Člověk a psychokosmos

Poslední dobou můžeme pozorovat, že lineární běh času je nestabilní, lidem se otevírají vhledy do minulosti a budoucnosti. Setkáváme se

Číst dál

MATRIX je tak trochu blázinec

Veškeré dění projevené v dualitě trojrozměrného světa je součástí velké hry Matrixu. Každý žijící pozorovatel, tedy každý člověk, je tvořivou

Číst dál

Holografický model vesmíru

V trojrozměrné realitě jsme indivi/duálními entitami, které zde zastupují podstatu Universa, tak jsou lidské bytosti vnímány na základě moudrosti předků,

Číst dál

Prostor a svobodná vůle

Tvořivost vesmíru nás nenechává v klidu, ani otázky týkající se božské síly, kterou toužíme ovládnout. Zároveň se tvořivé podstaty, jíž

Číst dál

Magie života – kniha

Kniha „Magie života – síla svobodné vůle“ není o čarování, je především vyprávěním o starých pohanských časech, je vyprávěním o

Číst dál

Psychologie chaosu – kniha

Kniha „Psychologie chaosu, kvantové vědomí“ napoví pozornému čtenáři mnoho zajímavého o tom, jak funguje „inteligentní vesmír“, jak nás ovlivňují alternativní

Číst dál

Kosmický věk světla

Na energetické úrovni jsme všichni propojeni. Vzájemně si tak můžeme pomoci vydat se z temnot za světlem. Duchovní nauky nás

Číst dál

Zrozeni z prachu hvězd

Vzduch, který dýcháme, je složen z elementárních částic. Sluneční paprsky, které se nás dotýkají, jsou složené také z elementárních částic.

Číst dál

Kvantová evoluce?

Život v harmonii a tvořivém pohybu znamená: nepřijímat nejisté představy pevně daného osudu, umět improvizovat, sledovat synchronizace. Neutíkat před realitou! A

Číst dál

Cyklické plynutí času

Úspěšnému nahlédnutí do paralelních dimenzí předchází postupné aktivování pravé mozkové hemisféry. Jde o aktivní napojení se na podvědomí a intuici.

Číst dál

Energie negativních emocí

Jsou negativní emoce prospěšné? Negativní emoce jsou námi nepochopené, pro ego jsou přirozené. Přesto jsou velmi nebezpečné, zabraňují nám v tvoření

Číst dál

Intuice nebo rozum?

Rozum a vědomosti samozřejmě stále ctíme a rozvíjíme. Ovšem budeme se snažit propojit je s vlákny jemného citu, vnímáním emocí

Číst dál

Intuice a šestý smysl

Kde se bere onen nenápadný tichý hlas, který vnímáme kdesi v pozadí vlastních myšlenek? Intuice je tušením, nápovědou, vnitřní inspirací.

Číst dál

Temné duševní larvy

Negativní myšlenky často opakované v psychickém rozrušení, (nic se mi nedaří, určitě onemocním, nic si nepamatuji, jsem nešika, mám strach,

Číst dál

Skrytá energie zvuku

Nejen myšlenky také mluvené slovo hraje roli v závislosti na příčině a následku. Chceme-li vyjádřit myšlenku, pomocí zvuku ji přeměníme na

Číst dál

Ego se chová podmíněně

Co se odehrává na úrovni samostatného ega, odděleného od čistého vědomí? Člověk zaobírající se neustále sám sebou, nemůže nikdy naplno vnímat,

Číst dál

Změněný stav vědomí

Změněný stav vědomí je stav navozený záměrně nebo náhodně. Tento více než zvláštní mystický zážitek můžeme popsat zjednodušeně jako vystoupení

Číst dál

Éterická hudba a životní síla

Hudba je magická, je skvělým zdrojem životní síly a regenerace. Uklidňuje, rozvášňuje, čistí emoce, odbourává stres, vnitřně harmonizuje. Například melodická hudba

Číst dál

Magie sexuální energie

Může být koncentrovaná sexuální energie klíčem k pochopení božské jednoty? Mágové a okultisté všech dob se snažili o probuzení a usměrnění

Číst dál

Duše nikdy nestárne

Fyzické tělo je dočasným chrámem pro duši. Proto, v ideálním případě, o své tělo pečujeme a máme se rádi. Přesto se

Číst dál

Sedm rovin vědomí

Lidské vědomí rezonuje s čakrami, se sedmi energetickými centry. Tato energetická pole jsou propojena s dalšími pěti skrytými rovinami kosmického vědomí.

Číst dál

Magická geometrie vesmíru

Můžeme to vzít od samého počátku: vznik vesmíru symbolizuje bod. Z (informačního) bodu, z nedefinovatelné nicoty vznikl hmotný vesmír. Bod nemá

Číst dál

Hexagram – symbol Slunce

Hexagram je jedním z magických symbolů, které můžeme odvodit z energetických projevů přírody. Hexagram je z esoterického pohledu spojován se Sluncem

Číst dál

Hermes Trismegistos

Za kolébku hermetismu a spirituality je pokládán starověký Egypt. Staří Egypťané považovali Zlatý řez za základní konstantu vesmíru. Egypťané malovali na

Číst dál

Zrcadlo a uchování informací

Obsidiánová zrcadla, křišťálové koule, leštěné stříbro nebo bronz. Mágové používaly kdysi dávno, ještě než bylo vynalezeno zrcadlo, k věštění zrcadlící se

Číst dál

Zákon o příčině a následku

Morfická pole: informační pole forem nehmotné neviditelné sféry. Morfická pole organizují veškerou hmotu viditelného světa na základě analogických vzorců, informací v

Číst dál

Tajemný svět hmoty a Světla

Vidíme jen tolik, kolik je nám umožněno vidět. Neviditelné síly vesmíru, tvořící hmotu viditelného hrubohmotného světa, zůstávají neodhaleny. Včetně paralelních

Číst dál

Proč kvantové vědomí?

Přece už Albert Einstein svého času tvrdil: ,,Bůh nehraje s vesmírem v kostky.“ Co tento Einsteinův výrok znamená? ,,Nic není náhoda!“

Číst dál
error: Obsah je chráněn autorským zákonem.