Jak vědomě tvořit pomocí magnetické síly myšlenek, představ a záměru

Příští rok bude rokem výzev a příležitostí, možná vám přijde vhod pojednání o vědomém tvoření a dosažení cíle. Co znamená jít za svým cílem? Jasně vyjádříme, čeho si přejeme docílit. Vytvoříme si představu požadovaného cíle, v myšlenkách nebo obrazech tuto představu vyšleme před sebe, stanovíme si jednotlivé kroky a jdeme vstříc příležitostem. Posouváme se dopředu s vědomím, že záměrem lukostřelce je dobře zaměřit a trefit cíl, který má před sebou. Vlastní koncentrací vytvoříme silné energetické pole představy cílového obrazu. Toto energetické pole bude zpětně působit jako zdroj energie pro dosažení cíle. Pokud budeme jednotlivosti smysluplného plánu tvořit a naplňovat v harmonii, námi vyslané informace na nás budou zpětně působit jako zářič pozitivní tvořivé energie. Tvořivé myšlenky a představy, viděné vnitřním zrakem, nabité energií pozitivních emocí, cíleně energeticky udržované se k nám budou vracet jako ke svému zdroji v žádané zhmotnělé podobě. Musíme si uvědomit, že záměr, který vytváříme na energetické úrovni, vlastně sami sobě záměrně posíláme do budoucnosti. Proto je obsah informací, které do záměru vložíme, a které nám mají být ku prospěchu, velmi důležitý.

Jak vědomě tvořit pomocí magnetické síly myšlenek, představ a záměru

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Každý z nás máme dispozice k vědomé práci s tvořivou energií

Aby se vytvořil kýžený efekt, a nestalo se nám, že zůstaneme stát na místě, budeme s myšlenkami a imaginací pracovat co nejčastěji. Co nejčastěji udržujeme kontakt s již vyslanou energií směrem k našemu cíli, vědomi si toho, že naše zadání má přinést efektivní vývoj situace dopředu v čase. Výsledek se nedostaví okamžitě, celé je to o vědomé cestě, o vědomém procesu tvoření. Zůstáváme pozorní a reagujeme na jednotlivé zpětné vazby, které nás směrují k cíli. My sami nepřistupujeme ke svému cíli nebo návodnému programu jen jakoby mimoděk. Myšlenka záměru je informace, vědomou aktivací vytvoříme mocný tok energie. Pomocí promyšleného imaginárního záměru vytváříme příběh, který je o nás, jsme jeho součástí a naše kroky, které podnikneme na hmotné úrovni jsou rozhodující. Vysláním záměru, od kterého očekáváme velké změny ve svém životě, se neodpoutáváme od času ani od našich stávajících povinností. Ke svému záměru, odeslanému do vyšších sfér, se příliš nepřipoutáváme, postavíme se do role prostředníka, vyzařováním pozitivní energie k sobě přitahujeme prostředky potřebné k realizaci záměru v prostoru hmotné reality.

Časově svůj záměr limitovat pomocí myšlenky a imaginace přesně na dny nebo měsíce je velmi náročné, ale to záleží na individuálních schopnostech. Většinou to ani není žádoucí, a to z preventivních důvodů, ne vždy náš rozum dokáže bez pochyb překonat časoprostorové hranice. Splnění záměru je podmíněné naší aktivitou, která sama o sobě může být nadčasová. Částečně se náš záměr realizuje na vědomé a částečně na nevědomé úrovni. Nikdy nevíme, jaká nás cestou k cíli čekají překvapení. Pokud se nacházíme v určité situaci, kterou chceme změnit, držíme se svého scénáře, ale zároveň počítáme s tím, že část režie je v našich silách a možnostech a část režie je v silách a neomezených možnostech jemnohmotného světa energo-informačních polí. Ostatně právě proto s naším záměrem takto vědomě pracujeme, abychom nápomoc pro realizaci chtěného ovlivnění našich záležitostí ponechali na podvědomí, které nás občas přinutí k improvizaci. Na danou záležitost nebo určitou etapu vývoje může mít naše podvědomí, díky přímému spojení s nadvědomím, mnohem objektivnější nadhled než my sami. Vyšší síly nejsou na uskutečnění našeho záměru emočně zainteresovány.

