Čakry a tři síly v člověku

Tři základní energetické síly jsou v člověku soustředěny ve třech propojených oblastech, které společně dohromady tvoří šest základních energetických center – čakry.

Vše dohromady spojuje páteř člověka a v něm uložená mícha. Sedmá čakra otevírá bránu k nadvědomí.

A všechno navzájem souvisí tak, jako že v noci vidíme na obloze Měsíc a ve dne Slunce! Pokud všechny tři oblasti nefungují tak, jak mají – člověk se stává bytostí neúplnou, pudovou, více instinktivní, než rozumovou či duchovní. Potom obtížně ovládá svou vůli (volní sílu), kterou působí na životní energii – a skrze tuto dobře ovladatelnou energii působí na hmotu. Tedy i na sebe sama, na své tělo, na své podvědomí a současně na různé životní situace.

První a druhá čakra

První oblast anatomická: BŘICHO – představuje pudy a pocity. Můžeme si zde představit zahradu života osetou semeny (zkušenosti, poznání), která musíme zalévat a pečovat o semenáčky, jinak se z nich stanou divoké rostliny, které rostou bez ladu a skladu. Rodíme se s určitým ,,půdorysem stavebního plánu života“, například vlivem astrologie, základní vzor, šablona, paměť ukrytá v semenech je dána. Přesto platí: jak zasejeme, tak sklidíme. Nestačí jen zasít, o zahradu života se musíme starat v plném uvědomění a vědomí po celý život.

Jde o oblast kolem kostrče a oblast kolem pupku. Zde probíhá přeměna potravy v energii. Zde se nachází ústředna pro emoce. Na správné výživě závisí energetický potenciál potřebný (nejen) pro mozek, síla energie potřebná pro uplatnění vůle (volní síly). Je-li špatně vyživován mozek, potom má málo energie, a v člověku převažují z psychologického hlediska pudy, pudové impulzy, naučené reflexy a pudové instinkty. Je-li mozek správně vyživován, nastupuje rozvaha, moudrost, vnímání intuice, duchovní rozvoj. Duševní hnutí je zároveň hnutím duchovním. Nekultivované pudové činy jsou okamžitou, nezpracovanou reakcí na okolnosti, jež těmto činům bezprostředně předchází – pudové činy jsou tedy činy bez duševní a duchovní rozvahy. Reakce na životní situace jsou potom neuvážené, v jednání převažují mechanické a reflexivní činy. Dokonce můžeme dělat neuvážené kompromisy, které nás později nudí nebo dokonce děsí. A to například pod tlakem snadného vlivu sugescí na naší osobu. Podléháme sugescím z okolního vnějšího světa, sugescím druhých osob (vůle druhých osob), ale i sugescím vlastním. Vlastní sugesce jsou v pořádku, pokud je používáme vědomě – vědomě za použití třetí oblasti hlavy a šesté čakry. Pokud je vědomě ukládáme v podobě nových, očistných vědomostí (ideálů) přímo do podvědomí.

V oblasti břicha zpracováváme pocity (strach nebo nervozitu před zkouškou, a tak podobně). Zpracováváme zde strach z nelehkých rozhodnutí. Někdo nerad činí jakákoliv rozhodnutí, v tom horším případě nechá za sebe rozhodovat druhé.

Třetí a čtvrtá čakra

Druhá oblast anatomická: HRUĎ – představuje city a vášně. Zde vidíme zahradu života zalévanou láskou, zahradu plnou rozkvetlých barevných květů. Květy představují naše nejvyšší ideály, představy a sny, ale i myšlenky. A pokud si to dostatečně neuvědomujeme, chováme se jako zahradník amatér. Naše nejvyšší ideály jsou v nás od narození, obsahují je v sobě semena, zasetá v naší první čakrové oblasti. Jde o to, zda své životní poslání rozpoznáme a objevíme v sobě vnitřní moudrost a duchovní lásku. Potom dokážeme zastaralé vzorce, uložené během času v podvědomí, rozkódovat a následně vědomě ,,přepsat“. Jedná se o city a vášně z různých oblastí života, (partnerství, rodina, děti, přátelství a tak podobně). Pokud své vášně a city nezvládáme, jsme sami sobě překážkou pro harmonický život, a pro své okolí se můžeme v krajních případech stát nesnesitelnými.

Jde o oblast srdce, plíce. Dýchací centrum člověka představují plíce. V plicích probíhá přeměna vzduchu v energii, touto energií je dynamizován sám život. Zde dochází k obohacení krve (životadárné tekutiny) silotvorným prvkem, jímž je kyslík. Životní energie – životní síla (krev) udržuje v chodu srdce. Statečné srdce nepřetržitě a po celý náš život pumpuje krev do ostatních částí těla.

V hrudní oblasti zpracováváme silné emoce, sílu lásky (bolí nás srdce), na vyšší úrovni, nikoliv už pouze pudově. Jsme-li vědomě ukotveni ve svém středu, reagujeme na vzrušující a podnětné výzvy, vycházející právě ze srdce. Uvědomujeme si, že to, co se nám v životě děje, je naše zhmotnělé vědomí. S přehledem a bez oslabujících psychických kolapsů zvládáme uštědřené životní lekce. Jednáme ze svobodné vůle, používáme volní sílu, a víme, že vůli musíme nechat ze svého nitra vytrysknout. Protože víme, že vše už existuje v paralelních realitách. Námi vyprodukovaná energie, směřující k cíli, zapříčiní v kvantovém poli událostí jakýsi ,,energetický podpis“, vycházející z našeho nejhlubšího nitra, a naše přání se  stávají realitou  (bez boje nebo zbytečně vynaložené energie).

