13.3.2015

Budoucnost versus štěstí

clock-331174_1280Budoucnost je v každém okamžiku proměnlivá. Budoucnost tvoří – nebo spíše můžeme říci, že ji neustále proměňuje naše osobní vidění světa. Nikoliv vidění skrze oční receptory, ale vnitřní, abstraktní, pocitové. Kvantová mechanika došla poznání, že elementární částice (například elektrony) se mohou nacházet současně na několika místech. Tento jev se nazývá „superpozice“. To ale není vše, nejpodivnější na tom všem je, že teprve vlivem našeho pozorování a očekávání (okamžitého předpokladu) se částice rozhodne, kde vlastně je! Vzhledem k tomu, že vše kolem nás se skládá z částic, uvěříme konečně, že naše vědomí určuje budoucnost? Naše myšlenky, představy a očekávání předcházejí realitu. Často se nám naše realita zdá být jako předem daná, ale ono tomu skutečně tak je. Je to dáno zrcadlením, kvalitou myšlenek (například v podobě myšlenkových šíleností), nikoliv však jakýmsi předem daným osudem.

K těmto ,,vesmírným“ zajímavostem patří například teorie strun

Výsledky pokusů v kvantové mechanice naznačují, že vše ve vesmíru je složeno z neustále vibrujících strun. Struny si může představit jako nekonečnou řadu vedle sebe poskládaných kostek domina, jako energetická pole informací, která se v každém okamžiku navzájem ovlivňují. Teorie strun má více verzí, podle jedné z nich se náš vesmír pohybuje ve víceúrovňovém prostoru, vytváří povrch jedné z možných „vesmírných membrán“. Teorie strun dává předpoklad pro představu, že vesmír se v podstatě skládá z nekonečného množství energetických hologramů, má podobu jakési mnohorozměrné struktury, která je tvárná a proměnlivá v závislosti na lidském vědomí, myšlenkách, představách.

fractal-18553_1280Podobné je to s kvantovou podivností

Během experimentu, při němž je elektron vyslán k překážce, která má dva otvory, se elektron před překážkou mění z částice na energetickou vlnu a projde oběma otvory současně. Elektron se tedy samovolně mění z částice (z hmoty), na energii. Částice mají jistý druh inteligence, která reaguje na vědomí pozorovatele. Na základě těchto skutečností někteří vědci konstatují, že realita vesmíru je tvořena nekonečným počtem možností, které se nacházejí v neurčitém kvantovém stavu. V tomto stavu neurčité pravděpodobnosti setrvávají, dokud se lidské vědomí nerozhodne pro některou z nich. Tímto způsobem je (latentní) hmota vesmíru, a tím i našeho vnitřního mikrokosmu neustále tvarována. Dokážete si představit, že budoucnost je skutečně v režii každého jednoho z nás? Z toho vyplývá, že se nelze odvolávat na nedostatek štěstí.

Co je to vlastně štěstí? Myslíte si, že je křehké, vzácné a nepolapitelné?

Tak si to už nemyslete! Věřte ale, že každý je štěstí svého strůjcem. Štěstí je závislé na čistotě vnitřního já, na síle duševního klidu, na neplýtvání energií, na nahotě bez příkras, na pozitivní duševní stimulaci, na neukvapeném hledání vyšších cílů (mimo jiné také ve spirituálních úrovních života). Nelze zbytečně ztrácet čas záležitostmi, které již nelze vzít zpátky, a pěstovat si tak vnitřní konflikty – tomu se říká sebe-destrukce. Lpěním na minulosti můžeme v sobě probouzet sebedestruktivní programy. V každém okamžiku máme svobodnou vůli, ta ale spočívá v rozhodnutí, pro kterou z nabízených variant se rozhodneme. Před námi stejnou cestou ještě nikdy nikdo nešel, je to naše cesta, náš život.