Důležité ale je abychom my sami pracovali s emocemi, a tak navyšovali účinnost záměru, myšlenky propojené s emocemi mají skutečně magickou sílu. Sami dobře víme, že příjemné emoce a hřejivé teplo je doprovázející na nás působí jako energetická lázeň. Již v počátku programování svého záměru, kdy se ve své mysli snažíme navolit to nejlepší možné zadání, se soustředíme na příjemné a pozitivní emoce, jejichž specifické vibrace skutečně cítíme a vnímáme. Emoce fungují jako vůdčí magnetická síla. Nikdy netvoříme pod tlakem, do ničeho se nenutíme. Pokud zůstaneme dostatečně otevření, podpůrné okolnosti k nám budou přicházet jako na zavolání.

Volíme co nejjednodušší myšlenky, aby náš záměr byl pro vyšší síly čitelný

Neklademe si nesmyslné podmínky a nezahrnujeme se přílišným očekáváním. Záměr formulujeme tak, aby se rozum nezdráhal v náš cíl uvěřit. Než dosáhneme změn na viditelné úrovni, necháme tak volný prostor k tomu, aby se před námi objevilo něco jiného, možná originálnějšího, než by žádal rozum. Naše záměry pro chtěné ovlivnění budoucnosti mohou být různé, k uskutečnění záměru budeme například potřebovat různé prostředky. Pokud nebudeme zanedbávat soustředění na tvořivou sílu myšlenek a vizualizace, nezávisle na tom, co říká logika, prostředky k nám budou různou cestou přicházet. Rozum ale nepotlačujeme, pokud vědomě pracujeme s potenciálem vlastní energie a tvoříme na hmotné úrovni je dobré se nejdříve uzemnit, poté se koncentrujeme na energii záměru aniž bychom přitom nesmyslně nelítali někde v oblacích.

Ke změně programu může dojít nedopatřením, pokud si v mysli nevědomky navolíme skrytý strach, často opakované nezvládnutí stresových situací, pokud nás ovládne nenápadná, zato neefektivní energie pochybností. Pokud se podvědomě naladíme na energie druhých osob a zapomeneme být sami sebou. Případně se může jednat o záměr druhých osob nás od námi stanoveného cíle odradit, jejichž tvořivá energie může být silnější než ta naše. Zde platí magické pravidlo mlčenlivosti. Mlčenlivostí zůstane energie záměru chráněna před vnějšími vlivy. V každém případě půjde o praktický trénink, za chodu se naučíme jak zlepšovat svou koncentraci a ovlivňovat přítomnost. Jak mít oči otevřené a dosáhnout v rámci tvoření nejvyšší možné úrovně, mnohem vyšší, než jsme momentálně schopni dosáhnout. Jak poslouchat svoji intuici, která k nám přichází cestou z nevědomí do vědomí.

Některé věci se nemusí podařit přesně podle našeho plánu. Ne vždy dokážeme zaregistrovat myšlenky pochybností, které se budou opakovat tak často, že se dostanou do vlivu zákona „akce a reakce“, může jít o maličkosti, které nevnímáme jako důležité. Je dobré dopředu počítat s limity, které nám předloží rozum, s drobnými odchylkami, s nečekanými záležitostmi, které, ač to tak na první pohled nemusí vypadat, mohou být zkratkou k dosažení cíle. Mohou být také návodem pro přijetí změny dosavadního stavu, o které jsme před stanovením svého cíle neuvažovali. Nebo pro stanovení si mnohem vyšší mety, než jsme si dokázali v počáteční fázi naší cesty představit. Konat vědomě znamená skutečně se soustředit na to, že zhmotňujeme své přání, svůj promyšlený plán. Udržet svou mysl čistou znamená nemít pochybnosti. Záměr je aktivován vibracemi myšlenky, vibracemi úmyslu, které roztáčí potřebné energie, vnitřní i vnější. Stanou-li se tyto vibrace pro nás vědomé, měníme se nejen my sami, ale i vnější svět. Reagujeme s nadhledem, s plným vědomím lehce poznáváme, co je pro nás skutečně důležité. Nebráníme se pomyslet na skutečnost, že svým přesvědčením vytváříme mocné vlny pozitivní energie. Jen pokud zůstáváme my sami v harmonii se svým záměrem mohou námi vyzářené vlny tvořivé energie dokázat nemožné.

