1.2.2015

Psychotropní šamanismus

DSC_1009Název knihy: PSYCHOTROPNÍ ŠAMANISMUS

Autor: Jim De Korne

Nakladatel: Volvox Globátor, v Praze roku 1997

Kniha popisuje psychotropní rostliny v čarodějnictví, je souborem poznání o utajené moci přírody, nikoli návodem na zneužití vyšších přírodních sil a moci rostlin. Pojednává též o lidské psychice, o mimolidské inteligenci přírody, o stavech změněného vnímání, o šamanismu, o entitách přírody ze světa představ… Zabývá se též otázkami podobnými této citaci:

Doslovná citace: ,,Co je tedy skutečnost? Co leží vně struktury tohoto mnohočetného vesmíru částečných skutečností, které se zdají být spíše ,,vírami“ svým rozsahem přesahujícími lidskou představivost – snad víry, kterým věří bozi?“

Diskuze