Bafomet a vesmírná dualita

Bafomet (Baphomet), v podobě lidského těla s hlavou démona, má podle některých indicií představovat pouze ztělesněné zlo. Omezená a jednostranná

Číst dál

Totemové zvíře – tygr

Silové zvíře v podobě neohroženého tygra – velké kočkovité šelmy s dokonalým sluchem a bystrým zrakem – představuje vnitřní sílu,

Číst dál

Talismany s energií moře

Mušle a lastury hojně využíváme jako talismany, nebo při rituálech k podpoře plodnosti. Nesmíme zapomínat, že moře je starobylou plodovou

Číst dál

Lebka – symbol znovuzrození

Lebku považujeme za symbol nicotnosti a pomíjivosti fyzického světa, lidských zkušeností, vyjadřuje koloběh života a smrti. Představuje také duchovní porozumění,

Číst dál

Silové zvíře – labutě

Bílé a černé labutě jsou symbolem duchovnosti, lásky i smrti. Nádherné bílé nebo černé peří, křídla se širokým rozpětím, dlouhý krk

Číst dál

Keltský kříž

Keltský kříž je původní pohanský symbol, patrně deset tisíc let starý. Keltský kříž vyjadřuje především důstojnost života, nezlomného ducha a důstojný

Číst dál

Staroegyptské symboly

Staroegyptská civilizace se vyznačovala, krom jiného, velkou řemeslnou zručností. Tehdejší řemeslníci patřili mezi elitu společnosti. Nástěnné obrazy, různé sošky a

Číst dál

Keltský uzel dlouhověkosti

Keltský znak dlouhověkosti, propletený uzel, který nemá začátek ani konec, představuje nekonečný koloběh života. Je symbolem nekonečného putování lidské duše, je

Číst dál

Keltský znak ,,triquetra“

Keltský znak ,,triquetra“ – starogermánský symbol ,,tří prvků“ představuje tři propletené vzory, například tři ryby, tři rohy, tři propletené půlměsíce, tři

Číst dál

Aztécké a mayské symboly

Mexičtí indiáni, v několika na sebe navazujících generacích, po sobě zanechali neobyčejné památky, impozantní města, posvátné chrámy a moudré vědomosti.

Číst dál

Symbol – roh hojnosti

Roh hojnosti je symbolická nádoba ve tvaru rohu, například spletená z proutí. Jde o jakýsi symbolický proutěný koš, kam ukládáme

Číst dál

Tarotová karta – Viselec

Podíváme-li se na tarotovou kartu Viselec, v prvním okamžiku v nás vzbuzuje negativní asociace. Postava člověka, visící hlavou dolů, vzbuzuje

Číst dál

Symbol – královská koruna

Královská vladařská koruna je pomyslným vrcholem tajemné symboliky, jejíž kořeny najdeme už v dávných pohanských časech. Věnec spletený z lučních

Číst dál

Sarkofág – egyptský symbol

Staroegyptský sarkofág je symbolem odchodu duše na věčnost, posmrtného života, symbolem neodlučitelnosti nebe a země. Vyráběly se z pozlaceného dřeva,

Číst dál

Posmrtné masky faraonů

Údolí králů starověkého Egypta již vydalo nejedno úžasné svědectví starověku. Především o krásných uměleckých dílech pocházejících z doby, kdy Egyptu vládli

Číst dál

Tarotová karta Mág

Nad hlavou Mága bývá namalovaná ležatá osmička. Jedná se o symbol nekonečna a věčného života. V levé ruce drží kouzelnou

Číst dál

Ostatní barvy spektra

Vibrační energie červené barvy. Červená podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu, vášeň, ale také hněv, impulsivnost a panovačnost. Červená je barvou

Číst dál

Charakteristika barev

Symbolický význam barev spočívá v jejich schopnosti vyvolávat určité vibrace a pocity. Vnímání energie barev a jejich vlastností nás posune zas

Číst dál

Třetí oko – šestý smysl

Symbolem třetího oka je trojúhelník, nachází se mezi obočím. Otevřením ,,třetího oka“ nalezneme v sobě sílu magického zraku, intuice a skrytého

Číst dál

Tajemství kamene mudrců

Co je to Kámen mudrců? Na to se snažili přijít nejrůznější badatelé starověkých časů. Alchymisté rozjímali nejen nad svým dílem,

Číst dál

Keltské uzly

Magii keltských uzlů chápeme především jako používání klíčů na duchovní cestě. Podíváme-li se pozorně na různé keltské ornamenty, najdeme v

Číst dál

Formule – Incipit

Starodávné magické formule dodnes vyzařují vibrace pradávných moudrostí. Například Incipit je formule pro zmizení nebo přivolání. Incipit – přeloženo z

Číst dál

Symbol nebeské duhy

Duha je symbolem naděje, celistvosti, slunečního světla, právě jím je tvořena. Sluneční paprsky rozkládají se v kapičkách vody. Sedm barev duhy

Číst dál

Pentagram – symbol člověka

Symbol pentagramu představuje přírodní elementární energii. Dále je představitelem mikrokosmu – tedy člověka, člověk je též tvořen pěti přírodními elementy. Pěticípá

Číst dál

Zákon karmy – cesta duše

Karma není odplata ani trest, jak se někdy mylně domníváme. Karma není ani osud, prostě představuje pozemskou, životní pouť každé osamostatněné

Číst dál

Heptagram, enneagram

Různé tvary magických, geometrických hvězd se vyskytují v mnoha podobách. Vždy jsou znamením harmonie, jejich nekonečným úkolem je udržovat svět ve

Číst dál

Symboly znovuzrození

Symbolů znovuzrození nebo transformace vědomí je mnoho. Například ledňáček je spojován s pramenem živé vody. Ponořuje se do tajemných hlubin, odkud

Číst dál

Energetická spirála

Spirála je účinný ochranný znak, symbol vesmírné transformace. Je silným tvarovým zářičem, její síla vychází z kruhu života, z jednoho centrálního

Číst dál

Kříž – symbol ochrany

Vyobrazení známého rovnoramenného kříže najdeme už v době kamenné, dnes tento mystický symbol existuje v mnoha podobách. V časech pohanských,

Číst dál

Hieroglyf – Nilský kříž

Magický kříž Ankh, zvaný Klíč Nilu je symbolem egyptského orákula. Vyjadřuje existenci prasíly, věčného života a nesmrtelnosti, je klíčem k tajemství

Číst dál

Mystika vybraných čísel

O magii a hermetickém významu čísel existují početné svazky knih. Čím více pronikneme k vibracím v číslech zakódovaných, tím více

Číst dál

Magie esoterických symbolů

Magické symboly se nám ukáží v plném světle pouze v širších souvislostech. Symboly, vhledy, alegorie, jinotaje, znamení – abychom je správně

Číst dál
error: Obsah je chráněn autorským zákonem.