Co o vás řekne poloha ve spánku?

Co o vás řekne poloha ve spánku?Článek odjinud: Prvotní mluvou člověka byla „řeč neverbální“, čili gestikulace – to jest řeč těla. Tímto „jazykem“ mnohem přesněji projevujeme své potřeby, myšlenky a city, ale především naše tělo takto „hovoří pravdu“, neboť nezná lhaní a zapírání. Naše tělo si dokáže uchovat získané zkušenosti a vzpomínky na dotek, pohyb, teplo, chlad, přesycení, bolest i rozkoš. Už v prenatálním období vnímá sebe a okolní svět skrze pocity a vjemy, přestože je nevnímá svými ještě nevyvinutými smysly. Následně při porodu, v závislosti od toho jak dítě přišlo na svět – zda byl porod těžký, zda se novorozeně dostalo okamžitě k tělu a laskání matky – se utváří jeho vztah k sobě samému i k okolnímu světu. První zkušenost novorozeného dítěte i způsob dorozumívání se s okolím pomocí svého malého tělíčka, zůstává trvale zafixován a je velice důležitý i později, kdy už se dítě kontaktuje s okolním světem verbálně.

O čem „hovoří“ vaše tělo ve spánku?

Každá myšlenka i každá emoce se odráží v našem těle. Jestliže nás něco vyleká, cukneme celým tělem, nebo se dáme bezmyšlenkovitě na útěk. Podobně je tomu i ve spánku, neboť i v tomto stavu útlumu se myšlení a tělo vzájemně ovlivňuje. Spící tělo je jako zrcadlo, v němž se odráží pocity, problémy, konflikty, které ve skutečnosti prožíváme, a to dokonce i tehdy, kdy si to neuvědomujeme. Jakmile náš „cenzor“ (vědomí) spí, tělo pak „vybírá“ z podvědomí různé strachy a smutky, které jsme tam záměrně zasunuli, ovšem tím je vlastně nezlikvidovali. Tělo je pak prezentuje svým „jazykem“ gest, pohybu, či polohy ve spánku. Někdo vydrží spát celou noc v jedné poloze, jiný se musí každou chvíli převracet. Někomu se nejlépe spí v poloze na břiše, jinému jako skrčenec atd. To, jakou během spánku volíme polohu, má nejčastěji úzkou souvislost s tím, co ve vědomém stavu prožíváme. Proto i polohy ve spánku se mohou během života měnit.

Co na vás – podle jednotlivých poloh ve spánku – prozrazuje vaše tělo?

Jak spí jedinec?

POLOHA PLODOVÁ: (schoulení do klubíčka) znamená spánek na boku, kdy tělo je schouleno a kolena v objetí rukou se dotýkají prsou nebo téměř obličeje. Takto schouleně tělo projevuje stesk po lůně matky, touží po jednotě s matkou a pocitu bezpečí. Takový člověk je introvertní, je ponořen do sebe samého a svými koleny si chrání nejdůležitější orgány – srdce a plíce. Symbolicky tento postoj rovněž znamená obavy před citovou otevřeností vůči jiným lidem. Spící v plodové poloze považuje svět kolem sebe za nebezpečný, minimálně se v něm cítí nejistý. Pokud v této pozici spíme jen občas, znamená to, že v tuto chvíli prožíváme nějakou těžkou životní situaci nebo silný stres.

POLOHA NAPŮL PLODOVÁ: ležíme na boku a nohy skrčené jen tak, jako bychom seděli na židli. Taková poloha znamená rovnováhu mezi otevřeností navenek a zároveň potřebou se chránit. Takto spící člověk má dostatečnou dávku sebevědomí a zná své možnosti a schopnosti. Okolní svět přijímá jako přátelský a jeho přizpůsobivost mu umožňuje být s tímto světem v souladu. Mezi vlastnosti těchto osob patří ale i touha po úplné nezávislosti.

POLOHA KRÁLOVSKÁ: spáč leží na zádech, kdy ruce má zpravidla blízko hlavy. Jak už název polohy napovídá, jde o člověka s velkým sebevědomím, který s otevřeností přistupuje ke svému okolí i celému světu. Tato poloha symbolizuje velký potenciál v člověku, který často své možnosti a schopnosti ani neumí plně využít. Snadno navazuje nové kontakty s okolím, má velký smysl pro humor, zpravidla jde o duši velice přátelskou. Tento člověk je energický, může se také projevovat jako egocentrický se snahou vyniknout a zviditelnit se za každou cenu.

