MATRIX je tak trochu blázinec

Veškeré dění projevené v dualitě trojrozměrného světa je součástí velké hry Matrixu. Každý žijící pozorovatel, tedy každý člověk, je tvořivou

Číst dál

Holografický model vesmíru

V trojrozměrné realitě jsme individuálními entitami, které zde zastupují podstatu vesmírné jednoty, tak jsou lidské bytosti vnímány na základě moudrosti

Číst dál

Posedlost pozitivním myšlením

Pozitivní myšlení neznamená, že budeme neustále jako rozkvetlá „kytička“, zahalená v oblacích růžového oparu přehnaně sladkých slov a úsměvů. Pořád

Číst dál

Prostor a svobodná vůle

Tvořivost vesmíru nás nenechává v klidu, ani otázky týkající se božské síly, kterou toužíme ovládnout. Zároveň se tvořivé podstaty, jíž

Číst dál

Cestou kolektivní synchronizace

Nový světový názor vzniká především na zkušenostech, které intuitivně propojujeme se stávajícími teoriemi. Ještě před několika lety jsme přijímali nejrůznější

Číst dál

Magie života – kniha

Kniha „Magie života – síla svobodné vůle“ není o čarování, je především vyprávěním o starých pohanských časech, je vyprávěním o

Číst dál

Psychologie chaosu – kniha

Kniha „Psychologie chaosu, kvantové vědomí“ napoví pozornému čtenáři mnoho zajímavého o tom, jak funguje „inteligentní vesmír“, jak nás ovlivňují alternativní

Číst dál

Jak rychle cestuje myšlenka?

Myšlenka nebo představa se nachází v „archívu“ kvantového vědomí vesmíru okamžitě. Sama o sobě nepotřebuje žádný čas, okamžitě se dotýká,

Číst dál

Kosmický věk světla

Na energetické úrovni jsme všichni propojeni. Vzájemně si tak můžeme pomoci vydat se z temnot za světlem. Duchovní nauky nás

Číst dál

Zrozeni z prachu hvězd

Vzduch, který dýcháme, je složen z elementárních částic. Sluneční paprsky, které se nás dotýkají, jsou složené také z elementárních částic.

Číst dál

Kvantová evoluce?

Život v harmonii a tvořivém pohybu znamená: nepřijímat nejisté představy pevně daného osudu, umět improvizovat, sledovat synchronizace. Neutíkat před realitou! A

Číst dál

Cyklické plynutí času

Úspěšnému nahlédnutí do paralelních dimenzí předchází postupné aktivování pravé mozkové hemisféry. Jde o aktivní napojení se na podvědomí a intuici.

Číst dál

Energie negativních emocí

Jsou negativní emoce prospěšné? Negativní emoce jsou námi nepochopené, pro ego jsou přirozené. Přesto jsou velmi nebezpečné, zabraňují nám v tvoření

Číst dál

Intuice nebo rozum?

Rozum a vědomosti samozřejmě stále ctíme a rozvíjíme. Ovšem budeme se snažit propojit je s vlákny jemného citu, vnímáním emocí

Číst dál

Intuice a šestý smysl

Kde se bere onen nenápadný tichý hlas, který vnímáme kdesi v pozadí vlastních myšlenek? Intuice je tušením, nápovědou, vnitřní inspirací.

Číst dál

Temné duševní larvy

Negativní myšlenky často opakované v psychickém rozrušení, (nic se mi nedaří, určitě onemocním, nic si nepamatuji, jsem nešika, mám strach,

Číst dál

Skrytá energie zvuku

Nejen myšlenky také mluvené slovo hraje roli v závislosti na příčině a následku. Chceme-li vyjádřit myšlenku, pomocí zvuku ji přeměníme na

Číst dál

Ego se chová podmíněně

Co se odehrává na úrovni samostatného ega, odděleného od čistého vědomí? Člověk zaobírající se neustále sám sebou, nemůže nikdy naplno vnímat,

Číst dál

Změněný stav vědomí

Změněný stav vědomí je stav navozený záměrně nebo náhodně. Tento více než zvláštní mystický zážitek můžeme popsat zjednodušeně jako vystoupení

