Tantra – extatický stav vědomí

bride-866951_1280Tantrické rituály, nejen, že vedou k poznání smyslnosti života, vedou praktikující též k pochopení života. Ve staroindických spisech je kladen důraz na životní sílu, kterou, pokud se ji naučíme ovládat, není možné vyčerpat. Vnitřní energii můžeme vědomě řídit, sami za sebe, ale i v partnerském vztahu. Meditace, hluboké sexuální prožitky, prohlubování rozkoše: to vše vede k poznání nadosobní životní energie. Zosobnění mužské i ženské síly vede k hlubšímu prožívání života v celé jeho šíři. Dále je možné dosáhnout spirituálních stavů, které vedou k pochopení božské energie v člověku. V tantře je tato energie nazývána kundaliní – hadí síla, jinými slovy jde o (probuzené) vědomí.

Sedm nocí tantry je pojednání o sedmi tantrických rituálech

dancer-112614_1920Tyto hluboké meditace, prováděné v páru, vedou k poznání skutečné extáze. Společným rituálům předchází takzvané samorituály, které jsou prováděny o samotě, a vedou k sebepoznání, k poznání vlastního těla, a k hlubokému nadsmyslovému vnímání rozkoše, které je tělo schopno dosáhnout. Není možné na těchto stránkách popsat tantrické rituály do nejmenších podrobností. O sexuální radosti a duševní síle se dozvíte podrobnosti v útlé knize: TANTRA LÁSKY. Kniha má 123 stran, a obsahuje pojednání o podstatě tantry a tantrickém myšlení. Najdete zde samostatné rituály zvlášť pro ženy a pro muže, a společné rituály, které se nacházejí v několika kapitolách pod názvem: Sedm nocí tantry. V knize je dále například rozvedeno, jak dosáhnout prodlouženého orgasmu, vaginálního (vnitřního) orgasmu u žen a další zajímavé podrobnosti – včetně detailních praktických cvičení. Rituály jsou uspořádány tak, aby se praktikující soustředili vždy na konkrétní aspekt tantrického, a tím i duchovního rozvoje. Kniha je skutečně podrobná a věnuje se pouze rituálům. (Určitě ji seženete v místních knihovnách)

Kniha má název: Tantra lásky. Podtitul knihy zní: O sexuální radosti a duševní síle ze staroindické tantrické literatury. Podle tantrické literatury knihu autorsky zpracoval: Karel Jizera. Vydalo nakladatelství Logos, Praha 1990.


Extatický stav vědomí

lakshmi-1033429_1280Tantrické rituály a meditace, kdy si opakujeme určité posvátné mantry, vedou trénovanou mysl ke stavu vnitřní blaženosti, k rozšířenému stavu vědomí, k přímému spojení s universálním kosmickým vědomím. Jde o bdělé pozorování různých sfér vlastního vnitřního světa, různých pocitů rozkoše, emocí a silových proudů jemné životní energie. Bdělé pozorování vlastních myšlenek, v tiché integraci s nimi, vás dovede do stavu, který nevěřící považují přinejmenším za halucinace. Tato zkušenost vás navždy změní, pravidla a všeobecně přijímaná logika hmotného světa pro vás přestane postupně platit, budete vědět, že se vždy můžete spolehnout především na sebe. Ve východních tradicích se ocitnutí v tomto posvátném stavu nazývá: „samádhi“.

Ze začátku, než vstoupíte na toto spirituální místo, nacházející se mimo vaše hmotné tělo, představte si vaší srdeční čakru jako otevírající se bránu k vyššímu vědomí. Později, až vám podobné meditace půjdou sami od sebe, napojte se v tomto smyslu na šestou čakru – třetí oko.

Mentální soustředění na energetické pole vlastního těla

pictures-67518_1920Během meditace, ať už ve dvojici, nebo o samotě, provádíme soustředění, bez násilného a netrpělivého usilování, na jemné vibrace vlastního těla. Tělo je bez pohnutí v dokonalém, klidném uvolnění. Dech je velmi pomalý, rytmický, velmi tichý a klidný. Kvantový přeskok začíná intenzivním pocitem, podivným chvěním, zvláštním projevem světla, které postupně prochází celým tělem. Někdy je toto světlo vnímáno nejvíce v oblasti solar plexu. Po určité době, ta bude pro každého individuální, následuje okamžik, jaký jste si neuměli ani představit, krásný a na vždy zapamatovatelný. I kdyby se vám to mělo podařit jen jednou za život, je to, jako když se vám „otevře srdce“. Vaše vědomí je pozvednuto daleko za hmotné tělo, vaše mysl se spojí s vesmírným vědomím. Vaše mysl, vaše pravé Já splyne s vesmírným prostorem, mysl je neuvěřitelně klidná a smířená. Vaše „vnitřní oči“ pozorují vše s nesmírnou lehkostí. Vaše tělo vnímáte, jakoby se nacházelo všude a nikde zároveň. Jakoby se vesmír nacházel přímo uvnitř vaší mysli, uvnitř vašeho těla, a zároveň vaše tělo vnímáte jako nekonečnou velmi jemně rezonující energii, jejíž centrum se nachází v samém centru božského poznání.

button (11)

Každý kousek vašeho těla prostupuje celým vesmírem

india-1028624_1920Vnímáte, na energetické úrovni, že se vám podařilo navázat spojení s něčím, co přesahuje všechny vaše dosavadní poznatky a zkušenosti. Vnímáte světlo rozprostírající se vám kdesi v hlavě, jakoby za očima. Vibrace, vjemy a pocity, které vnímáte, během napojení se na mnohorozměrný svět energie, se projevují jako rezonance čisté Lásky. Zakusíte vlastní tělo jako čirou energii, spojíte se s éterickou energií, která vyplňuje celičký vesmír, všechen prázdný prostor.

Prázdným prostorem je myšlen i neviditelný prázdný prostor mezi jednotlivými atomárními částicemi, z kterých se skládají atomy vašeho těla.

Vaše MYSL obsáhne všechen viditelný i neviditelný svět, vaše mysl je pružná a prostupná vším, na co pomyslíte.

Hmota, energie a vědomí je jednotné fluidum, a vy si to plně uvědomujete

Související článek: Indická mystika v symbolech

exkurze

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho!Share on Facebook

Diskuze