Pozitivní negativita a „pálení čarodějnic“

Čistá negativní (záporná) energie bez jakéhokoliv motivu, společně s energií pozitivní, tvoří dvě základní síly vesmíru. Pokud se navzájem propojí, vytvoří nedualistický stav. Záporná (prvotní) energie s přidaným negativním motivem – v lidském světě – už je energií podružnou, kterou můžeme nazvat: negativní negativita. Kdežto pozitivní negativita je čistou silou, není dobrá ani špatná, nejedná se o nevědomě řízenou destruktivní agresivitu, ale o tvořivé využití čisté přírodní síly. Pozitivní negativita je prosta impulzivnosti a nezdravých vášní, je čistá, jednoduchá a odhalující.

Pozitivní negativita a "pálení čarodějnic"

Tvořivě negativně zhodnocená situace je situace, kterou vnímáme bez odporu, pozorujeme ji s odstupem a uchopíme ji bez impulzivní reakce. Reflexivní impulzivnost, (nikoliv pozitivní spontánní jednání či rozhodnutí), zbytečně rozdmýchá oheň zničujících vášní, skrze něj nevidíme věci takové, jaké skutečně jsou. Pozorujeme-li složitou, nebo nečekanou situaci v klidu a bez úzkosti, pracujeme s přijímanou i vysílanou energií s vědomím, že se k nám obě hodnoty vždy odzrcadlí zpátky. Reflexivní impuls „něco udělat“ v hněvu rozmělníme, emočně se zklidníme a správně uchopíme povahu situace a zároveň kvalitu reakce. Za slůvkem správně se může skrývat například hněv, ale hněv bez útočnosti, nenávisti a odsudků. Dlouhodobé či nesprávné ulpívání v žádosti, aby skutečnost byla jiná, než je, vytváří (negativní) představu, že za naše bolesti nese vinu „něco či někdo“ z vnějšího světa. Bolesti se nezbavíme obviňováním.

Často se na různých místech, v různých podobách, „přetřásají“ bolesti „ženského světa“

V souvislosti s „pálením čarodějnic“, v den magického svátku Beltaine (jasný oheň), se občas přetřásá a s „pálením čarodějnic“ nesprávně spojuje středověké (církevní) upalování (žen a mužů) na hranicích.

Avšak tento pohanský svátek, jehož součástí je „pálení čarodějnic“ – pozitivní uvolňování negativní energie, nemá nic společného s „černomagickým zlým rituálem“.

Pozitivní negativita a "pálení čarodějnic"

Jarní svátek Beltaine představuje spojení protikladů v podobě elementů ohně a země, v podobě čisté pozitivní i negativní energie, kterou v sobě všichni nosíme

Ať už jsem žena – čarodějka – bohyně, nebo jakýkoliv muž účastnící se oslav jarní plodnosti (regenerace životní síly), oslav přicházející světlé poloviny roku, a pokud vytvořím imaginární postavu čarodějnice, rituálně se s ní rozloučím, a vhodím ji do ohně – NIKOMU TÍM NEUBLIŽUJI.

Posvátný oheň očišťuje od negativních energií. Na Beltaine se (rituální) ohně přeskakují, do vzduchu se vyhazují hořící košťata, to souvisí s obnovou zdraví a s plodností, se zajištěním úrody na polích. Jeden oheň je černý, očišťující, spaluje všechna trápení, nemoci a zlé energie. Druhý oheň je bílý, plný naděje a osvobození. Do bílého ohně se házejí kousky březové kůry, na kterou lidé píší svá přání. Do plamenů černého ohně se házejí postavičky – figuríny čarodějnic – symbolizující vše (negativní) nepotřebné v našem (lidském) vnitřním i vnějším světě. Plápolající oheň se obchází v kruhu – nejdřív tančí průvod – žen a mužů – kolem černého ohně, potom křížem kolem májky a dál kolem bílého ohně – lidé tak společnou energií, zesílenou tancem a zpěvem, vytvoří pomyslnou ležatou osmičku, symbol nekonečnosti. Ohně v domech se v dávných dobách obřadně uhasínají a opět se nechají rituálně vzplanout, zapálením od ohně posvátného – v dávné době udržovaného například druidy. Za oheň posvátný a očišťující je považován oheň rozdělaný například pomocí dvou dřívek.

Nejen na Beltaine je uctíván posvátný oheň, ale i při jiných jarních slavnostech se upaluje Morana, postavička čarodějky symbolizující stařenu (odcházející zimu), která uvolňuje místo novým, čerstvým energiím, regeneraci přírody a všeho živého v přírodě.

Pozitivní negativita a "pálení čarodějnic"

Není na místě spojovat sváteční a plodný, jarní oheň Beltaine s „ženskou postavou“ upalovanou na středověké hranici

Není na místě přesvědčení či strach, že tímto počinem ubližujeme pohanským tradicím, dávným předkům, přírodě, vnitřní moudrosti či ženské energii. Pokud je někdo přesvědčen, nebo se nechá přesvědčit, že tímto aktem ničí přírodní či vlastní ženskou sílu, tak negativním aktem je právě toto přesvědčení, nikoliv tradiční „pálení čarodějnic“ na svátek zvaný Beltaine.

Žena, která si je vědoma své ženské vnitřní síly a moudrosti, posvátné ženské energie, nevidí v „upalování čarodějnic“ během tohoto pohanského svátku ublížení sobě či komukoliv jinému, není nesoucitná ani nelítostná.

Naopak, symbolická čarodějnice – rudým jazykem mocného ohně přeměněná v prach – představuje jasně viděné tajemství přírody a nadpřirozený jemnohmotný svět. Možná pro někoho představuje svět, který vyvolává znepokojení a strach, ale tento strach „vhozený do ohně“ se přemění v posilující a regenerující vnitřní sílu. Beltaine je svátek ohně – životadárné i ničivé přírodní síly. Aby nám to bylo jasnější, uvědomme si, co znamená symbolika posvátného Fénixe.

Nelze vyloučit bolest obviňováním, ani předstíráním, ani soudy, že „pozitivní negativita“, která „ničí“ pokud je to nutné, neexistuje. Nespokojenost, zaujaté těžkopádné výklady (čehokoliv) naopak podporují negativní negativitu – do sebe uzavřenou. (Nemít na čem ulpívat – může být pro někoho nikoliv osvobozující, ale naopak děsivé a paradoxně i bolestivé.)

Milovat sám sebe znamená být milován

Dokážeme-li vnímat energie takové, jaké jsou, intuitivně přečteme jejich přirozenou kvalitu: živoucí a inteligentní, hravou, čarovnou (magnetizující), proměnlivou, obohacující a inspirující. A odlišíme kvalitu koncepčně záporně pozměněnou: za účelem vlastního potěšení na úkor někoho jiného, proti něčemu či někomu namířenou, nebo spekulativně překroucenou (například snahou nepoctivě se ospravedlnit).

Příklad z nejjednodušších: Pokud „nadáváme“ na déšť, máme-li zrovna v plánu se opalovat, vytváříme negativní negativitu. Pro přírodu je déšť vždy blahodárný a očistný je i pro člověka, a to i v případě silných dešťů a následných povodní… Zrovna jako by měla být očistná nemoc či úraz čistě z duchovního, spirituálního hlediska

Pozitivní negativita a "pálení čarodějnic"

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?