2.9.2015

Poselství pro Zemi

dream-catcher-902508_1280POSELSTVÍ PRO ZEMI – kvantové vědomí vesmíru tak, jak jej chápou indiáni. (Kdo porozumí tomuto nádhernému textu, musí mít pokorné mrazení v zádech)

Z knihy MEDICÍNA ČEROKÍJŮ: ,,Každá část této Země je pro nás posvátná. Každá zářivá borová jehlice, každý písečný břeh, mlžný opar v temném lese, paseka a bzučící hmyz je v paměti a prožitcích našeho lidu posvátný. Míza, která proudí stromy, nese vzpomínky tohoto lidu. Voňavé květiny jsou naše sestry, jelen, kůň, velký orel jsou našimi bratry. Skalnaté hřebeny, šťávy luk, tělesné teplo polníků a lidí – to vše patří k téže rodině.

Popel otců a matek je posvátný. Jejich hroby jsou svatou zemí a stejně tak jsou svaté tyto kopce, stromy, tato část Země námi posvěcená. Průzračná voda tekoucí v potocích a řekách není pouhou vodou, ale krví našich předků. Musíte vysvětlit svým dětem, že je posvátná a že každý přízračný odraz v čisté vodě jezer hovoří o událostech a paměti v životě našeho lidu. Hučení vody je hlasem otce našeho otce.       

Řeky hasí naší žízeň, nesou naše kanoe a krmí naše děti. Musíte vysvětlit svým dětem, že řeky jsou našimi bratry, a musíme být proto k nim stejně laskaví jako k jiným sourozencům. Vzduch je pro nás drahocenný. Dělí se o svého ducha se vším živým. Vítr, který dal našim prarodičům jejich první dech, také přijímá jejich vzdech poslední. A vítr musí dát ducha života i našim dětem. Když ochutnáváme vítr oslazený lučními květy, musíme si uvědomit, že je posvátný.

first-nation-908604_1280Zvířata jsou našimi bratry a sestrami. Čím bychom byli bez zvířat? Kdyby všechna zvířata odešla, zemřeli bychom na velkou osamělost duše. Cokoliv se přihodí zvířatům, stane se vbrzku také lidem. Všechno spolu souvisí.

Aby si vaše děti vážily této půdy, musíte je naučit, že půda pod našima nohama je popelem našich prarodičů. Řekněte jim, že Země je bohatá životy našeho rodu. Naučte své děti to, co jsme učili naše děti my – že Země je naší Matkou. Cokoli postihne Zemi, postihne i její syny a dcery.

Toto víme. Země nepatří lidem, lidé patří Zemi. Toto víme. Všechno spolu souvisí jako krev, která spojuje naše rodiny. Všechno je spojeno. Milujte tuto Zemi tak, jak jsme ji milovali my. Pečujte o ni tak, jak jsme o ni pečovali my. A vší svou silou, vší svou myslí, celým svým srdcem ji uchovávejte pro své děti a milujte ji… jako Velký miluje nás.“

J.T. Garrett Michael


DSC_1027

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.