Velryby a tajemné zpěvy lásky

whales-1263066_1920Signály a tzv. „zpěvy“ velryb jsou pro nás zatím jedním z nejtajemnějších úseků jejich života. Prvními, kdo se začali vážně zabývat touto otázkou, byli manželé Roger a Katy Payneovi. Po desetiletém výzkumu publikovali souhrnné výsledky svého pozorování keporkaků, velryb, nazývaných pro melodičnost a bohatost hlasových projevů „zpívajícími velrybami“. Ačkoliv nyní tedy máme již zpěvy keporkaků dokonale zdokumentovány, lze říci, že čím víc toho o nich víme, tím jsou pro nás záhadnější. Manželé Payneovi pořizovali své zvukové nahrávky u ostrova Maui a u Bermud, kam tyto velryby v době rozmnožování v zimních měsících migrují ze severu. V obou oblastech se hlasové projevy keporkaků od sebe výrazně lišily. Jakoby slavík z Prahy zpíval úplně jinak než třeba jeho kolega v Podunajské nížině! To bylo první z několika překvapení.

Druhé – mnohem větší – však ještě čekalo. Několikaletý výzkum dokázal, že to, co velryby na témže místě zpívají v běžném roce, se podstatně odlišuje od jejich zpěvu z roku předchozího. A čím větší časové rozpětí, tím odlišnější melodie.

Keporkaci své zpěvy v období namlouvání neustále mění

humpback-1132769_1280Původně se Payneovi domnívali, že velryby během půl roku své zpěvy prostě zapomenou. Zpívají totiž jen v oblasti, kam se stahují v době rozmnožování. V severních oblastech ani v době migrace velryby nezpívají. Jaké však bylo překvapení, když zjistili, že keporkaci po návratu do havajských vod začínají v listopadu naprosto stejným nápěvem, s jakým tuto oblast v dubnu téhož roku opouštěli. Velryby tedy během onoho půl roku, kdy nezpívaly, svůj zpěv nezapomněly. Teprve během sezony rozmnožování přicházejí postupně obměny, které nakonec původní melodii výrazně přetvoří. A největší senzace? V daném okamžiku všichni jedinci populace shromážděné u Maui zpívají své neustále obměňované skladby stejně.

Totéž platí i o Bermudách a jiných shromaždištích těchto velryb v době lásky a namlouvání. Každé z míst má svou zvláštní, od ostatních zcela odlišnou skladbu, a všechny velryby v dané oblasti zpívají stejně, ačkoliv je neustále obměňována. Je to neuvěřitelné, je to nemožné, ale je to pravda. Jakmile nějaký jedinec melodii pozmění, zareagují na to okamžitě všichni ostatní, ačkoliv jsou od sebe vzdáleni třeba i několik kilometrů.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

A bylo prokázáno, že melodie je pozměňována střídavě různými zvířaty, nikoliv jediným. Slyší příslušníci populace své infrazvukové signály i na tak velkou vzdálenost a okamžitě na jejich změnu reagují? Nebo je informace o změně získána jiným způsobem? Je to záhada našich sousedů na planetě – zvířat…

Zdroj textu: časopis Spirit

animal-1850235_1920

blue-whale-1198719_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.