2018 rok Psa podle čínského zvěrokruhu

Hlavním tématem pro rok 2018 bude podvědomí. Nejen na energetické úrovni rozpoznáme, kdo je kamarád, přítel, spolehlivý partner, jak v osobním životě, tak ve společenské sféře politických a kolektivních událostí. Pes je kamarád a přítel, energie psa je přátelská a ochranitelská, ale dokáže také cenit zuby a v případě potřeby se zakousnout, a občas nebývá ušetřen ani vlastní pán. A jak se říká: „Jaký pán, takový krám“. Jaký je obsah podvědomí, takový je život. Jaký je obsah kolektivního nevědomí, taková je společenská situace. Rok ohnivého Kohouta úspěšně dobíhá v rytmu pečlivého a poctivého zametání před vlastním prahem, což je ale jen potřebná rozcvička pro rušný a na události bohatý příští rok. Protože v roce 2018 půjde především o vymetení veškerého smetí, které máme uložené v osobním podvědomí, a kolektivním nevědomí.

Rok zemského PSA dle čínského lunárního kalendáře: od 16 února 2018 do 4 února 2019

Pes je symbolem energetické přeměny nezkrocených a nevědomých myšlenek ve vědomé a usměrněné. Pokud dojde k transformaci vědomí, potom za pomoci vůle, upřímnosti a odpovědnosti se vlk uvnitř člověka stává zkroceným psem. Pes je bojovníkem za spravedlnost a je symbolem věrnosti. V čínském zvěrokruhu je Pes nejsympatičtějším znamením.

Avšak pes a vlk (psovitá šelma) jsou dvě rozdílné bytosti, můžeme tedy očekávat rok vyhrocených dualit, odhalených a pochopených, rok různých konfrontací. Tato skutečnost, týkající se polarizování, je podpořená také numerologicky, čeká nás dvojkový rok: 2018 = 2+1+8=11=1+1= 2. (Číslo 11 má v numerologii specifickou hodnotu, pokud si tuto hod-NOTU neuvědomujeme, rezonuje s číslem 2.)

Na energii čísla 2 se „veze“ většinová populace, ale úspěšně pokračujeme cestou – cestami, které lidstvo postupně dovedou k hodnotě čísla 11 = mistrovské číslo vesmírného VĚDOMÍ.

Přesto nás čeká více optimismu než pesimizmu, už jen díky tomu, že budou vyřešeny dlouhodobé spory. V nejedné záležitosti dojde k přepólování, ale vzhledem k tomu, že energie Psa ovlivňuje pól pozitivní, zažijeme více štěstí, než rozporů, pokud se ovšem dokážeme alespoň trochu zpomalit a uchopit různé záležitosti do vlastních rukou.

Pes má schopnost vidět duchy, jejichž přítomnost nemá rád, tak uvidíme, jaký duch, ve smyslu přízrak, bude leckde v roce 2018 odhalen, spatřen a rozpoznán v zákulisních sférách různých agitací, především těch politických. Agitace se rýmuje se slovem machinace – půjde o nečestná jednání a jiné všelijaké zákulisní pikle. Agitovat znamená pohánět, burcovat, přesvědčovat masy, pro něčí prospěch, proti někomu nebo něčemu. Ale agitace a machinace souvisí také s manipulací, tak buďme i nadále ostražití. Pro menšinu je velmi snadné ovládnout většinu a upevňovat tak svou moc.  Získávání duší, hromadné či individuální, pro nějakou myšlenku, program, dogma nebo úkol, to bude na programu nejednoho dne příštího roku. Může jít také o násilné přesvědčování v souvislosti s nějakým kontroverzním tématem, a těch máme na poli EU více než dost.

Pro zajímavost: Agitovanost, podle lékařského slovníku, bývá doprovázena chorobným (tělesným) neklidem, úzkostlivou emoční nestabilitou, ta se může podobat bezúčelnému pobíhání sem tam, kdy agitovanost provází delirium či jiné psychické poruchy. Psychické poruchy jsou ve vyšších mocenských sférách zřejmě běžné, pokud se svět do dnešních dnů nedokázal vyhnout válečnému harašení na mnoha frontách. Pes je bojovník, takže se ani příští rok nevyhneme různému strašení, včetně válečného harašení na místních, lokálních frontách. Na scéně se bude například opět přetřásat poněkud degenerované plemeno psího bojovníka, dosti vyhraněným způsobem vyšlechtěného v KLDR. Zde se zřejmě ruka páně nějak pozapomněla ve chvíli, kdy stvořila lidskou bytost. Buďme ale bez obav, toto degenerované bojovné plemeno sice hodně nahlas, monotónně a disciplinovaně štěká a cení zuby, ale nekouše. Ovšem je důležité také vědět, že některá bojovná plemena nemají být (účelově) provokována. Provokace se nemusí vyplatit. Co se politické scény týče, bude též dvojnásob platit: Kdo chce psa bít, hůl si najde.

