1.2.2015

Keltské mýty a magie

DSC_1026Název knihy: KELTSKÉ MÝTY A MAGIE

Autor: Edain Mc Coyová

Nakladatel: Volvox Globátor, v Praze roku 1999

Autorka vypracovala skutečně rozsáhlé dílo keltské pohanské historie. Podtitulek knihy zní: ,,Jak si osvojit sílu bohů a bohyň.“ Pět set stran knihy pojednává o moudrosti našich předků, tradicích zapomenuté pohanské kultury, představuje učení druidů, to vše do pozoruhodných podrobností. Kniha nabízí pohled na pohanské rituály, keltský panteon bohů a bohyň, pohanský životní cyklus, keltské symboly, uctívání přírody, a mnoho dalších zajímavých a poučných informací.

Doslovný citát: ,,V božské energii keltského panteonu se pro nás všechny skrývá nevýslovné bohatství, ať se můžeme nebo nemůžeme pyšnit tím, že v našich žilách koluje keltská krev. Archetypní síla, kterou energie představuje a obsahuje, je universální. Je v nás hluboce zakořeněna. Dychtivě čeká, až ji opět objevíme, aby prozářila temnotu a svítila nám na cestu.“

Diskuze