Buddha v nás – vyrovnanost

boudhanath-stupa-654746_1280Buddha, ve své duchovní podstatě, není nadpozemská bytost. Buddha je mír v nás, harmonie a vyrovnanost. Buddhou se může stát kdokoliv, aniž by vyznával jakékoliv náboženství světa. Nemusíme se vydávat na dlouhou cestu poznání, nemusíme se vydávat na duchovní pouť po proudu posvátné řeky Gangy, pokud pochopíme, že stačí jen rozpoznat sám sebe ve věčném proudu lásky. Máme-li ve svých srdcích energii nepodmíněné lásky, uvědomujeme si neustálou proměnlivost reality, a neočekáváme, kdo a kdy nám dá lásku, sami ji rozdáváme. Životní postoj člověka s nepodmíněnou láskou v srdci se odvíjí od vnitřní vyrovnanosti. Emoce můžeme vědomě vnímat v nás i všude kolem nás. Vyrovnanost je stav mysli. Vyrovnaný člověk ví, že jakékoliv dění je v podstatě neutrální.

Pouze nevědomost v nás vyvolává strach, soužení a emoční bolest

buddha-483414_1280Emoce v nás vyvolávají pouze naše osobní reakce na okolní podněty, ať už jsou jakékoliv. Tyto reakce vycházejí ze zvyku, z našeho vnitřního naprogramování, vycházejí z toho, že většinou neumíme naplno prožívat přítomnost. Jde především o duševní přítomnost, jde o soustředění se na vlastní myšlenky.

Soustředit se pouze na vlastní ego, které často už od dětství na různé podněty naučeně reaguje stresem, hněvem, smutkem, strachem nebo nenávistí, vytváří duševní nevyrovnanost.

Vyrovnanost znamená bytí v radosti a lásce v každém okamžiku

Většina z nás ale tvrdí, že nic takového není možné, obzvlášť pokud na svém přístupu k životu nechceme nic měnit. Moderní psychologie nás často dokonce nesprávně nabádá, abychom své emoce potlačovali. Emoce nelze potlačovat. Potlačované emoce vyvolávají nesprávné programy a psychické bloky. Emoce je energie, která nám buď přidává nebo ubírá energii životní, ale nikoliv sama o sobě, pouze naše reakce na danou situaci, nebo na momentální stav mysli. Pokud nenecháme energie emocí, citů a pocitů volně proudit, a budeme je potlačovat hluboko v sobě, kdykoliv dojde k nečekanému energetickému uvolnění třeba i díky nepatrnému, často ani nesouvisejícímu podnětu. Příval nekontrolovatelných myšlenek způsobí například nekontrolovatelný záchvat vzteku nebo pláče.

Pokud v sobě přirozeně nenosíme vyrovnanost Buddhy, necháme emoci projevit přesně v tom okamžiku, kdy ji právě pociťujeme.

Každá neprojevená emoce je jako balvan uložený v podvědomí, okamžitě se projeví také v našem magnetickém, aurickém vyzařování. Aura, respektive její barevnost, nám na energetické úrovni například prozradí, že člověk v naší blízkosti není zrovna v pohodě, ačkoliv se snaží přetvařovat, a své emoce někdy i dlouhodobě skrývá.

Buddha v nás - vyrovnanost

Postupně můžeme pracovat na vlastní emoční vyrovnanosti, začneme tím, že se vyrovnáme s minulostí

Minulost, která již neexistuje, z nás často dělá zamračené škarohlídy, protože žijeme v zajetí neviditelného strachu, uloženého v podvědomí. S tím často souvisí uzavření srdeční čakry. Podstata reality je proměnlivá, nic není stejné dnes, jako bylo včera. Je dobré zaměřit se například na první myšlenky po probuzení. Někdo vás včera naštval a vy se ještě dnes probouzíte naštvaní? Proč? Tento pocit není nikde jinde, než ve vašich myšlenkách. Potom nemáte šanci si plně uvědomit, že každé nové ráno před nás pokládá nepopsaný list papíru. Představte si, že se na tento list papíru zapisují všechny vaše myšlenky, všechny od rána do večera. Kdyby vás někdo donutil si je před spaním přečíst, možná byste se duševně zhroutili.

