27.3.2015

Meditace – orgasmus atomů

carnival-476816_1280Pokud vás meditace nudí, klikněte na jiný článek. Pokud vás nudí život, čtěte dál. Meditace je zrcadlení. Představte si, že jste Měsícem na obloze. Právě procházíte fází úplňku. Díváte se seshora na sebe sama, na vlastní tvář odrážející se na hladině všech jezer a moří. Vidíte tisíce vlastních tváří najednou. Každá z nich je vámi. Uvědomujete si každou buňku vašeho těla. Každá z nich je vámi. Uvědomujete si každý atom svého těla. Každý jeden z nich je vámi. V okamžiku tohoto jedinečného uvědomění ponořte vlastní tělo, proměněné v zářící tělo Luny, až na dno toho nejhlubšího jezera. A okamžitě se přestanete nudit. Pohled do nejhlubšího nitra sebe sama, je všechno možné, co si dokážete představit, jenom ne nuda. Uvědomit si skutečně – skutečným hlubokým mentálním procesem – každý jeden atom vlastního těla – je zážitek podobný elektrickým výbojům probíhajících za prudké bouře na obloze. Skutečné prožití orgasmu každého jednoho atomu vlastního těla je vrcholným aktem skutečné a hluboké meditace.

Jde o rozplynutí se v čase a prostoru, o splynutí s vlastním vědomím, v jakémsi neskutečně skutečném a rozpuštěném opojení.

show-107433_1280-200x300Pokud máte strach z bouřky, klikněte na jiný článek. Pokud vás život bez pohybu, bez bouřlivé, nutkavé touhy po vědění nudí k zbláznění, čtěte dál. Nahota bez zábran je svoboda. Prosím, nenechte se mýlit, toto není erotický článek. Toto je filosofie světa, hmotného těla a energetického vědomí. Ačkoliv všechno na světě má erotický podtext. Schválně: někdy se pokuste skutečně celý den pozorovat, bez posuzování, jak často a při jakých příležitostech vám přicházejí na mysl myšlenky, ať už nesmyslné, smyslné nebo dvojsmyslné, nenápadně se dotýkající záležitostí sexuálních či erotických. Myslím, že výsledný počet vás překvapí. Nic si ale nevyčítejte, nemůžete za to! To hadí síla ve vás, z její vlastní přirozenosti, dává vám o sobě vědět v každém možném okamžiku. Říká vám: Jsem tady. Jsem tu od počátku světa. Jsem bouřkou na obloze. Oslepující blesky jsou moje projevené touhy. Hřmění je můj dech, je tak hlasitý, protože jej neslyšíte! Jsem tebou, jsem v tobě, jsem mimo tebe. Jsem všude. Jsem přítomna ve všem, co jest. Pochop to. Jsem tancem divošských národů, jsem erotickým jiskřením během každého ,,jižanského“ karnevalu, během každé SKUTEČNÉ oslavy lidského bytí. Jsem chutí feferonky, jsem mrazením. Vlním se jako had osou tvé páteře. Ale nejsem pouhým chtíčem ani planým toužením. Jsem život a dávám ti život.

Jděte tančit. Meditace je tanec. Tanec atomů. Orgasmus vědomí.

Meditovat můžete od rána do večera, dokážete-li spočinout v přítomném okamžiku a uvědomit si, že nic jiného neexistuje. Ptáte se, co s tím mají společného atomy? Pouze a jenom to, že na atomech to přece všechno stojí i padá. Bilióny buněk vašeho těla si mezi sebou předávají informace. Jste-li od rána do večera naštvaní, naštvané jsou i vaše buňky! Buňky se skládají z atomů. Dokázali byste spočítat, z kolika atomů se skládá vaše tělo? Dovedete si představit, zástup atomů vašeho těla, jak si mezi sebou předávají informace? Jak se chvějí blahem, pokud máte dobrou náladu, neprskáte kolem sebe a nemalujete žádné čerty na zeď? Pokud se vaše atomy chvějí blahem, zvyšujete vibraci svého těla. Vibrace, rezonance, vlnění, orgasmus (vyberte si) je základ všeho. Čím vyšší vibrace, tím otevřenější vědomí. Vibrace lidského těla se shoduje s vibrací Země. Ale my už si to nepamatujeme. Pamatují si to jen ty ,,přihlouplé a primitivní“, ale zato šťastné přírodní národy. Oslavují život tancem, atomy jejich těla tančí a prolínají se s každým jedním atomem přírody, lesa, skály, nebe. Tito lidé jsou pravdiví. Ryze pravdiví. Proto chodí nazí, jen s bederní rouškou kolem pasu. Jejich život neztrácí smysl v předhánění se, kdo bude mít nejdražší obleček té nejlepší značky. Nevnímáte obdiv a pokoru při pohledu na polonahé africké ženy, bez studu kojící své děti? Tito lidé jsou svobodní, a zároveň smyslně i duchovně krásní. Není paradoxní, že náboženství je tak nepřirozeně puritánské, a přitom u Stromu života je vyobrazen Adam a Eva oděni pouze do listů vinné révy? Dokážeme v tom najít hlubší smysl?