Tvoření silou záměru je unikátní v tom, že jsme to my sami, kdo vytváří mapu energetických drah našich myšlenek. Může se stát, že budeme mít málo energie, nebo nám z nějakého důvodu klesnou vibrace a vzájemná výměna energií mezi námi v přítomném okamžiku a naším záměrem operujícím na jemnohmotné úrovni bude slabší. Uvědomíme si, že se nic závažného neděje, k obrazu svého cíle se vrátíme, jakmile získáme více vnitřní tvořivé síly. Pokud se někde stane chyba, tak nezoufáme, představíme si, že myšlenky vyslané k uskutečnění našeho cíle se pohybovaly na trase zvané testovací okruh. Bez výčitek se odhodláme k dalšímu pokusu s mnohem větší jistotou a vírou v potenciál vlastní tvořivé energie, která se projevuje jak na fyzické, tak i na mentální, psychické a spirituální rovině. Dokáže se pohybovat také v jiných časech a jiných realitách.

Cestou k cíli bude docházet ke změně našich vibrací. Některé zkušenosti pro nás vybírá podvědomí, ověřuje, zda jsme připraveni otevřít se příležitosti, která je pro náš vývoj nějakým způsobem důležitá. Proto bychom měli být přístupni energetické výměně, uvědomit si okamžik, kdy nám podvědomí posílá varovný signál, že jdeme špatným směrem. Pokud máme více záměrů není na škodu označit každý zvlášť jednoslovným heslem, obrazem nebo symbolem. Pouhé vyslovení hesla nebo vybavení si obrazu v mysli v meditativním stavu nám otevře energetický prostor informací a přístup k nim. Ráno po probuzení pomyslíme na dané heslo, rituálně se naladíme na záměr, tak aktivujeme energii záměru, která na nás bude během dne působit na nevědomé úrovni. Důvěra, bezvýhradnost a rozhodnost umocňuje sílu záměru, dává záměru požehnání, rozhodnost překoná zákony hmotného světa.

