Vážná hudba – meditace pro tělo i duši

Vážná hudba - meditace pro tělo i dušiNaordinujte si na špatnou náladu porci krásné, uklidňující a léčivé hudby. Nerozumíte-li vážné hudbě, alespoň částečně vám ji připodobní, dokonce z duchovního, spirituálního a meditačního pohledu, ukázka z knihy:

„Muzikoterapie. Léčivá síla hudby.“

Každý velký skladatel nám svým hudebním dílem věnoval zcela vlastní energii, která jím proudila. Mistrovská díla touto energií působí na člověka – posluchače. Pomocí určitých skladeb se lze uvést do rovnováhy. Některé hudební skladby jsou jako ladičky, mohou vám věnovat sílu a dát vás do souladu se životem. Můžete si sami sestavit seznam skladeb, které vám pomáhají nejvíce. Sledujte, jak na vás působí, kdy jsou pro vás nejvhodnější a kdy jsou pro vás „nejléčivější“. Hudba neustále na vás přenáší sílu melodie, rytmu a další energie, které jí protékají. Koupejte se v hudbě!

Následující výběrový přehled některých z významných skladatelů, s charakteristikou jejich skladeb, vám může být podnětem k vlastnímu bádání.

U každého skladatele je uveden prvek (oheň, země, voda, vzduch), které v jeho skladbách převládají. Je uvedeno také znamení zvěrokruhu, ve kterém stálo Slunce při zrození daného skladatele.

Antonio Vivaldi (Ryby – voda)

Jeho hudba je vesměs veselá, nekomplikovaná, až geniální. Někdy se v ní objevují imitace přírodních zvuků a zpěvu ptactva. Přivádí do rovnováhy myšlení a cítění a čistí je. Je jako příjemný průvodce. Jeho koncerty pro flétnu jsou vhodné i při stolování – podporují trávení. S touto hudbou v pozadí můžete psát dopisy přátelům.

Účinné skladby: Čtyři roční doby, Koncerty pro flétnu, Koncerty pro mandolínu, Gloria, Credo, Chorály.

Georg Philipp Telemann (Ryby – voda)

Jeho melodie se vyznačují čistotou a svěžestí. Dávají pocit volnosti a proudění. Působí jemně a přitom uspořádaně a silně. S touto hudbou v pozadí můžete plánovat události běžného všedního dne. Při ranním poslechu této hudby se naladíte radostně a uvolněně k nastávajícím činnostem. Telemannovy melodie vám pomohou od stresu v dopravní zácpě.

Účinné skladby: Hudba ke stolu, orchestrální suity, komorní skladby, chrámové kantáty.

Georg Fridrich Händel (Vodnář – vzduch, voda)

Skladby jsou majestátní, ušlechtilé, působí citem, uspořádanou dynamikou. Dávají vzlétnout duchu. Jeho hudba vyjadřuje více jásot nebes než radost země a tím přivádí lidské vědomí na vyšší úroveň. Největším Händlovým dílem je oratorium Mesiáš, především sbor Aleluja. Při psaní této skladby měl autor tak silnou inspiraci, že svým brkem nestačil zaznamenávat noty tak, jak mu přicházely na mysl. Byl přesvědčen, že tato skladba není jeho a nevzal si za ní ani honorář. Senzitivní lidé tvrdí, že poslech této hudby vyvolává v člověku zářivé duchovní síly.

Účinné skladby: Oratoria – Mesiáš, Samson, Juda Makabejský, dále orchestrální suity Vodní hudba a Ohňostroj, koncerty pro harfu, varhaní skladby.

Johann Sebastian Bach (Ryby-Beran, voda-oheň)

Jeho hudba zprostředkovává sílu a nádheru kosmického dechu, kosmické Prasíly. Je universální, stejně mužská jako ženská: rozum a cit se zde spojují. Dává pocit neochvějné jistoty ve vítězství světla nad temnotou. Sbory jeho kantát inspirují, zbavují depresí. Tyto skladby mohou změnit život člověka a otevřít mu nové cesty, projasní a aktivují ducha.

Účinné skladby: varhanní skladba Toccata a fuga d-moll, Mše h-moll, Matouškovy pašije, Janovy pašije, Braniborské koncerty, Vánoční oratorium, orchestrální suity.

Christoph Willibald Gluck (Rak – voda)

Jeho hudba se vyznačuje přirozeností. Působí příjemně a spojuje cit s formálními představami. Gluckova dvanáctiminutová veselá skladba „Rej blažených duchů“ čistí vzduch a povznáší.

