Uvolnění hadí síly a svatý grál

painting-63186_1280-1024x656K uvolnění hadí síly dochází nejen vědomě a cíleně, ale také spontánně. Například během prožívání nesmírného stresu nebo strachu, ve velmi krizových situacích, kdy říkáme, že jsme překonali sami sebe. Také při extrémním sportovním výkonu. Případně během silného a dojemného, emocionálního zážitku. Většinou si v těchto chvílích ani neuvědomujeme, o co se vlastně jedná, mohou to být okamžiky velmi prchavé. Může se nám to přihodit během jízdy na koni krásnou přírodou, kdy je mysl dokonale uvolněná a my zažíváme propojení s okolním světem. K uvolnění hadí síly často dochází po výstupu na hřebeny hor, nebo naopak delším pobytem v podzemí, v jeskyních. Podobné euforické pocity zažívají například motorkáři během riskantní, velmi rychlé jízdy.

Čím více vládne disharmonie mezi ženskými a mužskými silami ve společnosti i ve vztazích, tím více lidé prahnou po adrenalínových zážitcích. Sem spadá také alkohol a drogy. A samozřejmě války, proč jsou nekonečné války v zemích, kde vládne násilná náboženská síla, kde je potlačovaná sexualita, ženská energie i žena jako taková?

Uvolnění hadí síly – životní energie

snake-170897_1280Někdy dojde k jejímu uvolnění v okamžiku velmi silné bolesti, například při úrazu, kdy se stane, že si bolest nějaký čas neuvědomujeme. Pokud například člověk upadne do bezvědomí, není to nic jiného, než milosrdný projev uvolněné hadí síly. Spontánně můžeme zažít uvolnění hadí síly v přírodě, kdy všemi smysly vnímáme její nesmírnou krásu, v okamžiku, kdy do sebe krásu doslova vdechujeme. A samozřejmě k jejímu probuzení dochází vysoko v horách, kde můžeme zažít nepopsatelné pocity zvláštní euforie, nebo naopak hluboko v podzemí. Mnoho poutníků, dokonce celé průvody věřících, podnikají takzvané poutě na svatá místa, nacházející se vždy vysoko v kopcích. Vede je snad podvědomá touha po splynutí s božskou silou, s prvotní vesmírnou energií?

Hadí síla (prvotní vesmírná energie) je v mnoha  esoterických symbolech znázorněna po celém světě. Dokonce i v křesťanství má své místo, ač je to na první pohled neuvěřitelné. Mnoho pohanských rituálů a svátků křesťanství převzalo a upravilo podle svého. Panna Marie může představovat v podstatě jakoukoliv měsíční bohyni a Ježíš jakéhokoliv slunečního boha. Panna Marie bývá nejvíce spojována s pohanskou bohyní Isis a se starověkými egyptskými rituály. Vánoční rituály jsou zasvěceny narození Ježíše (slunečního boha), kterého porodí Marie (měsíční bohyně). Vše se odehrává právě v období, kdy se rodí nové Slunce, pomine nejkratší den v roce a příroda se pomalu začíná probouzet. Panna byla oplodněna Duchem, probuzenou hadí silou, vesmírným světlem. Jedná se o symbol mystické svatby, který najdeme v legendách mnohem starších, než je samo křesťanství.

Zobrazit všechny eKnihy

V podobném duchu se nese symbol Velikonoc. Ukřižování Ježíše je symbolem probuzení spící hadí síly v člověku. Jde o mystickou smrt, odchod duše do ,,nebe“ a opětovné znovuzrození. Regeneruje se životní síla, zbavujeme se starého ega, rodí se nová, světlem oživená duchovní bytost. V podstatě dojdeme k tomu, že všechny chrámy, svatyně a kostely jsou také symbolem životní energie, té jediné skutečné vesmírné síly, o které se naše povídání táhne textem těchto stránek podobně jako pověstná Adriadnina nit. Adriadnina nit symbolizuje hledání té správné cesty životem, kdy naším cílem je probuzení hadí síly.

Hadí síla a léčivá sexuální extáze

Pravidelná sexuální extáze je lékem k vitalitě a zdraví, je doslova darem od přírody, a je tajemstvím k jejímu dokonalému pochopení. Přináší tvořivou inspiraci. Musíme ovšem pamatovat na sexuální harmonii, bez stresu a manipulace. Sex, z pohledu magie, je vrcholným spojením ženského a mužského protikladu, spojením a sjednocením dvou protikladných energií. Kdy muž a žena v ten okamžik jedno jest. Jejich vědomí se setkává na té nejvyšší možné úrovni v propojení s universální kosmickou energií. Počítejte také s tím, že při sexuální magii je nezbytné zcela potlačit vlastní ego. Brzy zjistíte, že sexuální energie je velmi inspirativní, napomáhá k hledání vlastní identity. Z toho jasně vyplývá, že puritánská výchova a víra, a všechny její možné bariéry, která degradovala sex na pouhý reprodukční instinkt, je sama o sobě proti přírodě a naprosté přirozenosti bytí! Taková víra může probouzet, a patrně také probouzí spoustu vnitřních konfliktů, a paradoxně někdy vede k promiskuitnímu chování.


Svatý grál – symbol životní energie

tree-145820_1280Pokud toho na vás ještě není moc, pokuste se uvědomit si, co je to vlastně onen pověstný ,,svatý grál“, který neustále hledají rytíři ve starých i novodobých legendách. Ne náhodou najdeme magické legendy o dvanácti rytířích (dvanáct čaker). Poklad bývá většinou zakopán v kořenech stromu. Strom života je kapitola sama pro sebe, připomeňme si alespoň, že kmen stromu představuje páteř lidského těla.

Ovšem svatý grál je poklad, skrytý kde jinde, než v první kořenové čakře, v těle člověka, kde sídlí spící hadí síla. Ten, kdo najde poklad, tedy svatý grál, je člověk, kterému se podařilo probudit hadí sílu. Vytáhnout ji z kořenů, skrze páteř po linii jednotlivých čaker, do koruny stromu. S tím vším souvisí otázka, jak je možné, že v křesťanství je paradoxně velmi tabuizován a zapovídán sex a sexuální život. Stejně jako je skeptiky popírána esoterika. Mocní tohoto světa rozhodně nemají zájem na tom, aby se poslušné ovečky probudily, aby aktivovaly spící program dokonalosti a Jednoty.

V podstatě „první lidé“ měli otevřené třetí oko, probuzenou hadí sílu, vnímali svět duchovně, vnímali přírodní elementární bytosti atd. Najednou se přihodilo něco, co vnuklo člověku ochutnat zakázané ovoce ze stromu života. Životní síla v podobě hada, symbolicky ovinutá kolem kmene stromu, v ten okamžik sestoupila z koruny (hlavy) do jeho kořenů. Tedy do první kořenové čakry a uložila se ke spánku. A člověk musel opustit ráj (ztratil napojení na vesmírné vědomí). Od té doby hledáme tajemné a skryté poklady tam, kde je nikdy najít nemůžeme!

cross-699616_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.