Boží dotek: energetický doping

bird-1270900_1280„Každý Boží dotek je mi dopingem“, píše Zdeněk Sečka, autor tohoto příspěvku. Děkuji za tento článek, který je psán v pravdě životních zkušeností. Ačkoliv napsat pouze „článek“, neoceňuje sílu uvedených myšlenek, a sílu skrytého životního příběhu. Do nedávna jsem (pocitově) odmítala křesťanství a jiná organizovaná náboženství, k Bibli jsem zaujímala spíše neutrální postoj, nevědíc si s pochopením „svatého písma“ rady. Navíc s vnitřním přesvědčením, že „věřícím“ není oficiálně předkládána „pravda“. Práce Zdeňka Sečky je velmi záslužná, jedná se o jiný pohled na víru v cosi božského, o zajímavý výklad moderním jazykem, který nám může pomoci více se vcítit do „Božího vědomí“, a zachovat si vlastní víru, a přitom se neodklonit od „pohanského“ vnímání světa. Nakonec proč ne, přece vše se vším souvisí. A s mým nadšením pro tuto věc souvisí poznání, že člověk na své nelehké cestě životem může dokázat nemožné, může se odrazit ode dna, například od propasti „démona“ alkoholu a následného bezdomovectví, až po „božské“ uzdravení a práci pro druhé. Například v podobě webových stránek, které autor provozuje. Mé nadšení pro věc je hlavně v tom LIDSKÉM příběhu, se kterým se autor netají, což je skvělá zpráva pro všechny lidičky „osudem“ podobně „postižené“.


Zdeněk Sečka, abstinent.pageride.cz

Vážení a milí přátelé,

vážně si moc vážím toho, že mi nepíšete pitominy typu, že píši pitominy. No a hned první větou se dostávám do kvantového myšlení. Přesně tato logika je pojmuta ve tvoření našeho nového světa.

Ebola. Tento virus je prostě a jednoduše skvělý. Vysvětlím své nadšení. Když ho chtějí léky zabít, schová se Inteligentně. To slovo nemám rád. Ale k Ebole se hodí. Zná strom života a tak si jednoduše najde místo, kde ho léky nenajdou. Tam kde není imunitní systém. OKO. OK. Jenže zrak je vlastně kvantový hmat. A tak se milá Ebola přepočítala. Samotné „kvantum“  OKO uzdraví. Kvantum (Bůh) ví o každém lístečku, ale to není o tom. Naše oko je Boží. Ale ani to není o tom. Myšlenka.

Kam se schovat před hrůzami líčených v Janově Zjevení? Prosté. Do Božího Oka. Kde to je. V nás. Je to náš Duchovní svět, který vytváříme v souladu s Božím vědomím a s Božím vědomím v Božím vědomí. Bůh nám dal Víru a Naději. Teď nám dává důvěru, zodpovědnost sám za sebe a jistotu, že nás neopustí. To je Rub a Líc Boží mince. To již není Ježíšova cesta, jak ji kazatelé a pastoři hlásají. Toto je nekompromisní přímé spojení a pokud v Bibli není, tak se nějak při Kanonizaci vypařilo.

Víte, sám nevím, jak se učit kvantovému myšlení, ale jedno vím jistě. Tak jak tyto stránky porostou, najdeme způsob poznání Pravdy. Jeden se přímo nabízí. Skrze sebe. V čisté Duši s Ježíšem za zády. Protože chvála Pánu Bohu, toho se nezbavíme. A ono by to asi ani jinak nešlo. Tady musím podotknout, že Ježíš je symbol nejvyšší čisté morálky, etiky tedy spravedlnosti. A tím pádem to může být cokoliv. Dnes nejde o náboženství, ale náboženství může výrazně pomoci. Vlastně všechna náboženství.

