme se maskovat svoje skutečné pocity, energetické vyzařování tím ale nezměníme, naopak. Tím jen vznikají rozpory a rozklady. Na podprahové úrovni jasně vysíláme kdo jsme a jaké jsou naše úmysly.

Cokoliv říkáme nahlas je posilováno akustickou energií

Elektromagnetické vibrace vyslovených myšlenek mají tvořivou moc. Myšlenky v nás a kolem nás neustále rezonují, jsou v neustálém pohybu, vytvářejí příčiny a následky. Pokud chceme dosáhnout úspěchu, musíme si nejdříve vědomě utvořit jasný záměr. Vyslovený záměr se vždy napojí na jednu z již existujících možností. V mnohorozměrném světě jsou pro nás nekonečné možnosti v každém okamžiku přístupné. Pozorování nebo-li zření je součástí vnímání světa i sebe sama. Cokoliv pozorujeme, ať už sebe, někoho druhého, událost nebo děj v přírodě, každé pozorování je doprovázeno myšlenkami. Pozorováním tedy potvrzujeme skutečnost. Vidíme to, co vidět v podstatě chceme. Rozhoduje o tom naše očekávání a vzorce myšlení. Jakoukoliv realitu vidíme tak, jak ji podvědomě nebo vědomě vidět chceme. Osobní vědomí, coby kreativní síla, vytváří osobní realitu, kolektivní vědomí vytváří kolektivní realitu. Úspěch, dostatek nebo nedostatek, kvalitní vztah, nemoc, vše je projevem našeho vědomí. Předpokládáme-li těžkosti, nemůžeme uspět. Pozorováním můžeme odhalit naše zvyklosti, které nejsou tvořivé, a objevit nové motivace, nové hodnoty a pozitivní aspekty naší osobnosti.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Polarizovanému světlu vystavíme polodrahokamy a talismany

Polarizovaným lunárním světlem nabíjíme křišťál, léčivé polodrahokamy, amulety a talismany. Zvolený předmět necháme přes noc na chráněném místě venku tak, aby na něj dopadaly paprsky měsíčního světla. Talisman nebo drahý kámen projde očistou od negativních energií, získá magickou resonanci vesmírné energie.

Úplněk a polarizované světlo

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.