POLOHA NA BŘIŠE: znamená, že tělo leží na břiše, nohy jsou rozhozené rovně nebo mírně pokrčené, ruce (či alespoň jedna ruka) jsou pod hlavou, nebo objímají polštář. Tato poloha souvisí s potřebou mít všechno pod kontrolou a s nechutí přijímat nové situace. Často takto spí osoby, které se musely poměrně brzo začít starat samy o sebe, osoby, které už v dětství dosáhly dospělosti. V poloze na břiše se odráží stesk po hravém dětství, bezpečí i péči, kterou jim rodiče plně neposkytli. V této pozici si spáč chrání srdce, což naznačuje těžkosti při „otevírání citů“ vůči druhým, stejně jako při jejich přijímání. Jsou to obavy z možnosti psychického zranění v blízkých vztazích. Tito lidé však svoji nedůvěru i nižší sebedůvěru zakrývají maskou jistoty. Mají výborné organizační schopnosti, jsou systematičtí a milují pořádek.

V jaké poloze spí partneři?

Co o vás řekne poloha ve spánku?POLOHA V OBJETÍ: je polohou milujících se lidí, kdy oba leží na boku, tvářemi proti sobě, rukama se objímají, nohy mohou být propletené. Tato poloha prozrazuje naprostou oddanost jeden druhému, maximální koncentraci na partnera. Jeho blízkost je důležitější než nedostatek pohodlnější polohy těla. Takto spí zpravidla páry na počátku společné životní dráhy, kdy jsou sebou zcela fascinováni a své city projevují bouřlivě a vášnivě. Nic pro ně není důležitější než milovaná osoba, ale po nějakém čase jejich svazek přechází do další fáze, kdy se učíme žít spolu i v souvislosti s každodenními problémy, starostmi i radostmi. Ale to už představuje následující poloha spáčů.

POLOHA LŽÍCE: oba partneři leží na stejném boku v pozici napůl plodové, přitisknuti k sobě. Zpravidla ten, kdo zezadu objímá svého partnera je tím, kdo má větší potřebu pečovat a ochraňovat. Mnohdy se partneři v této potřebě střídají, a to i ve spánku. Jakmile se otočí jeden, druhý – aniž se vzbudí – učiní totéž. To svědčí o silném vzájemném vciťování se jeden do druhého, o oboustranné důvěře. Jejich vzájemná blízkost je obohacuje společnými zážitky a zkušenostmi. Při této pozici se hovoří o stabilizaci partnerského svazku, v němž je dostatek jak intimity, vášní i vzájemné angažovanosti se jeden druhému.

POLOHA KRÁLOVNY A KRÁLE: znamená, že oba partneři „kralují“ a to tak, že jedna osoba (zpravidla muž) leží na zádech a rukou objímá druhou osobu, ležící na boku a přitulenou k partnerovi. Taková poloha symbolizuje rovnocenné partnerství a používají ji zpravidla páry citově zralé a stabilní, partneři, kteří jsou pozorní jeden k druhému a navzájem se podporují. Získanými zkušenostmi si již vypracovali vlastní způsob partnerského života. Přesto se stává, že nejsou dostatečně pružní, získané vzorce jim zkostnatí, a oni mohou upadnout do nežádoucí rutiny i ve vztahu partnerském.

POLOHA ORLA: partneři leží na boku v pozici napůl plodové tak, že jsou k sobě obráceni zády, přičemž se dotýkají některou částí těla. Takovou pozicí partneři vyjadřují, že jsou spolu, ale nemají potřebu si to neustále dokazovat. Dávají najevo, že jsou více partneři než milenci. Poloha orla svědčí o velké nezávislosti a potřebě značného osobního „životního prostoru“ u obou partnerů. Je zřejmé, že čím menší je potřeba doteku partnerů při spánku, tím nižší je jejich vzájemná citová vazba.

Zdroj textu: časopis Medium, text Andreas Fischer


VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Související články: Podvědomí, spánek a afirmacePřízraky a spánková paralýza, Zrcadlení ve snech

Co o vás řekne poloha ve spánku?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?