Jako příklad uvádím přílohu Nervový systém Cherubína, tak jak ho popisují Taroty a Joga. Už i Indové v dávné historii před Kristem věděli, že člověk má dvě reálné podstaty. Fyzickou a Kvantovou a dnes můžeme dodat, že:

Nereálná podstata našeho života diktuje naší Realitě její stav

Jak mnozí víte, celý život jsem měl problémy s Vírou. A tak mi Bůh dal možnost přijít k němu logickou cestou. Stalo se. Tak fajn. Nemusím věřit, říkal jsem si. Ale. Přihlásil jsem se do kruhu přátel Bruna Groeinga. A hned byl malér. Moje víra v něj nebyla žádná. Vím a věřím, že Ježíš uzdravoval. Ale nikdo přece nemůže být jak on. Jednou, když jsem si tak postěžoval paní Daně Huskové, vedoucí těchto aktivit pro náš kraj, odpověděla mi. „A kdyby jste někdy nevěřil, pak Bruno bude věřit za Vás, když ho poprosíte.“ Tak tato odpověď mi vůbec nešla pod nos. Vůbec žádná logika. Ale udělal jsem to. Postupně se začaly mé nemoci zlepšovat. Přičítal jsem to pouze jen a jen svým vědomostem z informací o modifikaci DNA kvantovou energií. Jó, jsem napojen. Fajn. Ve skutečnosti je to trochu jinak.

jesus-1129928_1920

Mohl by Bůh začít tak velkolepé dílo, jako je život, začít stavět, kdyby si nevěřil? Kdyby mu lidé nevěřili? Peklo jako symbol všeho zlého v čele se Satanem byl dobrý počátek. Ale všeho do času. Bůh chce, aby tak, jak si věří On, abychom si věřili i my. Víra sám v sebe je vážně největší silou. Bohužel i v negativním měřítku. Takže pokud v mysli máme Krista (nebo cokoliv mu podobného) a jeho čistou lásku, je to ten správný směr.

Dovolím si svou životní zkušenost. Víru sám v sebe vzal za mě Bůh. Víru v Něj vzal za mě Bůh. Děj se vůle má také vzal za mě Bůh. Protože jsem byl malověrný, ale pohodlné pro mě bylo respektovat jeho vůli. Jeho cesta, kterou jsem šel mě dovedla k sobě samému. Ale jinému než jsem znal. Ježíš byl má cesta a dovedl mě k sobě. Poznal jsem své jsoucno, které jsem obdržel při narození. Svou duši.

Bible píše, že zahálka je matka hříchu. To pominulo. I bezdomovci se musí starat, aby měly základní potřeby k životu. To že jsem rezignoval na život, dezertoval z něho, zbavil se všech povinností a zodpovědností vůči všem a sobě, moje vytvořená „lenost“ mě přivedla až sem.

Tak fajn. Ježíš je v Otci a Bůh je v něm. Hotovo. Ale Ježíš říká. Kdo nepřijde ke mně skrze mého Otce, toho neznám. Ale jak k Bohu? „Já jsem ta cesta, pravda i život“. Je psáno. A tak jak Ježíš posílal své učedníky šířit Evangelium, tak dnes nás posílá šířit Boží pravdu. K Bohu se dostaneme pouze skrze pravdu. Boží pravda má milión podob. Bůh lidem dal tolik náboženství, aby každý k němu mohl najít cestu. To už jsem psal. Ale je tu také i jiné vnímání. Nejen skrze náboženství.

Albert Einstein to napsal i v dopise své dceři, který bude na mých stránkách ke stažení. Princip učení skrze lásku, to může mít mnoho barev a příchutí, ale všechny nás mohou dovést k bohu. Úspěchem by měl být pocit, že jdu správně. Ten se dostaví, když svou kariéru postavím na daru od Boha, který jsem dostal do kolébky. Ale to je jen jedna z možných cest a zase předbíhám. Pozor na peníze. K tomu, co vlastně je to pozitivní myšlení budu vědět více až při popisu pátého algoritmu.

