Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Provozovatel této webové stránky užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde použity za účelem:

  • měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků,
  • fungování webových stránek.

Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu provozovatele této webové stránky, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Pokud na tyto webové stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména a emailové adresy do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort. Když budete psát nový komentář, nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud se k tomuto webu přihlašujete pomocí svého účtu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa a obrázky). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies soubory shromážděné za účelem analýzy návštěvnosti jsou zpracovány službou Google Analytics, která je provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Soubory Cookies jsou touto službou zpracovány dle: https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě pro ruční schvalování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uživatelé dobrovolně uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátor těchto stránek může také tyto informace zobrazit, upravovat a mazat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud vaše práva byla porušena.

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je dalším subjektům pro další zpracování, s výjimkou externích dodavatelů zajišťujících pro naši společnost odborné agendy, jako např. účetní, daňoví nebo právní poradci, externí školitelé apod., a dále pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě vzniku bezpečnostního incidentu (porušení zabezpečení osobních údajů) toto porušení oznamujeme dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se jedná o incident rizikový pro práva a svobody fyzických osob. Ve všech případech bezpečnostní incidenty oznamujeme subjektům údajů.

Kontaktní adresa

Jako kontakt pro jakýkoliv Váš dotaz nebo požadavek k ochraně osobních údajů můžete využít emailovou adresu info@psychologiechaosu.cz.