10.12.2016

Kvantová kreativita, A. Goswami

KVANTOVÁ KREATIVITA
Myslete kvantově, buďte kreativní
Amit Goswami, Ph.D.
Autor knihy KVANTOVÝ DOKTOR

Ve své novými myšlenkami nabité knize zkoumá fyzik Amit Goswami, Ph.D., svět lidské kreativity – nejvyšší zdroj štěstí a pocitu naplnění – optikou kvantové fyziky a ukazuje
jedinečnou cestu k podpoře a rozvoji naší kreativity.

Podle kvantové fyziky se realita uskutečňuje na dvou úrovních, jako posibilita a aktualita. Tutéž dualitu využívá Goswami při zkoumání toho, co nazývá „kvantovým myšlením“ – vědomou myslí aktuality a nevědomou myslí posibility. Na to si klade otázky zkoumající zdroj kreativity skrytý v každém z nás. Co to vlastně je kreativita? Může být kreativní každý? Jaké druhy kreativity existují? Výsledkem jeho zkoumání je tato kniha, jakýsi průvodce, díky němuž můžeme pochopit, jak si síla mysli zcela novým způsobem zjednává přístup k oblasti kreativity.

V knize Kvantová kreativita se tak spojuje umění kreativity s objektivitou vědy; empirickými daty dokládá autor účinnost nové metody a ukazuje, jak můžeme využít svých vrozených schopností k mnohem kreativnějšímu životu.

Krátce řečeno, Goswami nás učí, jak myslet kvantově a být kreativní

Amit Goswami, Ph.D., je profesor teoretické fyziky na odpočinku. Od roku 1968 působil na University of Oregon v Eugene. Je průkopníkem nového paradigmatu známého jako „věda v rámci vědomí“.

Goswami je autorem velmi úspěšné učebnice Quantum Mechanics používané dodnes na univerzitách po celém světě.

Napsal rovněž řadu populárně-vědeckých knih, jako např. The Self-Aware Universe, The Visionary Window, Physics of the Soul, Kvantový doktor a God Is Not Dead.

Goswami účinkoval ve filmech What the Bleep Do we Know? a The Dalai Lama Renaissance a v cenami ověnčeném dokumentu The Quantum Activist.

Kvantová kreativita, Amit Goswami, nakladatelství ANAG

Video: Podstata kvantové fyziky – Amit Goswami, Ph.D

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.