Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

Díváme-li se do ohně, nebo v okamžiku, kdy si uvědomujeme energii Slunce, ocitáme se v přítomnosti tvořivého principu, v ohni je síla pozornosti a schopnost transformace. Posvátný oheň, jenž je středobodem slavnostního rituálu, vyžaduje péči, avšak o posvátný oheň Slunce se nemusíme starat. Slunce, základní zdroj energie, vnáší puls života do sluneční soustavy bez našeho přičinění. Starostlivost vyžaduje především náš vnitřní oheň, který udržuje a transformuje život, jeho síla se projevuje tím, že jednáme vědomě. Oheň, o který se nestaráme, časem zeslábne, až nakonec vyhasne. Avšak oheň, který se vyhne kontrole, může napáchat nedozírné škody, a to i v případě vnitřního ohně, jenž má svá tajemství, kterým rozumí „starodávní strážci ohně“.

Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

Oheň sám je vědomou živoucí silou, reaguje na podněty. Nekontrolované ohnivé vědomí může strávit moudrost a vědění, stejně jako burácející plameny dokážou strávit lány lesních porostů. Od velkého žáru ohně, stejně tak od žáru Slunce, se s opatrností odkláníme. Z neznalosti se odkláníme také od síly posvátného ohně, jako bychom nevěděli, že naše těla obsahují všechny prvky vyskytující se ve vesmíru, obsahují zředěnou hutnost země a všechny živlové energie. Slunci náleží hudební tón D, zde je zajímavá podobnost s vitaminem D, který lidskému tělu poskytuje sluneční svit. Všechna zvířetníková znamení zvěrokruhu vyzařují svou energii ze středu Slunce, z této brány života čerpají vnitřní sílu. Rytmy země se zrcadlí v lidském těle, život pulsující ve fyzických tělech je zas palivem pro vesmír. Důmyslná soustava lidského těla je miniaturním universem, lidská krev a slzy obsahují zředěnou pralátku, jenž tvoří vesmír. Krevní řečiště lidského těla podobá se síti potoků, říček a řek v přírodě. Je úlohou vnitřního slunce – srdce – starat se o průtok krve lidským tělem.

Energie srdce je ohnivá, srdce tepe v pravidelném rytmu, nemůžeme si myslet, že je to dáno pouze jeho naprogramováním, i sebelepší program potřebuje energii, aby mohl být naplněn. Oheň srdce obsahuje sluneční a měsíční aspekty, je součástí vesmírné energie, ta je zas součástí životní energie. V tepu srdce je skryto chvění vesmíru, také prvotní světlo vědomí je obsaženo v srdci. Tep srdce je propojen s universálním zdrojem, s mysteriem bytí, s neutuchajícím tepem vesmíru. Magnetické pole srdce nás propojuje s okolím, propojuje nás se vzpomínkami, s jemností ducha a posvátnem života, s pocity a emocemi, s elektronovými výboji ve vakuu. Nakolik intimní a procítěný je náš soulad se srdcem, natolik vědomější je náš život, natolik je silnější láska k životu. Srdce komunikuje s každou buňkou v těle, elektromagnetické vnitřní záření synchronizuje mozkové vlny s tepem srdce, usměrňuje komunikaci mezi srdcem a mozkem. Srdeční čakra představuje propojení mezi myslí a srdcem, představuje sílu inteligence srdce, jenž je sídlem odvahy, oddanosti, dravosti a odhodlání. Mikrokosmos srdce zahrnuje planoucí transformativní oheň a všechny aspekty srdce, jehož tepelná síla skrytá v tepu srdce představuje život pulzující v rytmu vnitřního světla.

Slunce ovládá náš temperament a osobní vitalitu. Říkáme následuj své srdce, důvěřuj srdci, posloucháme, co nám srdce říká, vyslyšíme volání srdce. Jsme-li úspěšní, sluníme se v záři úspěchu, neúspěch způsobuje, že se cítíme vyprahle, jsme takzvaně sklíčení, semínka radosti poté nemohou vzklíčit a růst. Někdy je nám lehko, jindy těžko u srdce, obzvlášť pokud ztratíme energii a nadšení, pokud vyhasne naše tvůrčí energie, nebo nás trápí pocit vyhoření a pocit prázdnoty. Nebo pokud nás překvapí, co nepříjemného, z čeho nemáme radost, vyšlo na světlo. V soustředění vnímáme jiskru inspirace, jiskru pravdy, oheň lásky, světlo moudrosti. Pokud z nás na první pohled sálá štěstí, je to dáno jiskrou lásky a vášně. V našich očích se odráží vnitřní oheň a jiskra radosti. Jsme-li zamilování cítíme oheň a žár srdce, láska proudí jako světelný paprsek. Lásku vnímáme jako niternou vnitřní zář, v zamilovanosti vnímáme plamen lásky a oheň oddanosti, naše srdce plane láskou a vzdouvá se vášní. Vzájemně sdílené touhy dvou bytostí vlévají do žil novou krev. Láska způsobuje žár rozlévající se ze srdce do celého těla. Avšak může také způsobit bolest, jenž dokáže roztavit srdce a zpomalit tvořivý tep života. Neopětovaná nebo zrazená láska způsobuje vnitřní spalující žár, životní energii stravují nenaplněné spalující touhy, a to i přesto, že touhy jsou inspirující, jsou základem lidského bytí.

