Entropie – přírodní zákon

Podstatou zákona vzniku a zániku (entropie) je samovolná ,,destrukce“. Souvisí se stárnutím živých bytostí, věcí nebo různých systémů (včetně politických). Jde o míru neuspořádanosti daného systému. Rozumíme tím zdánlivý nepořádek či dokonce chaos. Jde o sílu vždy směřující k rozkladu a úpadku. Jakýkoliv systém podléhá rostoucí entropii – míře neurčitosti ,,náhodného“ procesu. Nic nezůstává stejné, vše se pomalu ale jistě rozkládá a rozpadá, ať už jde o jakýkoliv systém. Entropie je jeden z nejdůležitějších přírodních zákonů, který stejně funguje ve vesmíru i v lidském světě. Každá hmota nebo jakýkoliv systém se jednou rozpadne, otázka je pouze, za jak dlouho.

Entropie - přírodní zákon

Život pozemského těla přechází dříve nebo později v smrt. Entropie se vždy ubírá jediným směrem: od vzniku k zániku. Tak například nejdříve vyrobíme a v peci vypálíme hliněný hrneček, který se časem docela určitě rozpadne v prach. Různé systémy, například politické, se dříve nebo později zákonitě rozpadnou. V životě člověka se jedná jak o rozpady různých vztahů, tak o rozklad a stárnutí fyzického těla, které je domovem pro duši – věčnou inteligenci, oživující energii. Jen jediná síla nepodléhá entropii tedy ani smrti – životní energie. Životní energie je jediná síla, která nevzniká ani nezaniká, prostě Je. Energie se přeměňuje ve hmotu a hmota v energii, to je přírodní zákon. Ani badatelé, zabývající se kvantovou fyzikou, ještě nedokázali stanovit ,,hranici“ mezi energií a hmotou.

Jediná síla, která je silnější než entropie a tudíž na ni nemá žádný vliv – je síla inteligence

Přesněji řečeno síla informací, v podobě energetického vlnění, navždy zapsaných ve vesmírném kvantovém vědomí. Ať už toto vědomí nazýváme vesmírnou inteligencí nebo inteligencí ducha. V momentě, kdy se tělo člověka obrátí v prach, inteligence, tedy duch, tělo přežívá. Inteligence ducha v každém dalším životě naopak sílí a zraje. Ať už se jedná o inteligenci ducha člověka, zvířete, rostliny, bakterie nebo viru. Jedině inteligence sama o sobě je vůči entropii imunní. Vše ostatní v naší dimenzi podléhá věčnému kolotoči zrození a umírání, vzniku a boření. Tato inteligence ale nemá naprosto nic společného s tím, kolik vystudujeme anebo nevystudujeme universit. Jedná se o čistou inteligenci ducha, mající tu schopnost napojit se na centrální vesmírné vědomí.

Mnohé nám bude jasné, uvědomíme-li si, že entropie ve své podstatě úzce souvisí s disharmonií mezi opačnými póly, mezi mužským a ženským principem, mezi energiemi jin a jang. Princip této energie je nejkrásněji vyjádřen v černobílé monádě, symbolu východní filosofie. Jde o obraz dokonalé harmonie, jedná se o kruh rozdělený vlnovkou na černou a bílou polovinu. V esoterických symbolech najdeme napříč celým světem mnoho, ať už jednoduchých nebo složitých, pravidelných geometrických obrazců vyjadřujících vesmírnou dokonalost, kterou nejsme schopni svým zrakem zaznamenat a běžně vnímat.

Entropie - přírodní zákon

Zrak zastává funkci přenosu hologramu pozorovaného objektu do vědomí, kdy zrakem vnímaný trojrozměrný, skutečný obraz předmětu nebo jevu, je snímán oční čočkou – „fotografován“. Fyzicky se projevujeme v takovém prostředí, jaké jsme schopni vnímat. V mozku jsou „nasnímané“ informace o skutečné realitě trojrozměrného světa selektovány, a stručně řečeno, mozek vnímá pouze to, co vnímat chce. Protože vše existuje současně a jednotlivé dimenze (3D, 4D, 5D) nejsou od sebe oddělené, mozek určuje, co vidíme a vnímáme, a jakým způsobem viděné vnímáme. Nevnímáme skutečný holografický obraz světa. Pokud dojde v trojrozměrné dimenzi k zániku nějakého objektu, je z této dimenze vnímání tento objekt odstraněn. Podobně, jako když z fotografie, na které je zvěčněna stromová alej, odstřihneme část snímku s jedním objektem – konkrétním stromem. Strom v tomto okamžiku již na zbývající části snímku neexistuje, protože na úrovni 3D jsou všechny informace o hmotě lokální, informace o stromu se týká pouze té části reality (té části snímku), kde se nachází alej v třírozměrném prostoru.

V holografickém obrazu světa v podobě Universa ale zůstanou veškeré identifikační rysy původního stromu zachovány v podobě informace. V holografickém formátu vesmírného prostoru již neexistuje strom jako hmotný objekt, ale jako vzor objektu vytvořený jinou intenzitou světelného přenosu do vědomí Universa. Stane se pouze to, že část snímku je odstraněna pouze na úrovni trojrozměrného světa, ale na úrovni Universa zůstane odstraněná část snímku zachována v celém svém rozsahu. Mozek není schopen tyto skutečnosti vnímat, pouze v ojedinělých případech je schopen vidět holografickou podobu například tak zvaného „ducha“, ačkoliv původní bytost již na úrovni trojrozměrné reality neexistuje, její obraz je v universálním hologramu zachován, a pokud je spatřen, není tento obraz viděn zcela jasně, trojrozměrný dojem pozorovaného objektu je minimalizován, a to v takové míře, jak je jedinec schopen tento nadhraniční jev vnímat.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Každá část vesmírného hologramu obsahuje ucelené obrazy té části trojrozměrného hmotného světa, která již na úrovni hmotného světa neexistuje. Podstata holografického vesmíru spočívá v tom, že celkový obraz vesmíru je obsažen v každé, i té nejmenší části, která není od jemnohmotné podstaty Universa nikdy oddělena.

Entropie - přírodní zákon

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.