Transformace vědomí

epilepsy-623346_1280Transformace vědomí není nic nového, děje se tak už od ,,Adama“, všechno to začalo už od toho pověstného a samozřejmě iluzorního jablka. Lidské civilizace prochází transformací vědomí od nepaměti a opakovaně. Kdyby se tak nedělo, do dneška bychom se živili lovem zvěře a sbíráním kořínků. Transformace vědomí je tedy přirozená a probíhá sama o sobě. Ale probíhá také v několika dalších úrovních. Během tisíciletí lidské historie již vícekrát proběhla globálně, například v časech, kdy vždy zhruba po dvou tisíciletích přichází změny ve vývoji celého lidstva s ohledem na astrologický zvěrokruh.

(Nyní probíhá změna, nikoliv skoková, ale pozvolná, z věku Ryb do nového věku Vodnáře. Další vývojová úroveň, týkající se zřejmě celé planetární soustavy, probíhá s ohledem na takzvaný Platónský rok. S tímto pojmem souvisí rok 2012, kdy se objevovaly zkreslené informace a význam zůstal v povědomí některých lidí víceméně nepochopen.)

Z astrologického pohledu s tímto souvisí precese zemské osy

Platónský rok je období, které se opakuje, vzhledem k tomu, že se vše odehrává v pravidelných cyklech, zhruba jednou za dvacet pět tisíc let. Během této doby vykoná zemská osa jeden oběh kolem pólu ekliptiky (zdánlivá oběžná dráha Slunce kolem Země). V tomto čase se střídá vládnutí všech znamení zvěrokruhu. Během precese zemské osy se mění poloha světových pólů a světového rovníku. Děje se tak opakovaně, pro člověka nepostřehnutelně, přesto s tímto procesem zřejmě souvisí vývoje a zániky různých civilizací. Vývoj člověka a civilizací je z vědeckého pohledu lidem předkládán mylně a velice zkresleně.

(Transformační změny probíhají v celé planetární soustavě, dochází k frekvenčnímu posunu na úrovni planetárního vědomí. Vědci popisují nejrůznější změny v prostředí všech planet, v jejich atmosféře a podobně.)

aurora-681171_1280Vraťme se tedy k transformaci vědomí

Představte si, že váš mozek je jakýsi transformátor, v kterém probíhají slabé elektrické impulsy. Někdy dojde k přefázování rychlému: skokovému, nevědomému, bez vědomého úsilí, například díky nehodě. Jindy pozvolnému, vědomému, (dělám to záměrně). Jde například o to, že leváci (levá hemisféra) jsou zaměřeni na hmotu a materialismus, praváci (pravá hemisféra) na duchovno.

Transformace vědomí znamená ,,přefázování“ z hmoty a materialismu na duchovno

Následně ale musí dojít k vyladění, k harmonii. Protože nelze být zaměřen pouze na duchovno nebo pouze na hmotu. Ideální je rovnováha mezi levou a pravou hemisférou. Transformace vědomí je tedy výrazná a zásadní změna v myšlení, chování, vnímání, jednání, cítění, vidění, slyšení… Jde o změny ve vnímání jemnohmotných energií. Jde o změny frekvence jak planety Země, tak lidského těla (prosvětlení a zvýšení frekvence aury). S tím vším souvisí mnoho věcí, například: Probuzení hadí síly. Genetická paměť lidského rodu. Změny v DNA (již prokazatelné). Aktivní energie DNA je v přímé souvislosti s energií hlavních čaker lidského těla. Obojí je v současné době v lidech víceméně zablokované, neaktivní tak, jak by mohlo ve skutečnosti být.