Pátá a šestá čakra

Třetí oblast anatomická: HLAVA – představuje širokou oblast inteligence, inspirace a intelektuální zvědavosti. Jde o zahradu moudrosti a zrání, o kterou se staráme jako zahradník profesionál, a sklízíme zdravé, krásné plody. Sklízíme úrodu a vybíráme ty nejzdravější plody, plné semen – a v těchto semenech se nacházejí nuance, jakási paměť a pravda našeho současného života, která bude zaseta v životě příštím. V oblasti hlavy zpracováváme city a emoce na nejvyšší (duchovní) úrovni.  Nikoliv jako v oblasti břicha na pouhé pudové úrovni. Na této úrovni dokážeme životní energii vytvářet, usměrňovat a zacílit. Jednotlivá energetická centra dokážeme skrze čakry posilovat. Přijímanou energii vědomě posilujeme nebo naopak v případě potřeby uvádíme do klidu. Například naučit se říkat ,,ne“ a odmítat to, co nechceme, zdá se být obtížné – to souvisí s krční čakrou. Pokud je krční čakra otevřená nemíváme komunikační potíže, a dokážeme si (bez boje) stát za svými názory.

Jde o oblast krku a obličeje (ústa, oči, uši, mozek). Mozek představuje sílu nervovou, jakýsi ,,elektrický akumulátor“. Oblast hlavy, tedy mozek je bezpodmínečně závislí na dodávkách dynamizované krve (životní síly). Krev je vyráběna v břiše, kde se uskutečňuje přeměna potravy v energii, proto klademe důraz například na správnou volbu potravin. Dále je krev dynamizována v plicích, kde přijímá životadárnou energii vzduchu. V mozku slouží okysličená krev k výrobě základní nervové síly. Tato oblast je centrem vůle a rozumu. Utlumena může být například v případě, že člověk nepečuje dostatečně o svou životosprávu, dostatečný spánek dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu, a dostatečnou ,,duchovní potravu“.

Magie lidské krve: především pro mozek je krev zásadně důležitá, nejen z pohledu magického působení vůle na energii

Nedostatečně okysličený mozek je nejrychlejší cestou ke ztrátě vědomí, to je všeobecně známo. Pokud ale má mozek nedostatek dobře okysličené krve po většinu dne, nebo během náročné tělesné či duševní práce, například nesprávným dýcháním, potom ztrácíme soustředění, sluch a zrak se dostávají do útlumu. Kyslík dodává krvi dynamismus – živoucí sílu, dynamizovaná krev poté energeticky nabíjí mozek. Energie je krví přenášena také do všech ostatních orgánů v těle. Krev je životní síla, hybatel všech rozhodnutí a činů. Ne nadarmo se říká, že můžeme být chladnokrevní ve svých myšlenkách i činech, nebo nám může krev v návalu rozčilení stoupnout do hlavy.

Bolí vás občas hlava bez zjevné příčiny? Možná vám tento článek pomůže uvědomit si, kde hledat chybičky v životním stylu. V psychosomatice bývá uváděno, že příčinou bolesti hlavy bývá nespokojenost. Nejen nespokojenost (s čímkoliv) odrážející se v myšlenkách, ale také nespokojenost (vědomého) fyzického těla, o které není náležitě pečováno.

Vše dohromady spojuje páteř – nosná osa

Po celé délce páteře jsou seskupena tato tři základní životní centra, podílející se na vědomém či nevědomém konání člověka, a to po celý jeho život. Energie (prána, hadí síla) je tedy rozváděna nejen směrem od srdce a plic, ale také po celé délce páteře. A to až k oblasti sedmé čakry, která funguje jako ústřední energetický (duchovní a koneckonců i duševní) orgán. Páteř, s míchou uprostřed, je jakási dvoukolejka, která má na starosti motorickou oblast na straně jedné, a pocitovou oblast na straně druhé. Z oblasti mozku směrem dolů: jde o centrum motorické, hybné. Směrem z oblasti břicha nahoru: jde o centrum pocitové, emoční, senzitivní. Že vše spolu navzájem souvisí není potřeba zdůrazňovat. Nad tím vším kraluje sedmá čakra, která otevírá bránu k nadvědomí.

Sedmá čakra – korunní

Korunní čakra propojuje fyzické tělo s vyšší duchovní dimenzí, s takzvaným sedmým smyslem. Je úzce spjata s vesmírnou energií (hadí silou), jednotou, bezčasovostí, jde o sídlo spirituality. Otevírá vědomí, dovoluje přístup k vyšším realitám, tím umožňuje růst osobnosti a souznění s duchovní sférou života. Jejím otevřením dochází k harmonickému souladu mezi myslí, tělem a duší, potom snadněji probíhá transformace vědomí. Nachází se na vrcholu (temeni) hlavy.  Tato čakra je také nazývána: „Lotos s tisíci okvětními lístky“. Magický květ lotosu, v Číně uctívaný s osmi okvětními lístky, představuje osm stezek, které hledajícího nakonec dovedou k pravdě. Královská koruna je symbolem aktivované sedmé čakry.

Sebeláska – magický klíč pro šťastný život

Sedmá čakra souvisí také s tím, jaký vliv mají na člověka živlové a planetární energie. Energetické pole sedmé čakry je každým okamžikem ovlivňováno momentální konstelací planet. Všechny čakry se dokonce dají čistit pomocí živlových a planetárních energií.

Související článek: Srdce má vlastní inteligenci

Čakry a tři síly v člověku

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.