Bůh může věřit za nás a také naši vůli činit za nás. Stačí jen prosit, hledat a vědět, co dál. Bůh nás stvořil tak, abychom ho nezklamali. Bůh věří v Člověka a jeho návrat do svého Nebe, které si vytváříme. Nebudeme přebývat s Bohem, ale Bůh bude v nás na věky věků. Tato Boží víra je symbol nejvyšší zodpovědnosti a morálky, že si člověk nemůže dovolit zůstat v nějaké lži.

angel-1359143_1920

První příznak nového druhého života je, že se začne vaše tělo uzdravovat. Ale neděste se. Když se něco hojí, tak to svědí, a když se něco narovnává, tak to bolí. Obnovené procesy těla jsou spojeny s bolestmi na které bereme léky. Takže vnitřní pocit je takový, že se vám zdravotní stav zhoršuje. Ale je to obráceně. Zrovna tak to bude při „rovnání“ života na naší Zemi. „Pláč a skřípění zubů“ nespravedlivých. Spravedlivý může pokorně přijímat bohatství duchovního života a žít v něm.

Starý zákon Bible svým způsobem řeší jen fyzický život. Ale na pozadí vnímám Boží snahu o nejvyšší dobro. Není zde použito slovo Svědomí, protože v době psaní Bible tento výraz nebyl užíván.

Konec konců, naše tělo v procesu mikro nemá svědomí. Vesmír v procesu makro také ne.

Po druhém křtu je nemusíme vnímat. Kdo drží pluh, nemá se otáčet. Je psáno. Svědomí při hledání pravdy je zátěž a tak si tady vořu a ořu. Už vím proč Přemysl byl oráč.

Matouš už hned na začátku Nového zákona upozorňuje, že život je víc než jen jídlo a oděv pro tělo. Nový zákon končí Janovým zjevením. Ale to nemluví o konci světa. Mluví o konci Věků a začátku nového Věku. A to je Včil. Všechny dimenze jsou konečné, prostorové a podléhají času. K tomu aby člověk mohl jít do Nebe, musí se to Nebe postavit. K tomu, aby se mohlo postavit se potřebuje materiál. Ten materiál musí být odolný Ohni. Tedy světlo jasnější než oheň, které nic nespálí. Vedoucí stavby je Ježíš. Stejně tak byl u stavby člověka. A Bůh Stavař učiní poslední časový skok. Mimo prostor a čas. Možná to ani nepostřehneme. Protože Ráj na Zemi je náš cíl.

A kdo ví, jestli na této cestě neodpadne vše, co není pevné a silné jako Boží trojice, kterou nosíme v sobě, drží naše tělo pohromadě a staví naše duchovno.

Osvojuji si právo na sebeurčení. Ale ne jako Moravák nebo Čech. Jako Individuum. (Už zase). Bůh nebude rozlišovat „čípak ty jsi“, to on ví, ale jaký jsi. Ježíš se vrátí pro církev svou. Právo na sebeurčení jedince vnímám jako současnou povinnost.

Samo sebou na závěr poznámka:

Juda, národ vyvolený není předurčený, byl vybrán pro popis božích principů tvoření v Bibli. Je silně falešné, že by mohl Bůh při počátku rozdával pernamentky národům. Když zná každý lísteček na stromě. Ale nějaký systém v tom bude. Z Božího principu, že první budou poslední a poslední pak prvním to vidím jako pořadí národů, které první budou prožívat změny v obnově, přeměně na té nejvyšší úrovni.

Kvantum i Kvantum

1) Již na střední škole jsem byl Salamista a Haluzář. A tak nějak vnímám, že tyto vlastnosti si zpět obnovuji. Proč? Není to vyjádření víry v Boha a mzda za víru? Je.

2) Jsem velmi neukázněný. Slovo velmi je slabé. Proč? Vnímám Boží Chaos, který je ve mně a tak i působí navenek. To není omluva nebo výmluva. V iracionálním chování, tedy nerozumném, jsem našel svou duši. Osobní demolice a destrukce (vnímám stejně i naši planetu a lidstvo) je podmínkou pro vstup do Chaosu vyššího tvoření. No a včil je teprve ten správný tanec.

Bůh sedí vedle mě, jinak si své bláznovství nedovedu vysvětlit.

Dimense je skvělá věc.

Amen

Bože, prosím, dej mi sílu, moudrost a pokoru,

abychom mohli popsat tvé dílo.