Pes je nezaujatým pozorovatelem

Pro příští rok je Pes všeobecně příznivým znamením, přináší ochranu, oddanost a harmonii, především do rodiny. Ale i do rodiny větších lidských společenství. Věrnost a snad i vděčnost v mnoha podobách, například v podobě identifikace jednotlivců v souvislosti s rozhodnutím: někam patřit, identifikovat se s bližními, se dotkne lidského rodu, rodiny, rodného kraje.

Rodná vlast může příští rok zažít více patriotismu (nikoliv však extrémního), více kladného postoje jednotlivců i větších skupin v různých oblastech (komunitních, územních i politických) týkajících se záležitostí naší domoviny. Hodně lidí v sobě pocítí, pokud ne oddanost, tak alespoň náklonnost rodnému kraji, své domovině. Nepůjde však o sentiment, ani o kolektivní egoismus s pocitem nadřazenosti proti jiné území celistvosti, ale o skutečnou touhu po vlastní identitě, touhu po lidské sounáležitosti, po spokojenosti, nejen osobní, ale i celospolečenské, s kritickým přístupem a bez extrémismu. Nepůjde ale o násilné vytvoření nových stanov pro novou jednotu nějakého řádu, nikdo nechce být nikým omezován. Všichni chceme svobodu a být současně v jednotě, ale především chceme, aby pro nás byl svět a místo, v kterém žijeme, SROZUMITELNÝ, a všem prospěšný. Kdy občan si přeje být občanem své země jako člověk, a nikoliv jako persona poddaná nějakému úřednímu (svobodu omezujícímu) statusu.

Pozor si musíme dávat na různé smečky s nekalými úmysly, na šakaly a hyeny. Různé „velmoci“ včetně například různých korporátních systémů se nevyhnou odhalování tajemství jejich nekalých praktik -, což se ale projeví ve větší míře až v následujících letech.

V této souvislosti se různá společenská témata budou týkat i různých etnik, ale agrese projevu všech zúčastněných nepřekročí hranice únosnosti, a způsob života nebude v tomto směru v naší zemi nikterak ovlivněn, (například šovinismus některých jedinců neovlivní celek). Pes nebojuje za špatnou věc, a pokud ano, musí počítat s následky, kterým se nevyhne. Můžeme předpokládat, že si nenecháme vnutit žádné kvóty ani extrémně omezující zákony jdoucí proti naší suverenitě. V roce Psa naopak mnoho lidí začne vyhledávat domácí kulturu, objeví se aktivity směřující k tradicím v duchu slovanské kultury. Z tohoto hlediska vidím naši zemi v dobrém světle, nejsme karmicky tolik zatíženi, nikdy jsme nikoho „neokupovali“, bylo to vždy naopak. Zůstávejme proto v klidu a nenechme si vnutit žádný strach, strach je velmi silná emoce, přivolává to, čeho se nejvíc obáváme.

Co nám rok Psa nabízí a co nás nemine?

Ovládnout sílu vůle bude muset nejeden z nás, bez upjatosti a chladného přístupu k řešení různých záležitostí. Čekají nás změny související s potřebou rovnosti a svobody, s potřebou vypořádat se s materialismem, s ohledem na nové ideály. Moc peněz není neomezená, mnoho lidí však vsadí na soběstačnost a samostatnost. Rok zemského Psa nabízí zamyšlení se nad hodnotami života, nad tyranií jakéhokoliv druhu, nad obavami doprovázené pocity nejistoty. Základním atributem divokého psa je síla, ale pokud pes ztratí sílu vlivem něčí nadřazenosti, může se ocitnout v kleci se skličujícími výhledy do budoucnosti skrze mříže, které zastiňují svobodný výhled a rozhled. Zkrocený pes je poddajný autoritě, proto je nutné za každých okolností udržovat pozornost a tím i stabilitu, jak osobní, tak společenskou, aby nedocházelo k divokým střetům ve vztazích. Případně ke střetům různých skupin, (pes, pokud se ocitne ve smečce, se může stát nebezpečným). Pes je ochránce a strážce, zde platí, že odhodlaným do boje se stává ve chvíli, kdy se jedná o jeho domácí území.

Pes je symbolem kamarádství a přátelství, odvahy, šlechetnosti, poctivosti, laskavosti, přívětivosti, skromnosti, nesobeckosti, velkomyslnosti, spravedlnosti, upřímnosti, nezdolné životní energie a inteligence, takže i přes všechna úskalí bychom nakonec měli dojít k vyrovnaným vztahům a k vyřešení různých záležitostí pro dobro všech, i když některá řešení budou razantní. Nic ale ve finále nebude tak horké, jak se může na první dojem zdát.