Štěstí není to, co přichází z okolního světa, nebo to, co lačně hledáme ve svém nejbližším okolí, a když to najdeme tak to k sobě připoutáme. Štěstí se odvíjí od vnitřního pocitu smíření, vnitřní harmonie. Vnější okolnosti nás příliš pohlcují, necháme se jimi zmást a uchvátit, lpíme na silně pomíjivých okamžicích, záludně převlečených ve „šťastný vítr“. A vzápětí, když nás to „vyplivne“ zpátky na zem, zůstáváme rozčarovaní – získali jsme to, po čem jsme tolik toužili a šťastní stále nejsme. Užíváme si omamných nápojů, ale jen do té chvíle, než pochopíme, že naše rozechvělá touha je jen klam, iluze Máji.

Potom si připadáme jako na houpačce, štěstí jsme si představovali jinak, jsme zmatení, láska zevšedněla, prvotní iluze a euforie z nových věcí vyprchala. Co nám stále uniká? Toužit po štěstí je chiméra. Šťastní máme být směrem ven ze svého nejhlubšího nitra, nikoliv očekávat opak, že nás někdo nebo něco učiní konečně šťastnými! A ze všeho nejlépe, pokud tak učiní bez podmínek a kompromisů. Vehementně se snažíme ze svého života vypudit jakési temné prázdno, neuvědomujeme si však, že jde především o prázdno na duši. Potom nás životem vede jakýsi mdlobný spánek. Podívejte se na pohádku o Šípkové Růžence. Pokud princezna spí (hadí síla), zároveň spí celé království (život ustrne v nehybnosti). Polibek, symbol probuzení, znamená ,,osvícení“.

Štěstí je ,,nakažlivé“, ovšem podle toho, jak jsme zrovna vnitřně naladěni. Pokud jsme například svědky situace, kdy je někdo zrovna šťastný, a máme zrovna dobrou náladu – tak se nakazíme, a jsme šťastní také. Pokud se ale setkáme s někým, kdo je šťastný, a máme zrovna blbou náladu – tak se nakazíme tak maximálně závistí. A jsme ještě více nešťastní, než předtím. Jde pouze o vnitřní pocity, ty si vytváříme vždycky sami. Pokud si budeme myslet, že nás šťastnějšími udělá nové auto, potom sázíme na povrchnost, a na to, že nás šťastnými udělají nové věci nebo lidé kolem nás. Takhle to ale nefunguje.

Existuje univerzální recept na štěstí?

birds-800671_1280-1024x678Otázka to není bezpředmětná, nutí nás k hloubavému zamyšlení. Musíme nechat věci (vnitřní touhy) v sobě dozrát. Vědomě aktivujeme pocity štěstí, nečekáme, že nás zahalí pocit neskonalého štěstí, až se nám splní to či ono. Upřednostňujeme duševní klid a vyrovnanost, žití v přítomném okamžiku, do života přijímáme více pokory, milujeme život, a to za všech okolností. Musíme uvolnit staré bloky v těle, fyzickém i emočním. Je důležité pozitivním myšlením nastartovat samoléčebné procesy, uvěřit tomu, co vnitřně, niterně dávno víme. Nikdy neříkáme: to nemohu, to nejde zařídit, to je problém, to je smůla, to je neštěstí, to není úspěch, nikdy to nedokážu, to se nenaučím, nikdy se nezměním, nikdy se neuzdravím. Negativní emoce a myšlenky jsou sebepoškozující, přivolávají různé kuriózní situace a bohužel též nejedno životní martyrium.

Je nutné vědět, že lásku nenajdeme ve svém okolí, ta pravá láska je uvnitř nás, to znamená mít se rád. Jedině potom si nás sama láska najde. Potom začneme prožívat harmonické a přátelské vztahy. Zkuste se postavit před zrcadlo, usmívejte se na sebe, pozorně se zadívejte sobě do očí, mějte radost sám ze sebe, pochvalte se – pozitivní slova vám dodají sílu. Tělo samo produkuje podpůrné chemické látky, hormony štěstí (serotonin, endorfin), které nám pomáhají uvědomovat si šťastné životní okamžiky. Endorfiny snižují vnímavost k bolestem, navozují uvolněné stavy, působí jako mírný opiát.

Štěstí je kouzlo sebe obohacení, tichá vnitřní dohoda, je to náš osobní bodyguard. Ryze osobní! Štěstí je v první řadě umění, být šťastný sám se sebou. To je akt prvotní lásky.

milovat-1

Související články

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.