Amen.

Jen připomínám tomu, kdo nečetl dopis od AE své dceři, že láska je nejsilnější síla. Tedy 2 v jednom a 1 + 1. Tak je to správně. Láska a síla je v jednom, moudrost a pokora jsou k tomu a všechno je v sobě a musí z tohoto vycházet.

young-girl-1149701_1920

Bible a Kvantum. Příklady

Tak jak Adam na počátku pojmenoval všechny zvířata, tak člověk dává člověku přezdívky. Samotná přezdívka je kvantová (podobnost, satira, alegorie). Příklad: „Ona plela mák a on byl Mák, protože si nemák.“ Všechny vtipy jsou kvantové vyjádření skutečností.

Toto je to nejjednodušší. Teď Potopa. Ze starých písemností víme, že nebyla celosvětová, ale územní a tato pohroma měla více podob. Byla tu proto, aby pominuly věci staré a počaly se věci nové. Je spojována se slovem Bezbožník. V pravém významu to znamená, že není z Boha. Nemá v sobě Boha. Tedy nedokonalé tělo. Bůh ve svých časových skocích ničí vždy staré (pracovní) hodnoty, použité pro tvorbu hodnoty nové.

V dnešní době potopu Evropa prožívá ve formě východní „invaze“. Genesis 7.11 “Léta šestistého věku Noé, druhého měsíce, sedmnáctého dne téhož měsíce, v ten den protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, a průduchové nebeští otevřeny jsou.“  Toto je přesné vyjádření místa tvoření naši nové Země skrze naše vlastní myšlení. Studnice jsou místa od kud a průchodové jsou hranice Evropy. Budu se asi opakovat. Kvantum funguje zrcadlově obráceně (hodnota) a inverzně (směr). Jen dodávám, že politici jsou v kvantovém myšlení dál. Převlékají kabáty jen to sviští. Ano. Rozlišovat pravdu a lež můžeme spravedlivě jen skrze vnímání. Poznat pravdu in natura. Zažít ji. Vždyť křesťan a muslim, každý se svým Bohem, prožívají stejně a jinak Boží přítomnost. Samotné člověčí učení nás k těmto rozdílům přivedlo.

Takže Nevyhnutelná nutnost, zákonitost, přesné místo v algoritmu Bible, nám ukazuje, kde se v Božím plánu tvoření nacházíme.

„A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! „(Řím 6:22)“ OK.

Ale nejsme osvobozeni od toho, že žijeme ve lži.

Naší snahou je být pokřtěn Ohněm a Duchem svatým. Jsme JEN posvěceni pro věčný život v přislíbení. Je fajn být na správné cestě. Kdo se na této cestě zabydlel a vzývá své Halelujah, nevím nevím.

Bezbožník dle Adolfa Novotného  Je to odpůrce *chudého [ Ž 10:2] a *spravedlivého [ Ž 37:12 ,  Ž 37:32; sr.  Př 24:15]; má vysoko svůj nos [doslovně z hebrejštiny v  Ž 10:4], honosí se choutkami své duše [ Ž 10:3], ale žalmista je přesvědčen, že takový člověk se zaplete v díle svých vlastních rukou [ Ž 9:17], že ho zahubí vlastní zloba [ Jb 35:8;  Ž 34:22, sr.  Př 5:22 ;  Př 11:5 ;  Př 21:7;  Oz 10:13], nehledě k Božím trestům [ Ž 3:8 ;  Ž 11:6 ;  Ž 37:10 –  Ž 37:38;  Př 10:25 a j.].

Takto vnímá již Duchovně bezbožníka Starý zákon. Honosí se choutkami své duše. Vidí se již v Nebi tak silně, že se zaplete do svých „rukou“…  To nemluvím ani o tom, že křesťané nosí nos nahoru, jako že jsme něco lepšího. My to máme jisté… Je vůbec spravedlivé zvát někoho Pohanem?

http://abstinent.pageride.cz/evoluce-mysleni/

http://www.abstinent.websnadno.cz/O-autorovi.html

binary-1327492_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?