Dále jde o vnímání a posílení energie indigových dětí. Karmické čištění, pochopení spirály času, otevírání, odblokování a čištění čaker, naladění se na pozitivní energie, otevření pravé mozkové hemisféry, mimosmyslové prožitky, duchovní cítění. Jde také o napojení se na kvantové vědomí vesmíru (o zvýšení potlačované kapacity lidského mozku). Jde též o uvědomění si nesmírné důležitosti významu používání jazyka, slova, myšlenek a emocí.

eye-462267_1280Dále tu máme pochopení toho, jaký význam má pro lidstvo Země, náš domov, bez kterého bychom nemohli existovat. (Investice miliard do zkoumání vesmíru a plánování osídlení Marsu a podobně, namísto toho, abychom se začali zajímat o ZEMI, stojí za zamyšlení.) Jde také o přehodnocení historie lidského rodu. Jde o cílevědomé obnovení a aktivaci energií posvátných míst nacházejících se všude na Zemi. A v neposlední řadě jde o potlačení patriarchátu a vzestup matriarchátu. Je toho mnohem více, o co bychom se měli zajímat a probudit se z nevědomosti.

Převažující mužský princip a vzedmutí a obnovení principu ženského

Převažující a do očí bijící patriarchát a s tím související materialismus, probíhající změny ve vědomí lidstva (též záměrně) blokuje a zdržuje. Pokud by se měl patriarchát dále udržet nebo ještě hůře dále rozvíjet, zničíme sami sebe. Zničíme civilizaci, a proces to bude bolestný. Tím nechci nic prorokovat a přilévat oleje do ohně všeobecného chaosu. Věřím, že se lidstvo vzpamatuje, že se o tyto věci skutečně začínáme zajímat. Rozhlédněte se kolem sebe: všemožné krize, viditelný i skrytý společenský chaos, nepoměr mezi chudobou a bohatstvím, UMĚLE!!! vytvářený strach lidiček ze všeho možného (aktuálně z války, a migrace obyvatel do Evropy), zaměstnávání lidí v dělnických profesích pod tlakem – novodobé otroctví. Mocnosti se všemožně snaží udržet lidstvo tam, kde je: v NEVĚDOMOSTI.

boy-695825_1280Kdo rozhoduje o tom, zda bude Země bezpečné a jedinečné místo v jinak nekonečném a nepoznatelném vesmíru? Kdo o tom rozhoduje, lidé? My Lidé všeobecně? Nebo jen pár samozvaných ,,polobohů“, kteří jsou přesvědčení, že tuto planetu vlastní? Tito polobohové velice dobře vědí, že vyšší frekvence Lásky pozvedla by planetu Zemi i její obyvatele do všeobecné harmonie, takže dělají všechno proto, aby vibraci Lásky a Světla ničila emoční vibrace strachu. Tito polobohové již dlouho udržují obyvatele planety Země v nemohoucnosti, ve falešných představách o tom, kdo jsme, a o tom, čím bychom být mohli. Nesmíme se rozpomenout, nesmíme růst, nesmíme se měnit, nesmíme přestat poslouchat, nesmíme měnit stanovené myšlenkové formy. Pokud se budeme chtít změnit, a my se měnit chceme, pastýřům nezbývá nic jiného, než pomocí biče v podobě strachu nahnat svá stáda (novodobé otroky lidského druhu) do kouta.

Transformace vědomí každého jednoho z nás je nutná a nevyhnutelná

Těch, kdo skutečně o nás všech rozhodují, je v podstatě málo, málo proti nám ostatním (myšleno globálně, celosvětově). Pokud by lidé skutečně chtěli, a nenechávali by se převálcovat uměle vytvářeným strachem, všechno by mohlo být jinak. Zatím ale všeobecně vládne lhostejnost. (Nehledě k tomu, že spousta lidí pasivně podléhá novodobému, skrytému ,,otrokářství“. Ale odpověď na tuto otázku, co s tím, bohužel nemám.) Zájem o vědomé probuzení a napojení se na latentní, spící tvořivé energie jde pozvolně, v poslední době se toto tempo ale ,,díky bohu“ zrychluje. A mocní jsou si toho velice dobře vědomi (proto je potřeba lidičky strašit válkou)! Pokud pochopíme, v čem spočívá VĚDOMÁ TRANSFORMACE VĚDOMÍ, nemusí nikdo s nikým bojovat, vše se odehraje skrze kvantová vědomí vesmíru, skrze zákon akce a reakce.

Související článek: Transformace – co se děje právě teď?

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.