costumes-319462_1280

Představte si obyčejné sítko na čaj. Máte to? Vaše tělo, a všechno ostatní, dokonce i betonová zeď není ničím jiným, než ,,sítkem na čaj“. Vesmírem proudí oživující energie, proudí každou živou i neživou hmotou. Jelikož žádná hmota není skutečně pevná, vzhledem k tomu, že kolem jádra každého atomu rotují částice ve vzduchoprázdnu, prochází tato energie bez odporu vším, co jest. Tato energie obsahuje informace o všem, co kdy bylo a bude. Prána, éter, hadí síla, nekonečná vesmírná moudrost – vyberte si – to je životní energie. Vaše životní energie. Toto lze poznat a pochopit například během hluboké meditace, během orgasmu, nebo během astrálního putování. V okamžiku, kdy se vaše éterické tělo odpoutá od těla hmotného, stává se látkou vibrující na jemnohmotné úrovni. Odpoutané tělo dokáže procházet pevnou hmotou, jako voda protéká sítkem na čaj. Pro našince obtížně představitelné, pro šamana v amazonském pralese běžná věc. Přírodní národy prožívají život v meditaci, v každém okamžiku. Nepotřebují přenášet se do vyšších sfér, tyto sféry jsou jejich přirozeností.

Během milostného aktu, ve vrcholném okamžiku, kdy se uvolní hadí síla, a jemnohmotná těla milenců vibrují na vyšší frekvenci, dochází ke spojení na duchovní úrovni: on a ona stávají se jedinou bytostí. Jejich energie se navzájem prostoupí, jako voda protékající sítkem. Jako prameny dvou řek. On a ona stávají se na jemnohmotné úrovni jedním tělem. Ego se v tu chvíli zcela rozplyne. Ženský a mužský princip ve víru barev a elektrizujícího vzestupu hadí síly, vytváří záblesky světla jediného vědomí. On i ona zavírají oči, aby je to světlo neoslepilo. Propadají se hluboko do svého nitra, pocit pádu se prohlubuje. Toto je akt iniciace, spojení boha Slunce a bohyně Luny, mystická svatba. Spojení dvou protikladných sil. Návrat do ztraceného ráje. Dochází k vystoupení ze sebe sama. Orgasmus ,,atomů“ je takzvaná malá smrt – smrt ega a zrození nového vědomí. Nechci to moc komplikovat, ale některé svátky, například velikonoce jsou symbolem tohoto aktu, nebo spíše tohoto niterného vnitřního procesu. Pokuste se přijít na to, kde se v symbolu velikonoc, ač bychom to u křesťanského svátku patrně neočekávali, skrývá symbolika hadí síly.

Během orgasmu, pokud to napíšu rebelantsky, vstupuje do těla ženy i muže ,,duch svatý“.

Probíhá to zrychleně, jakoby mimo čas a prostor, zrychluje se dech i frekvence vědomí. Zrychlené dýchání prohlubuje prožitek a vzestup hadí síly. Neschopnost prožití orgasmu může někdy spočívat v zatajování dechu, v potlačování ,,hlasitého dechu“. V neschopnosti projevit lásku ke svému tělu zcela naplno. Dech je to, co nás tvoří. Každým okamžikem můžeme rozšířit své vědomí, žít v plném vědomí, jenomže si nevzpomínáme, jak na to. Po pár vteřinách se vracíme zpět do sebe, aniž bychom dokázali naplno postřehnout onu všudypřítomnou bezčasovost. Možná je to tím, že nám to nahání, z pouhé nevědomosti, jakýsi niterný strach, strach z něčeho, co je definitivní a konečné. Zapomněli jsme, že ono definitivní a konečné, je zároveň námi. Je vším a je všude.

Uvolněná hadí síla se ale nepropadá do nicoty, uvolněná hadí síla se pohybuje zároveň nahoru i dolů, je všude a přitom nikde, stává se tím, čím ve skutečnosti je: nekonečnou prvotní substancí.  V úrovni, kde čas a prostor neexistuje,  stává se vším, co si v tu chvíli, v okamžiku rozšířeného vědomí (v orgastickém třeštění atomů) dokážete přát.

costumes-319410_1280

Co je meditace? Rozjímání, soustředění, rozumové přemítání, ponoření se do sebe sama, sebe-ozdravující cvičení (duševní hygiena), harmonizující obřad, soustředění na tělo a duši, za vysokého vnitřního uvolnění. Intensivní soustředění směřující do změněného stavu vědomí. Rozjímání o božské síle, o kvantovém vědomí vesmíru. Meditace zahrnuje různá dechová cvičení, modlitby, mantry, pro koncentraci a zklidnění mysli, zahrnuje také intenzivní soustředění pouze na tanec, hudbu, souznění s přírodou, tantrické rituály. Hluboké ponoření do meditace znamená zklidnění mysli na hladině alfa (8 – 13 Hz) mozkových vln. Pro hlubší meditace je zapotřebí dosáhnout hladiny theta (4 – 8 Hz) mozkových vln. Beta (13 – 30 Hz) je hladina mozkových vln v bdělém stavu, bez meditativní koncentrace. Ve změněném stavu vědomí dochází k transcendentálním zážitkům.

Ukázka ke stažení, e-kniha MAGIE ŽIVOTA

dance-579015_1920

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.