Účinné skladby: opery Orfeus a Euridika, Ifigenie v Aulidě, Paris a Helena a dále pak písně.

Joseph Haydn (Beran – oheň)

Hudba Haydnova je ostrá, svěžích tónů a rytmů, je optimistická, veselá, čistá, je to hudba pro dobrou náladu. Zahání deprese a smutek, skleslost a dává možnost vycítit světlou stránku všech věcí. Je naplněna přátelským jasem a dává posluchačům sílu.

Účinné skladby: oratorium Stvoření, symfonie, smyčcové kvartety, klavírní sonáty.

Vážná hudba - meditace pro tělo i duši

Wolfgang Amadeus Mozart (Vodnář – vzduch)

Hudba tohoto významného skladatele je zvláštního druhu. Liší se od skladeb jiných autorů, je obtížně pochopitelná, tajemná, někdy až andělská. Ale vždy čistá, elegantní, poskytuje nadsmyslovou radost. Vzbuzuje křišťálovou jasnost, je mocná a naplněná světlem. Je vhodná pro ty, kteří nechtějí podléhat náladovosti. Má v sobě něco zářivě posvátného (nikoliv však nábožného).

Účinné skladby: Serenáda Malá noční hudba, opery Kouzelná flétna, Don Giovanni, Únos ze Serailu, Figarova svatba, symfonie, koncerty, smyčcové kvartety.

Vážná hudba - meditace pro tělo i duši              Vážná hudba - meditace pro tělo i duši

Ludwig van Beethoven (Střelec – oheň)

Je to titánská hudba, která proniká do lidských citů jakoby novými průchody. Beethoven je prvním „hudebním psychologem“, který probádal lidské utrpení a svými skladbami pomáhal trpícím ke vzestupu. Jeho hudba překypuje radostí i bolestí, bičuje posluchače hořící vlnou energie. Má v sobě bojovného ducha i sílu vůle. Někdy se jeví tvrdá jako granit, jindy je jemná, lyrická a oddaná. Pro léčení postačí jen jedna skladba. Především symfonie, a zvláště pak „Devátá„, přináší zážitek na celý život. Beethovenova hudba usnadňuje mezilidské vztahy a navozuje pocit světového bratrství.

Účinné skladby: Všech devět symfonií (nejvíce poslední, Devátá), balet Stvoření Prométhea, opera Fidelio, vokální skladba Missa solemis, klavírní sonáty – Patetická, Appassionata, dále z předeher – Egmont a z koncertů zvláště koncert pro violu a orchestr.

Vážná hudba - meditace pro tělo i duši

Franz Schubert (Vodnář – vzduch)

Jeho hudba připomíná věčného poutníka, který na zemi nikdy nezdomácní a přitom je naplněn lidským teplem a dobrosrdečností. Je osamocen. Pohybuje se mezi láskou a bolestí. Uvědomuje si pomíjivost pozemského života. Ave Maria je skladbou bezpodmínečné lásky, odevzdanosti a obětování se. Schubertova hudba veškeré starosti proměňuje v uklidnění.

Účinné skladby: píseň Ave Maria, devět symfonií, mše, smyčcová kvarteta, písně, klavírní sonáty.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (Vodnář – vzduch)

Hudba tohoto skladatele uklidňuje, je naplněná aristokratickou jemností a povznášející radostí. Je vhodná k léčbě nervózních a věčně rozčilených pacientů. Jeho melodie (např. předehra „Klid moře a šťastná plavba“ nebo „Hebridy„) nabízejí mnoho léčivé energie, čistí atmosféru, povzbuzují nemocné a osamělé, mírní únavu a vyčerpání.

Účinné skladby: scénická hudba Sen noci svatojánské, klavírní skladba Písně beze slov, dvě oratoria Elias a Paulus, symfonie, koncerty.

Frederic Chopin (Ryby – voda)

Jeho klavírní skladby jsou jemné a čisté, projevuje se v nich hluboký emocionální klid. Někde působí trochu nostalgicky a romanticky. Skladby jsou jako voda, neustále mění obrysy, odstíny a barvy. Jsou jako proud lidských citů, reagují na osamělost člověka a jsou především pro duchovně založené lidi.

Účinné skladby: Dva klavírní koncerty, komorní skladby s klavírem, písně, preludia, valčíky, polonézy, mazurky.

Vážná hudba - meditace pro tělo i duši

Robert Schumann (Blíženci – vzduch)

Hudba má schopnost zachytit jádro nějaké myšlenky do tónů. Skladatel zpracovává literární scény a proměňuje je v melodie, spojuje řeč srdce a rozumu. Při léčení se ukázaly nejlepší skladby: snění a Symfonie č. 1 (Jarní).

