Letní slunovrat – možná přiletí bájný pták Fénix

Znovuzrození ve slunovratovém světle sluneční záře

Nakreslit kolem sebe kruh a v jeho středu zůstat sám se sebou a znova se zrodit jako Fénix a jako posvátný symbol přijmout sluneční bárku boha Rea a přeplout nebeský oceán. Poznat tajemství podsvětí, světlých i temných mystérií, tajemství života, smrti a vzkříšení a věčného bytí.

Vidět znamení a skutečnou povahu věcí a přece je nepojmenovávat. Vystoupit z kruhu východní branou a vstoupit za oponu všeho nepojmenovaného a nikoli bez povšimnutí prožít bolest i krásu znovuzrození a nastavit světu novou tvář, která pod zlatou barvou královské koruny ve tvaru slunečního kotouče naprosto nic neskrývá.

Dopřát si úlevu od domnělé bezvýznamnosti, každou svou myšlenku odít v ochranný šat, žádnou z nich neponechat v bezbranné nahotě na pospas nerozumu, jenž vládne světu, kde vítr nepohne slunečním paprskem.

Znovu povstat z vlastní plodné představivosti s hlavou vztyčenou jako kobra na královské koruně. Nenechat mysl zmást stejným nahoře i dole. Pocítit závan spravedlnosti v obraze magicky vybarvených pavích per pokládaných na misky vah za znění podmanivých veršů o věčném životě stvořeném ze slov a činů.

Prožít drama znovuzrození, povýšit své vědomí nad veškerou dualitu světa. S hlavou vztyčenou vzhlédnout v předvečer magického slunovratu k souhvězdí Orionu a spatřit záblesk plynoucího času, prožít iniciaci duchovním ohněm. Ve svých snech navštívit chrám boha Rea v posvátném slunečním městě a pocítit vůni vzácné myrhy.

Splynout s červenou barvou úsvitu a svou moc a sílu ochránit v kruhu sebe proměny v bájného ptáka Fénixe. Posílit se kouzelným lektvarem, který rozpustí stíny a použít svou božskou sílu a majestátními křídly oddaně ovívat pohasínající lásku a znovu ji ve svém srdci přivést k životu.

Osvěžit se jedinou kapkou rosy a objevit Kámen Mudrců a dovolit sobě zas a znova za zvuku nebeské harfy zrodit se z ohnivé záře, stejně jako pták Fénix, s peřím v barvě zlata a v neonových barvách posvátné duhy. Zůstat sám sobě přítelem, harmonizovat prostor a objevit ve svém hlasu čarovnou nebeskou čistotu a ve svých slovech přímočarost.

Dívat se na svět očima zářícíma jako modré safíry, ronit léčivé slzy do vlastního popela, a nakonec splynout s elementem ohně a ve svém srdci v plné síle zářit po boku znovuzrozeného Slunce. Souznít s vesmírem a zářit zlatým světlem s energií tak obrovskou, že dokáže proměnit zdánlivě pevný obraz trojrozměrného prostoru.

♥      ♥      ♥

Související článek: Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?