Číst dál

Éterická hudba a životní síla

Hudba je magická, je skvělým zdrojem životní síly a regenerace. Uklidňuje, rozvášňuje, čistí emoce, odbourává stres, vnitřně harmonizuje. Například melodická hudba

Číst dál

Magie sexuální energie

Může být koncentrovaná sexuální energie klíčem k pochopení božské jednoty? Mágové a okultisté všech dob se snažili o probuzení a usměrnění

Číst dál

Entropie – přírodní zákon

Podstatou zákona vzniku a zániku (entropie) je samovolná ,,destrukce“. Souvisí se stárnutím živých bytostí, věcí nebo různých systémů (včetně politických). Jde o

Číst dál

Duše nikdy nestárne

Fyzické tělo je dočasným chrámem pro duši. Proto, v ideálním případě, o své tělo pečujeme a máme se rádi. Přesto se

Číst dál

Moc přítomného okamžiku

Název knihy: MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU Autor: Eckhart Tolle Nakladatelství: Pragma, Praha roku 2001 Moc přítomného okamžiku vás dokonale naučí pracovat

Číst dál

Skryté symboly hadí síly

Planeta Země má vlastní energetická centra, je protkána energetickými liniemi. Hlavních šest čaker se nachází každá na jednom ze šesti kontinentů:

Číst dál

Sedm rovin vědomí

Lidské vědomí rezonuje s čakrami, se sedmi energetickými centry. Tato energetická pole jsou propojena s dalšími pěti skrytými rovinami kosmického vědomí.

Číst dál

Magická geometrie vesmíru

Můžeme to vzít od samého počátku: vznik vesmíru symbolizuje bod. Z (informačního) bodu, z nedefinovatelné nicoty vznikl hmotný vesmír. Bod nemá

Číst dál

Hexagram – symbol Slunce

Hexagram je jedním z magických symbolů, které můžeme odvodit z energetických projevů přírody. Hexagram je z esoterického pohledu spojován se Sluncem

Číst dál

Hermes Trismegistos

Za kolébku hermetismu a spirituality je pokládán starověký Egypt. Staří Egypťané považovali Zlatý řez za základní konstantu vesmíru. Egypťané malovali na

Číst dál

Fraktálové vzory a myšlenky

Fraktál je komplikovaný útvar v rovině nebo prostoru s velkou vnitřní členitostí. Fraktály matematické nebo přibližné fraktály viděné v přírodě patří

Číst dál

Deník snových příběhů

Prostor, o kterém nevíme, zda je konečný nebo nekonečný, ale v každém případě se zakřivuje, vytváří nekonečnou prostorovou mnohorozměrnost. Tak

Číst dál

Zrcadlení ve snech

Sny jsou zrcadlem duše. Duše putuje během spánku vesmírnými dimenzemi, kde naplňuje své touhy a vize. V realitě snů, pod tajemnou

Číst dál

Umíme říkat pravdu?

Společnost je jaká je, protože neumíme říkat pravdu. Představte si, že by se všechny naše myšlenky za celý den natáčely

Číst dál

Ranní rituál před zrcadlem

Nyní se pozorně zamyslete. Velmi často, ne-li skoro denně vytváříme nenápadné rituály zrcadlení zcela nevědomě. Například při ranní očistě v

Číst dál

Zrcadlo a uchování informací

Obsidiánová zrcadla, křišťálové koule, leštěné stříbro nebo bronz. Mágové používaly kdysi dávno, ještě než bylo vynalezeno zrcadlo, k věštění zrcadlící se

Číst dál

Génius a démon

Řekneme-li o někom, že je génius, dotyčnému připisujeme určitou část božství, jež je v něm silně koncentrovaná. V latině znamená

Číst dál

Kvantové vlny myšlenek

Co to jsou kvantové vlny myšlenek? Jde o rezonance energií myšlenek, představ a vizualizací. Všeho, co dnes a denně vytváříme. Kvantové

Číst dál

Modlitba, mantra, afirmace

Modlitba má původ v dávných pohanských časech. Jedná se o duchovní komunikaci, vědomé obracení se k Absolutnu, k nekonečné vesmírné energii.

Číst dál