Víly a jiné entity – přírodní energie

Víly a jiné entity - přírodní energieProcházka světem andělů, mořských nymf, lesních panen a nezbedných skřítků, pohádkově krásných víl, bájných bytostí a jiných přírodních elementů, například v čarovném lese by nás jistě mnohému naučila. Pouze však za předpokladu, pokud si do naší ,,reality“ svět astrálních bytostí připustíme. Dovolíme si osobně překročit hranice ,,normálního“ a ničím nerušeného vnímání světa? Budeme chtít navázat s těmito bytostmi ryze přátelské vztahy? Nebo nám v tom zabrání strach, odmítání či snad dokonce odpor. Odpor k čemu? K imaginárním duchovním či astrálním sférám? Astrál je neviditelná substance, přesahující viditelný svět hmoty.

V astrální dimenzi, ve skrytých dimenzích jsoucna (kde materiální svět je jeho odrazem), je vše realizováno rychlostí myšlenky

Víly a jiné entity - přírodní energieCo když má někdo opačné názory a je si stoprocentně jist vlastním výkladem reality? Nikoho přece nenutíme číst dál. Každý máme svobodnou volbu. Pokud snad přece jen zatoužíme po poznání tajuplného, bez obav o zdravý rozum, můžeme se pokusit, poodhalit roušku některých tajemství přírody a přiblížit se tak alespoň o krůček k její nepopiratelné, tvořivé moudrosti. Můžeme se pokusit nalézt alespoň úzkou štěrbinu mezi skutečným a ,,smyšleným“ světem. Animální svět nelze však zkoumat a posuzovat pouze z hlediska racionálního rozumu.

Připusťme tedy, že víly jsou tajemné, nadpozemsky krásné a jemné bytosti s andělským úsměvem. Mají vlastní svět, paralelně existující s tím naším. Pozorujeme je s tichým údivem, řasy se jim sotva znatelně chvějí na víčkách uhrančivých očí. Vznáší se nám před očima s lehkostí motýlích křídel, jakoby povstaly z ničeho. Občas je můžeme dokonce zahlédnout, zprvu jen nenápadně, mlhavě – jakoby v koutku oka, v periferním vidění. Například jako bájná okřídlená stvoření, oblačné víly, utkané z éteru jemné nepozemské hmoty, tvořící jejich půvabná těla.

Budeme-li o to stát, mohou nám prozradit nejedno tajemství vyšší moci, jež se odráží v jejich nehmatatelné nevinnosti. Můžeme je při rituálech v přírodě žádat o radu a pomoc. Ovšem nikdy se nesnížíme k tomu, abychom jim rozkazovali, případně je k čemukoliv nutili.

Červený náprstník je čarodějnou bylinou

Uvidíte-li náprstník na procházce lesem, znamená to, že jsou na blízku lesní víly a jiné nadpřirozené bytosti. Nachově, purpurově či karmínově zbarvené květy jim slouží jako polštářky na spaní.

Nikdy bychom neměli náprstník rostoucí v lese trhat, aby na nás víly neseslaly vrtošivé kouzlo. Víly a další přírodní duchy můžeme potkat také u staletých stromů, chrání jejich moudrost, paměť, krásu, sílu a nadčasové poslání.

Víly a jiné entity - přírodní energie

Pohádkové víly a přírodní bytosti

Teď ale vážně, jsou víly a jiné mystické bytosti přeludy nebo jen pohádkové postavy vyprodukované bujnou fantazií? Nebo jsou víly skutečnými duchy přírody, esencemi jemnohmotných přírodních energií? Nebo jde jen o postavičky z krásných, krajových bájí pocházející z dávných rodových tradic, na které se dnešní děti už nepamatují, a nás to naplňuje smutkem a nostalgií? Odpověď ponechám na vaší tvořivé fantazii.

Podle starodávných legend nejsou víly, lesní panny a jiné astrální entity, včetně podsvětních duchů, vždy jen povahy s kladnou energií. Mohou to být bytosti škodolibé, divoké a nepřátelské. Tato skutečnost jen dosvědčuje a zhmotňuje existenci polarity dobra a zla, jež se odráží ve všech aspektech pozemského i nadpozemského světa. Některé víly jsou zhmotnělou energií myšlenek. Mohou nám splnit přání, ale také nám mohou provádět různé neplechy, aby nás tak svou moudrostí upozornily na chyby, kterých se dopouštíme Na špatné vlastnosti, temné stránky našich povah a na aspekty nesprávného, často neuvědomělého chování. Nenápadně nás provádějí na cestě životem, učí nás rozeznávat ,,dobro“ a ,,zlo“ v našem vlastním nitru.

Víly a jiné entity - přírodní energie

Proč zapomínáme na kouzelná poselství starých, zapomenutých pohádek?

Protože ve všem kolem nás hledáme adrenalin? Neuvědomujeme si kolik je v ,,akčních“ velkofilmech pro děti negativní energie. Připočítáme-li k energii negativních myšlenek, vysílaných celou společností, včetně téměř všech médií, navíc ještě energii stále nekončících válek, nebude složité dopočítat se celospolečenských dopadů. Možná může někdo namítnout, že války a podobné negativizmy se dějí, co historie pamatuje. To je sice pravda. Ale spočítejte si, kolik lidí žilo na Zemi například ve středověku, a kolik obyvatel má tato planeta v dnešní době. A co všechno dnešní člověk k životu potřebuje! Nebo si myslí, že potřebuje! Dobro a láska, jako v pohádce, dokáží spoutat vzpurné, negativní energie. Dokáží spoutat zlo a uvěznit v kouzelné láhvi.

Magie života – síla svobodné vůle

V přírodě lze vystopovat při vědomém nazírání tolik svůdnosti, jež nás postupně zasvětí do některých tajemství. Můžeme se jim vydat na pospas, bez obav nadvlády jakéhosi příslibu moci, která ,,trestá“ neposlušné ovečky. Přeměníme-li ve své mysli i v srdci ,,Boha“ v tvořivou energii, vrátíme se beztrestně proti proudu času a odstraníme tak z našich životů otupující bariéry, křivení pravdy a zmanipulování mysli. Promyšlená oklamání a falešná přikázání, ta, jež byla a stále ještě jsou v některých společnostech tvořena silou moci! Dejme bez obav za pravdu té jediné energii, vždycky byla, je a stále bude zdrojem všech informací.

Víly a jiné entity - přírodní energie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.