Zkamenělé dřevo – třídimenzionální fosílie

Zkamenělé dřevo, fosilní dřevo nebo araukarit (od latinského názvu často objevovaných zkamenělých blahočetů) je název pro speciální typ zkamenělin suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny. Všechny organické materiály ve stromě byly přeměněny na minerály, především křemičitany, jako např. křemen, ale byla mu ponechána původní dřevěná struktura. Na rozdíl od ostatních fosilií, které jsou často pouze otisky, se jedná o třídimenzionální reprezentaci původního organického materiálu. Proces kamenění probíhá pod zemí, kde je dřevo pohřbeno pod sedimenty, které ho chrání nedostatkem kyslíku, který by jinak dřevo rozložil. Minerální vody proudící přes sedimenty uskladňují v buňkách rostliny minerály a jak lignin a celulóza v rostlině slábnou, vytváří se na ní kámen.

Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie

Obecně dřevu trvá sto let, než zkamení, což se musí stát před jeho rozkladem. Lesy, které jsou známé výskytem zkamenělého dřeva, se nazývají zkamenělé lesy. Dobrým příkladem je národní park Petrified Forest.

Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie           Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie

Chemické prvky, jako mangan, železo a měď, které se při petrifikaci vyskytují ve vodě, nebo v bažině, dávají dřevu širokou škálu různých barev. Čisté krystaly křemene jsou sice bezbarvé, ale když se k nim přidají znečišťující látky, jejich barva se může změnit na žlutou, červenou a další.

Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie           Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie

Zkamenělé dřevo si uchovává svou původní strukturu až do mikroskopického detailu. Často se zkoumají letorosty a různé tkáně. Na Mohsově stupnici tvrdosti má zkamenělé dřevo tvrdost 7, což je stejně jako křemen.

Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie           Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie

Zkamenělé dřevo je provinčním kamenem v kanadské provincii Alberta a státním drahokamem v americkém státě Washington. (Většina amerických států má svoji státní zkamenělinu (fosílii). Tou se stává většinou dobře známá, početná nebo pro stát jinak významná fosílie některého pravěkého živočicha či rostliny. Kromě toho se rozlišuje ještě kategorie jako státní dinosaurus, státní drahokam apod.)

Česká republika – Nová Paka je nejznámější lokalitou kamenů z permu a karbonu u nás, v Lounech je muzeum Zkamenělý les vystavující nálezy především z Ohře.

Zdroj textu: Wikipedie

Zkamenělé dřevo, fascinující stále živá paměť přírody

Zkamenělé dřevo - třídimenzionální fosílie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.