Aura – vlnové chvění božského světla

Aura - vlnové chvění božského světlaKaždá bytost vyzařuje energetické ,,vlnové chvění“. Tuto ,,neviditelnou“ vibraci životní energie nazýváme aurou. Pokud toto vyzařování vnímáme a jsme ochotni je přijmout, potom můžeme vnímat každou bytost pouze srdcem – beze slov.

Každým z nás proudí stejná vesmírná energie – životní síla, záleží jen na každém jednotlivci, na jeho vnitřním cítění, momentálním rozpoložení a na intenzitě myšlenek a emocí, jakou energii vyzařuje zpětně do svého okolí.

Auru druhých lidí vnímáme většinou podprahově, na jejím procítění často vzniká vzplanutí prudkých vášní, ať už lásky či nenávisti. Někdy v nás může energie i naprosto cizího člověka vyvolat vzedmutí nečekaných vzpomínek, neurčité tušení čehosi nebo varování před osudovým rozhodnutím.

Aniž bychom si vždy uvědomovali, že skrze energetické vyzařování aury ,,čteme“ z vlastního hlubinného podvědomí, případně z energetické paměti univerza, vztahující se k té či oné bytosti nebo konkrétní situaci.

Aura lidského těla je vlnové chvění vnitřního, božského světla

Obraz lidské aury, v barvách slunečního spektra, je nově popisována jako bioelektromagnetické pole. Vyzařuje z každé živé bytosti. Jsme více než jen fyzické tělo, JSME TVOŘENI SVĚTLEM, a světlo zpětně vyzařujeme. Světlo je tvořené fotony – lidské tělo je tvořené, mimo jiné, také světlem. Každý jeden foton má vlastní vědomí. Z esoterického pohledu je člověk trojjediná bytost: tělo, duše a Duch.

S tímto faktem se již konečně smiřují i vědci, jen to jinak nazývají:

  • ,,Bio“ (tělo, život)
  • ,,Elektro“ (duše, životní energie)
  • ,,Magnetické“ (Duch).

Auru kolem sebe vyzařují také všechny předměty, rostliny, minerály, zde se jedná o elektromagnetické pole.

Světlo, které lidské tělo vysílá, je dnes už věděcky pojmenované: biofotony

S tím souvisí, že skrze záměr naší mysli vysíláme světlo, jímž tvoříme realitu. Biofotony vycházejí z DNA, jsou též součástí buněk (na této úrovni dochází k mezibuněčné komunikaci). Biofotony se uvolňují do okolního prostředí též očima (myšlenka a cílený pohled). 

Bioelektromagnetická pole, jak už víme, obsahují informace

Ať už jde o informace více či méně harmonické nebo dokonce destruktivní. Aura obklopuje tělo člověka v rozmezí několika centimetrů až zhruba jednoho metru. Ale ani za touto hranicí není člověk vlastní energií oddělen od všeho jsoucího. Jde pouze o hranici, kterou můžeme být schopni bezprostředně vnímat. Jelikož energie (informace), která z nás vyzařuje, nemá a nemůže mít konečnou hranici. POUZE SE MĚNÍ JEJÍ VIBRACE. (S tím souvisí například astrální putování, vnímání energií na dálku, například telepatie.) V tomto energetickém poli (spirituálním či éterickém těle) můžeme vidět paletu barev, vzájemně se prolínající barvy o každém z nás mnohé vypoví.

Světlo (lásku) dokáží někteří lidé (léčitelé) uvolňovat skrze své ruce

Léčivé světlo se uvolňuje středem dlaně. Spontánně toto léčivé světlo předává (rukama) také například matka svému dítěti: přidá-li kombinaci přesně cílených láskyplných myšlenek, emocí a pocitů, ovlivňuje vývoj svého dítěte pozitivním způsobem. (Pozor na energie emocí a myšlenek jakéhokoliv strachu.) Vyzařování světelných částic je pro většinu z nás stále ještě tajemným, obtížně pochopitelným mechanismem. Všechny živé bytosti neustále vyzařují barevné spektrum: auru. Tento oblak fotonů, který vyzařuje matka objímající své dítě, se na energetické úrovni prolíná s aurou dítěte: matka na své dítě přenáší energie svých myšlenek a emocí, ať už jsou jakékoliv. To je nutné si uvědomit. Toto platí na úrovni všech mezilidských vztahů.

EXKURZE MIMO TĚLO

Vibrace lidí kolem nás snáze přijmeme a upřímně poznáme, nedíváme-li se pouze na povrchní krásu: ideál, iluze krásy dané mírami a proporcemi, ale na krásu vnitřního vyzařování, na harmonii vyzařující přímo z duše. Stejně překvapivě na nás může působit energie nějakého místa, kde náhle ,,čteme“ energetické vibrace zde uložené v různých časových horizontech. Může se nám to přihodit v přírodě, cizím městě, v neznámém domě, z nenadání i na důvěrně známém místě. Zaměříme-li se vědomě na vnímání energií kolem sebe, podobný stav se dostaví, bude-li to naším předem daným záměrem (např. během meditace).

Auru zříme třetím okem

Stále ještě existují lidé, mající velmi citlivě vyvinutý přístup ke svému třetímu oku, mají tuto schopnost danou od přírody. Musíme si ale uvědomit, že tyto schopnosti může v sobě rozvinout kdokoliv z nás, není to nic nadpřirozeného. Lidé s otevřeným ,,třetím okem“ jsou schopni vidět auru všech živých tvorů, dokáží se napojit na jejich mentální energii. Nejen podle barev aury rozpoznají zdravotní a psychický stav člověka. Napojením se na mentální energii pronikají do podvědomí druhých osob. Rozpoznají lež, zlobu, závist, umí číst myšlenky a rozpoznají nekalé úmysly. Ovládají jasnozření a jasnoslyšení, pokud je jim to dovoleno (vzhledem k jejich mravnosti) nahlíží do minulých životů. Jsou si vědomi svého, a nejen svého, astrálního těla. Vnímají vibrace (auru) hmotných věcí, kamenů, starožitností… Ve vnitřních obrazech spatřují minulost toho kterého člověka, předmětu, místa…, odhalují negativní energie na některých předmětech ulpívající.

Doplňující článek: Aura – očistná koupel

Aura - vlnové chvění božského světla

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.