Účinné skladby: Klavírní koncerty, čtyři symfonie, Koncerty pro violoncelo, různé skladby pro klavír, písně.

Johannes Brahms (Býk – země)

Jeho hudba spojuje jemné a laskavé srdce s neklidnou sedláckou osobností. Při poslechu můžeme pozorovat, jak vnitřní konflikty narážejí na velkou duševní sílu. Brahmsovy skladby připomínají hluboké lesy, v nichž vždy existuje stezka vedoucí ke světlu a svobodě. Hudba není povrchní, vyznačuje se obrovským intelektem. Když se vám zdá, že ztrácíte kontakt se Zemí, pomůže vám především symfonie č. 4. K souladu s přírodou vám pomůže symfonie č. 2.

Účinné skladby: Čtyři symfonie, dva klavírní koncerty, Koncert pro violu (op. č. 77), Německé rekviem, komorní hudba, písně.

Richard Wagner (Býk-Blíženci, země-vzduch)

Jeho hudba obsahuje jak lidskou, tak nadlidskou energii, často se stává kanálem pro božskou sílu. Je mimořádně silná a na člověka působí povzbudivě. Některé části skladeb mohou vyvolávat touhu po moci, vedoucí až k pomatení. Hitler, než vystoupil před svým vojskem, naslouchal Wagnerově hudbě. Tato hudba může v člověku probudit to nejlepší, ale i to nejhorší.

Účinné skladby: předehra k opeře Lohengrin, dále opery Mistři pěvci norimberští, Tristan a Isolda, Parsifal, Bludný Holanďan, či tetralogie Prsten Nibelungův.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Vážná hudba - meditace pro tělo i duši

Antonín Dvořák (Panna – země)

Je to pozemská hudba, šířící radost a teplo. Představuje mnoho krásných melodií, jak z rodné vlasti, tak i indiánské zpěvy a černošské spirituály. Odráží se v ní příroda, ale i lidská láska a přátelství. Mnohé skladby jsou naplněny duchovní radostí a opěvují domov i plody země. Largo z Novosvětské symfonie napomáhá k uvolnění a větší soustředěnosti žáků ve škole i doma. Humoreska dává pocit spokojenosti a klidu.

Účinné skladby: všech devět symfonií, Slovanské tance, Koncert pro violoncelo a orchestr, Koncert pro klavír a orchestr, z písňové tvorby: Biblické písně, Cikánské melodie.

Edward Hagerup Grieg (Blíženci – vzduch)

Jeho hudba vykresluje „malý národ“ přírodních bytostí, skřítků, víl, gnómů, stejně jako velký vodopád a norské fjordy. Tato hudba dýchá svěžestí severu. Zvláštní léčivou sílu mají Nokturno, Lyrické skladby a Adagio klavírního koncertu a-moll.

Účinné skladby: Koncert pro klavír a-moll, písně Miluji tě, Olav Trygvason, různé skladby pro klavír, Norské tance.

Petr Iljič Čajkovskij (Býk – země)

Jeho hudba probouzí vnitřní sny a fantazie. Díla obsahují vzpomínky na pohádky a magické říše. Některé skladby dokumentují souzvuk s přírodou, některé mají silné emoční spektrum. Nejvíce energie dodává Klavírní koncert č. 1 b-moll nebo Serenáda pro smyčcový orchestr.

Účinné skladby: všechny tři koncerty pro klavír, šest symfonií (zvláště symfonie Manfred), balety Šípková Růženka, Labutí Jezero, Louskáček,, dále Italské capricco nebo Slovanský pochod.

Gustav Mahler (Rak – voda)

Mahlerova hudba zahrnuje celé spektrum lidských emocí a požadavků duše. Zná i strasti, nicméně vystupuje k vrcholu radosti, k zářící lásce a spojení s božským. V triumfálním finále Symfonie č. 9 cítíme přítomnost nebeských sborů. Jeho hudba osvobozuje od útrap, rezignace, směřuje k uvolnění. Skladby jsou psány pro velké orchestry a zprostředkovávají kosmickou sílu, lásku a oddanost.

Účinné skladby: Deset symfonií, kantáta Píseň o zemi, písňové cykly.

Zdroj textu: časopis Medium, ukázka z knihy Stevena Halperna a Hal A. Lingermana „Muzikoterapie. Léčivá síla hudby.“


Vážná hudba - meditace pro tělo i duši

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.