Vesmírný internet vs 3D realita

109 

Kategorie:

Popis

Jakou inspiraci najdete v eKnize „VESMÍRNÝ INTERNET versus 3D REALITA“?

  • Dozvíte se, že každý člověk má osobní časoprostor, a že nic, co do osobního energetického pole člověka vstupuje, není náhodné. Podoba a průběh jakéhokoliv vztahu, ani žádné životní souvislosti nejsou náhodné.
  • Ujistíte se, že osobnostně vymezený časoprostor má svého nositele, není to naopak.
  • Poznáte, že lidské vědomí má schopnost transformovat vše, co je pouze myšlené a ve hmotné realitě neexistující, má schopnost vytvářet před-obrazy možné reality v podobě informací uložených v nemateriálním světě.
  • Řízenou představivost uplatníte s vědomím, že jste napojeni na srdce Země. Přesvědčíte se, že časoprostor není sám o sobě, je ovlivňován lidským vědomím.
  • Naučíte se vědomě ovlivňovat svůj život.

Vysokofrekvenční kosmické částice božské LÁSKY, prostupující veškerou hmotou, prostupují diamantovou vrstvou zemského nitra, dodávají energii zemskému jádru, kterému říkáme srdce Země.

  • Navždy už si zapamatujete, že každý člověk je jedinečná tvůrčí bytost, podobá se nejvyššímu architektu vesmíru.
  • Osobní zkušeností se přesvědčíte, že člověk je tvor samostatný, svébytný, svobodný, intuitivní i intelektuální, přesto v určitém smyslu podléhá předem stanovené základní dramaturgické výstavbě vesmíru.
  • Tato kniha vám napoví, jak vlastně „vesmírný internet“ funguje, jak své vědomí napojit na oceán možností, a jak se vmyslet do osobní energetické databanky informací a pradávných vzpomínek.
  • Dozvíte se, že osobní seberealizace zahrnuje jak duševní vnitřní stav, tak intelektuální vnější pohled na pozemský svět a vesmírné dimenze.

Morfická pole jsou založena na energetických spirálách virtuálního oceánu dřímajících možností, o tomto tvrzení se můžete přesvědčit jen osobní zkušeností.

KNIHA MÁ 288 stran

Po jejím přečtení si uvědomíte, že mezi vesmírnými dimenzemi fungují vzájemné vztahy a vztahové souvislosti mezi alegoriemi, symboly, archetypy, vesmírnými a pozemskými zákony. Abychom tyto zákony mohli tvořivě využívat v osobním životě, musíme otevřít své vědomí, poznat svou mysl a fenomén neexistence času.

KNIHA MÁ 40 kapitol

Každá kapitola pro vás bude souborem neobyčejných informací, které jsou nadčasové, přesto je možné uplatnit nové vědomosti v každodenní realitě.

Kniha má 288 stran

Ukázka knihy Vesmírný Internet vs 3D realita