Pes má navíc dobrý čich, (dokáže rozeznat člověka s dobrým srdcem a naopak). Takže kdo neztratí pozornost, včas intuitivně zareaguje na nabízené možnosti. Houževnatost a pracovitost vždy doplní vhodnou relaxací, najde si dostatek času pro odpočinek. Najde si dostatek času pro přátele, pro rodinu, a bude mít dostatek fantazie pro výchovu svých dětí ve stylu hry a zábavy, která podpoří dětskou kreativitu, vytvoří pocit lásky a dá dětské duši pocítit teplo domova (NÁŠ DOMOV – OLTÁŘ HOJNOSTI). Energie psa je nezdolná, pokud vsadíme na čestnost a dobré úmysly, pokud tak říkajíc nesejdeme z cesty. Takže ve výsledku jsme se dozvěděli, že každý je svého štěstí strůjcem, a toto pořekadlo bude v roce 2018 platit stoprocentně.

To znamená reagovat na životní události přiměřeně ke svým možnostem. Být ochotní naslouchat, být otevření, přímí a upřímní, tuto možnost máme všichni, bez výjimky. Mít pochopení pro slabosti druhých, nikdo nejsme dokonalí. Jak se říká: „V dobrém i zlém“. Být přátelští, neodmítnout, pokud nás někdo požádá o pomoc, a angažovat se dle svých možností, třeba jen dobrým slovem. To ale neznamená hájit zájmy druhých více, než zájmy vlastní. Dále to znamená vážit si svého domova, tak jak to umí jen pes, domácí mazlíček, vždy vděčný za každé pohlazení a za projevenou lásku. Vážit si rodiny, to bude také tématem nového roku, nikdo nebude chtít, aby jeho domov byl deprimujícím místem, kam se nerad vrací. Dále to znamená zamyslet se nad vším, kde se objevuje slovo: nenávist, vina, žárlivost, hněv, zlost, zákeřnost, jedovatost, zahořklost. Pes, pokud zvládne horlivost a tvrdohlavost, přestože bude mít pocit, že je v právu, nemusí se obávat zbytečných rozčarování. Pozornost a bystrý důvtip je na prvním místě, jedině tak lze vystopovat dobrou příležitost a ocitnout se ve správnou dobu na správném místě.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Co nám zemský PES ještě vzkazuje? Odkazuje nás na cykličnost bytí v tom smyslu, že po jeho vládě přijde v roce 2019 rok Vepře. Překonání všech úskalí roku Psa přinese odlehčení a dobré zprávy. Rok Vepře je časem dobré vůle a příznivé atmosféry, užívání si dosažené svobody, užívání si dosažené ohleduplnosti a snášenlivosti a nakonec i hojnosti. Je rokem příležitostí a ocenění lidských schopností v různých otázkách života i vzájemného soužití.


Také silná energie Měsíce ovlivní život nejednoho z nás

Příští rok 2018 bude v určitém smyslu také devítkový (1+8), jakoby se měly události letošního roku překlápět k dořešení (a ukončení ve významu mystické devítky) v roce příštím, a to z toho důvodu, že už není pro různé nepoctivé aktivisty jednoduché zametat nepoctivé záležitosti jen tak pod koberec. Devítka se v příštím roce objeví také v souvislosti s energií Měsíce, čekají nás vzhledem k úplňkům různé zvláštnosti, a také jedno úplné zatmění Měsíce. Půjde o úplňky, které budou v roce 2018 velmi zvláštní a silné. Pokud si uvědomíme, že Měsíc je obdařen principem ženské energie a je symbolem podvědomí, dokážeme si představit, že příští rok bude na události opravdu pestrý. Tarotová karta Luna, aby těch souvislostí nebylo málo, nese číslo 18.

Měsíční úplňky v roce 2018, počínaje MODRÝM úplňkem 31. března, a konče úplňkem 22. prosince, dávají při součtu všech čísel v datu vždy číslo 9.

31.3.2018=(9)
30.4.2018=(9)
29.5.2018=(9)
28.6.2018=(9)
27.7.2018=(9)
26.8.2018=(9)
25.9.2018=(9)
24.10.2018=(9)
23.11.2018=(9)
22.12.2018=(9)

Někteří lidé budou v příštím roce více pracovat s energií Slunce (nadvědomí). A někteří lidé potřebují více pracovat s energií Měsíce (podvědomí). Každý člověk si vybere to své, někdo jiný zas bude pracovat, ať už vědomě či podvědomě, s energií Jupitera ve Štíru.

V Číně je číslo osm považováno za šťastné, příznivé číslo.

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?