Lebka – symbol znovuzrození

mexico-1318627_1920Magický symbol lebky, který bývá často předmětem tetování, považujeme za symbol nicotnosti a pomíjivosti fyzického světa, lidských zkušeností, vyjadřuje koloběh života a smrti. Představuje také duchovní porozumění, mystickou smrt ega a symbol znovuzrození. Překvapivě je lebka také symbolem vitality a inteligence, neboť je schránkou pro mozek. V lidech na první pohled budí respekt a strach, často také odpor, jakoby tento artefakt nebyl součástí lidského těla, jakoby posmrtná část lidského těla mohla sama o sobě někomu ublížit. Projevujeme tím především strach ze smrti, pokud ne, tak alespoň úctu k těm, kdo už odešli na „věčnost“.

skull-1315708_1920Velký význam této symbolice přikládají přírodní národy, lebka slouží například jako obětina přírodním božstvům. Některé národy skrze lebku komunikují s duchy svých předků. Uctívány jsou i lebky zvířecí, indiánští šamani mají v oblibě například bůvolí lebky. Známe také křišťálové lebky Mayů, ač tisíce let staré, přesto jakoby vyrobené dokonalou, nám neznámou technologií. Tradiční uctívání lebek je známé po celém Mexiku. Afričtí čarodějové se bez nejrůznějších lebek během svých tajemných obřadů také neobejdou. Dokonce i bůh Šiva nosí kolem krku náhrdelník z lidských lebek.

Lidská lebka je symbolem nezničitelné duše, odvěké touhy člověka po znovuzrození, je symbolem nebeské klenby, která představuje archív lidských vědomostí skrytých v modré barvě NEBE  

skull-1303908_1280V alchymii je lebka použita při první fázi ,,výroby kamene mudrců“. Představuje tajemnou nádobu symbolizující průběh magické transmutace. Lebka v symbolice řádu svobodného zednářství představuje iniciační cyklus, též víru, že smrt je začátkem nového zrození. Také je symbolem vesmírné energie proměněné v pomíjivou hmotu.

Lebka vytváří klenbu božského chrámu, kde je uložen lidský mozek, od této klenby se kolem každého z nás odráží mocná energie TVOŘIVÝCH myšlenek. Podobně jako se od nebeské klenby odráží veškerý zvuk. Bez nebeské klenby (atmosféry) by Země byla TICHOU, smutnou planetou.

V magii se lebky používají především v obřadech, které spadají do období ubývajícího Měsíce, nebo vždy, kdy něco končí (například poslední den v roce). Také v různých náboženských směrech můžeme vidět svaté a světce zobrazované s lidskou lebkou v ruce.

Známé jsou také pirátské lebky se zkříženými hnáty, jsou symbolem neohroženosti, krutosti a zároveň mají vzbuzovat strach. Představují nevyhnutelnost smrti, pomíjivosti a změn, poukazují na naše vnitřní já. Všeobecně pohled na lidskou kostru a kosti vzbuzuje paniku, strach a odpor. Kosti jsou magickým symbolem elementu země.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Mystické symboly jsou důležité, podporují duchovní víru, obrazotvornost, fantazii a inspirativní vize, pomáhají nám orientovat se životem, nutí nás přemýšlet a orientovat se v pomíjivé snové symbolice

medieval-market-73270_1920Některé symboly, spojené s mystikou, mají vícero výkladů, ale i tak je to správné, více možností, vytváří více souvislostí. A to vše dohromady vytváří dokonalý obsah dokonalé paměti Vesmíru. Více hlav více ví. Pokud by světu vládla pouze jedna víra, pouze jeden duchovní směr, přestali bychom se vyvíjet a proměnili bychom se v „nemyslící roboty“, flegmatické a snadno ovladatelné. Přesto platí, že duchovní víra, ať už je jakákoliv, nesmí pro člověka nikdy představovat „vězení“, ani myšlenkové. Myšlenkové vězení naopak vytváří například jednotný, nucený školský systém, bez fantazie – pouhé učení se nazpaměť látce, kterou někdo určil jako jedinou správnou, nebo například víra v TELEVIZI – v systémové ovládání davu – TELEpatickéVIZE, které se nám nenápadně, jako hypnóza vkrádají do podvědomí.

Pokud se chceme něčemu naučit, máme to dělat s nepředstíraným požitkem a skutečnou vášní, s chutí k přemýšlení, jinak jsme otrávení a zatrpklí. Sledování pouze osobních prožitků a pudových vášní, bez duchovního učení a ponaučení, a získávání osobních zkušeností, všeobecně snižuje inteligenci lidstva. Trénovat chuť k přemýšlení je důležité pro osobní i společenské úspěchy. S povzdechem často slyšíme: „Doufám, že se to či ono podaří.“ Doufání ale není víra! Ani naděje není čistá víra. Víra je jistota, která vychází přímo ze srdce.

Související článek: Křišťálová lebka Mayů

Lebka s motivem keltských uzlů

skull-and-crossbones-1362350_1920

Lebka - symbol znovuzrození

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.