Takové jsou naše myšlenky a emoce, hlavně ty neuvědomělé. Například není proč se litovat. Pokud sami sebe litujeme, přivoláváme si do života další a další zkušenosti, které nám budou vracet jen to, co si myslíme sami o sobě, jen to, co stereotypně prožíváme kolem dokola. Vesmírné kvantové vědomí nám zpětně servíruje přesně ty situace, které na podvědomé úrovni sami vytváříme.

Na plátno našeho života promítáme naše myšlenkové šablony, koncentrované se k nám zrcadlově vrací v podobě trojrozměrné reality

Je to dáno například tím, že místo na sebe sama se přehnaně soustředíme na naše společenské role. Během dne hrajeme hned několik životních rolí, často se stává, že ke každé z nich si nasazujeme jinou (pomyslnou) masku. To by samo o sobě nebylo nic špatného, pokud bychom své životní role dokázali brát s nadhledem, s rozverností herce, který své role miluje, ovšem bez připoutání k čemukoliv. Bez připoutání k výsledku odehraje divadlo, a nezhroutí se, když přijde málo diváků nebo se mu něco nepovede. Pokud je naše ego závislé například na tom, co si o nás kdo myslí, vzbuzuje to v nás rozličné neurotické pochody.

shivling-162781_1280Dokážeme-li však žít život naplno, svobodně podle vlastního mínění (v závislosti na duchovní vyspělosti), nikoliv podle společenských šablon a moderních kulturních hodnot, které jsou založené především na materialismu, a uctívání populárních ,,laciných“ ikon, potom jsou naše duše šťastné. Často se také stává, že nedokážeme sobě různé události odpustit, protože si dost dobře neumíme přiznat chybu. Dokážeme-li však rozkódovat a vyčistit naší emocionální paměť, potom na čistý nepopsaný list knihy našeho života otiskujeme mocné vědomí Buddhy, niterné lásky uložené v našem duchovním středu. Jde o přirozený stav bytí. Jde především o lásku, kterou dokážeme dát sami sobě. Kdo skutečně pochopí souvislost všech věcí, časem neomylně zjistí, že myšlenky jsou čistá energie, která ovlivňuje náš život na všech úrovních.

Buddha: „Utrpení má jedinou příčinu: ulpívání, fixaci a identifikaci s touhou.“

buddha-1425834_1920

CO JE  EMOCE?

EMOCE: city, cítění, emoční procesy a stavy prožívání (příjemné nebo nepříjemné). Hnutí mysli, subjektivní zážitky libosti a nelibosti, strachu nebo studu, dojetí, vzrušení, afektů a vášní, projevy v náhlých změnách nálady, projevy hněvu, odporu, štěstí a apod. Emoce se mohou rychle měnit: vzrušení v uklidnění, napětí v uvolnění. Emoce doprovází hluboké prožívání různých psychických nebo duševních stavů, vycházejí ze subjektivního vnímání dané situace. Navenek se emoce projevují úsměvem, smíchem, výrazem radosti, zamračením, pláčem, mimikou, gestikulací, zblednutím. Vnitřně se projevují vnímáním emoční bolesti, změnou rychlosti dýchání, změnou srdečního tepu, nepříjemnými pocity v oblasti žaludku apod. Emocemi vyrovnáváme hladinu psychické energie.

Ukázka ke stažení, e-kniha MAGIE ŽIVOTA

Buddha v nás - vyrovnanost

Buddha v nás - vyrovnanost

Buddha v nás - vyrovnanost

Buddha v nás - vyrovnanost

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.