Vždy, každý den, dokonce i ve spánku, se pohybujeme směrem k něčemu, umění je, činit tak zcela vědomě. Vědomou pozornost směrujeme tam, kde chceme vyvolat tvůrčí proces, využijeme k tomu mocnou, magickou sílu představivosti. Dbáme na prosvětlení svého záměru na vlnách přítomného okamžiku. Na vědomé úrovni máme za úkol energetické pole záměru podporovat neboli energeticky vyživovat – bez pochybování udržovat sílu vyslaných myšlenek nebo obrazů. Nenechat se odradit nebo dokonce zlomit časovou náročností, na hmotné úrovni vyžaduje tvoření pomocí magnetické síly myšlenek osvojit si trpělivost. Pokud dnes stále nevidíme první výsledky, už zítra může vše být jinak. Výsledek nemusí zcela přesně odpovídat představám, zde je nutné zapojit intuici i rozum a vyhodnotit, zda varianta, která nám byla poslána, není mnohem lepší než naše původní zadání. Pracujeme-li s materializací záměru v prostoru, musíme počítat se samotnou variabilitou prostoru a jeho neomezenými možnostmi. Dokonce i se schopností nadvědomí vidět mnohem dále do budoucnosti, než to dokáže naše časem omezená mysl. Každopádně naše tvořivost je vyššími silami podporována, pokud se k ničemu nepřipoutáváme a dílčí výsledky dokážeme přijímat s pokorou a s vděčností. Klidná mysl nám dává energii pozornosti. Pozornost je součástí tvůrčí síly. Neklidná mysl podporuje energii nepozornosti. My sami rozhodujeme o tom, jakou energii vyzařujeme. Naše prožitky odpovídají našim zadáním, aniž si to vždy uvědomujeme. Pokud uznáme mysl za tvůrčí plodivou sílu, přijmeme, že slova, myšlenky, představy, emoce – to vše hýbe vnitřním i vnějším světem.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Dovolte si v zadání svého záměru vyjádřit cokoliv, co vy sami chcete nebo si přejete aby se uskutečnilo. Udělejte však ve svém myšlení zásadní obrat. Slova „chtěla bych“ nebo „přeji si“ nahraďte slovy „dovoluji si“. Pokud řekneme „Chtěla bych mít výbornou intuici“, mezi slovy chtěla bych a záměrem, pokud tomu tak ještě není, můžeme vnímat energetický rozpor. Mezi slovy dovoluji si a záměrem žádný rozpor není. Naopak, pokud si řekneme „Dovoluji si mít se ráda, dovoluji si mít ráda svůj život“, tak v sobě pocítíme energii příjemných emocí. Pokud rádi tvoříte například pomocí afirmací, používejte zásadně slůvka dovoluji si:

Dovoluji si přijímat bohatství. Dovoluji si přijímat materiální hojnost. Dovoluji si přijímat a používat tvořivou energii peněz. Dovoluji si s vděčností do svého života přijímat neomezené množství podpůrných prostředků k uskutečnění svých krásných cílů.

Děkuji mocné, tvořivé síle ve mně. Děkuji mocné, tvořivé síle vesmíru. Děkuji mocné, tvořivé energii Země. Děkuji mým andělům za podporu a vedení.

Při vytváření vlastních afirmací je třeba dávat si pozor na vnitřní nesouhlas podvědomí. Tyto signály mohou být nenápadné, jako například, během odříkávání afirmace, nevědomé pokyvování hlavou ve směru odporu – kdy pohybem hlavy beze slov naznačujeme odpověď „ne“, nevěřím, není to možné.

Se svým záměrem energeticky pracujeme každý den, viditelné výsledky se objeví postupně

To ale neznamená, že nebudeme muset čelit vlivům okolního prostředí, že se neobjeví žádná překážka. Vždy bude záležet na našem osobním přístupu. Problém může nastat, když se něco zašmodrchá, vznikne uzlový bod, který je třeba si uvědomit a vyřešit – rozmotat. Zůstaneme-li nad věcí a v imaginárním napojení na náš záměr, zdolávání překážek nám půjde snadno. Pokud se naše plány změní, cíleně dodáme našemu záměru energetickou úpravu. Přestaneme-li se se svým záměrem ztotožňovat, vyšleme tuto informaci přímo do prostoru energetického pole záměru. Reakce se ale může projevit se zpožděním, proto je dobré počítat s určitým energetickým doběhem našeho původního zadání. My sami se musíme naučit svou myslí vědomě dávat určitou strukturu a sílu všemu, co tvoříme. Pokud budeme mít vlastní tvoření pod kontrolou, to znamená, že kromě všeho ostatního nebudeme zapomínat na všudypřítomnou dualitu hmotného světa, potom nám sám život může působit mnohem větší radost než doposud. Mít tvoření pod kontrolou mimo jiné znamená, že nikdy nebudeme žádným způsobem zasahovat do vůle druhých osob, na to nesmíme zapomínat. Intuice nám ukáže směr, odhalí nám ten správný impuls k iniciaci vyššího stupně osobní vnímavosti. Potom je námi vynaložená energie maximálně účinná, intuice nás povede a vesmírné zdroje nám budou k dispozici.

Jak vědomě tvořit pomocí magnetické síly myšlenek, představ a záměru

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.