Oheň, světlo a teplo je podstatou života. Podstatou ohňových ceremonií je úcta k ohni. Oheň v kotlíku nebo ohniště v jeskyni nám připomíná neuhlazený divoký život nebo divokost života ve své podstatě, kdy není den za dnem naplánovaný, nalinkovaný. Dnes žijeme jako bychom měli vše předpřipravené, nachystané přímo na dosah tak, aby docházelo k neustálému uspokojení našich potřeb. Téměř vše si můžeme koupit, pokud nechceme, nemusíme zažehnout oheň tvořivosti. Nemusíme zažehnout oheň v peci, abychom si k snídani upekli chléb. Dnes již nevnímáme, tak jako tomu bylo v dávných časech, že naše fyzické tělo je díky vnitřnímu ohni propojené s tělem kolektivním. Světlo a teplo v našich příbytcích považujeme za samozřejmost, nepociťujeme silný pocit vděčnosti, jenž byl v dřívějších časech vnímán jako intenzivní vjem vděku v okamžiku rozbřesku světla za svítání.

Posezení u ohně je obohacující. V ohni můžeme spatřit tvořivou pulzaci života, záblesk vlastního vnitřního světla, záblesk vědomí, záblesk pravdy. Pozorování ohně nebo hledění do ohně způsobuje soustředění, rozjímání, meditativní náladu, oheň vyvolává jasné vědomí a změnu vědomí. Změna vědomí souvisí s mystickým otevřením srdce. V přítomnosti ohně planoucího pod širým nebem ztichneme, utišíme mysl, pozorování plamenů ohně nás přivádí do meditativního stavu. Pokud pravidelně promlouváme k tančícímu plamínku svíce, k ohni v krbu, žádáme nebo prosíme o podporu, plamínek reaguje, pomáhá nám vyjádřit své aspirace – snahy, usilování, touhy. Stejně tak reaguje vnitřní plamen života. Vnitřní oheň nás může provokovat, kontrolovat, může si s námi hrát, může mít vliv na naše emoční rozpoložení, pokud necítí naši pozornost. Proto bychom měli promlouvat k vnitřnímu ohni, naučit se s ním komunikovat, podobně jako s čímkoliv v přírodě, náš vnitřní svět je nedílnou součástí přírody a přírodních živlů.

Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

Pokud si vytvoříme oltář, na kterém bude mít své místo svícen a svíčky, časem se skrze energii oltáře a světla svící napojíme na svůj jedinečný vnitřní oltář. Máme-li rádi světlo svíček, směřujeme ke světlu a současně vnímáme aspekty tmy a pomíjivosti života. Vlastní rytmus života uvedeme do souladu s každým ročním obdobím, napojíme se na rytmy země, vzbudíme v sobě touhu žít podle rytmů přírody a vesmíru, v rytmu pulsujícího přírodního světa. Letní slunovrat je dnem oslav a uctívání rituálního ohně. Je příležitostí k vystavění vlastního oltáře, k napojení na kouzelnou sílu ohnivého živlu, oltáře, který by měl být středobodem našeho domova. Magická slunovratová noc je nejkratší nocí v roce, oznamuje počátek léta a přináší nejdelší dny v roce, prostorem vibruje letní energie, která je zcela jiná než v zimním období. Rituální ohně mají dodat povzbuzující impuls a sílu nejen nám, ale také samotnému Slunci, představují poděkování a vděčnost za sluneční energii projevenou jako zrcadlení naší úcty ke Slunci. My, lidé, a celá planeta Země, čerpá život ze Slunce, to je obecně známý fakt, méně už se ví, že i Slunce čerpá život z nás. Rituální ohně mohou navodit přímou zkušenost s mystickým srdcem, v pocitech, které přichází a odchází ve vlnách, mohou přinést sumu nových vědomostí, pestré předivo nových nápadů a inspirace.

Oheň a také voda je hlavním motivem slunovratu, neboť alchymický oheň není vyživovaný ničím jiným než právě vodou. Zde se skrývá magická spojitost elementů ohně a vody, síla přitahujících se protikladů mužské a ženské energie. Vodu lze zmagnetizovat myšlenkou, voda vstřebává psychické energie člověka. O této slunovratové noci má voda v přírodě rozkvést životadárnou silou, namístě je koupání – rituální ponoření do vody pro zdraví, krásu a sílu, obzvlášť mocným očistným rituálem je koupání za deště. Kvetoucí voda znamená: voda blahodárná, posilující a oživující. Energii přání můžeme vložit do věnce spleteného ze zelené trávy a barevného lučního kvítí a vyslat ji do světa po proudu vodního toku. Energii přání pevného zdraví vložíme do lískového proutku, třikrát obejdeme slavnostní ohniště, a nakonec do ohně vhodíme větvičku lísky, oheň a kouř propojí naše přání s tvořivou energií přírody. Oheň a voda stimulují lidskou představivost, například v podobě divoké bouře, kdy pozorujeme element vody v podobě deště a element ohně v podobě blesků, které osvětlují temnou noční oblohu. Mějme ale vždy na paměti, že příliš mnoho světla, příliš pozitivního nadšení, přílišné poukazování na spojení s vyšší pravdou může být pro nás i pro okolí spalující, můžeme působit nevěrohodně a od druhých se odcizit, pokud nepřipustíme, že i stíny a temnota slouží k regeneraci stejně jako světlo.

Ohňové rituály nám připomínají, že člověk, stejně jako vše v přírodě, má svého éterického dvojníka, jenž je také ohnivé podstaty, kdekoliv se pohybujeme, všude zanecháme svůj energetický otisk, jenž zůstává přítomný v okolní atmosféře. Chodíváme-li ke svému oblíbenému stromu, naše aura (světlo vycházející z fyzického těla) a aura stromu se vzájemně propojí a strom si nás pamatuje. Veškerá hmota vydává záření, v kterém je zaznamenána celá její minulost. Aura je světelné podstaty a pomáhá nám zpřítomnit nebo oživit éterické záznamy minulosti daného místa, například posvátných míst v přírodě. Dokonce můžeme mít vidění, můžeme prožít různě intenzivní vhled do energie daného místa, to záleží na tom, jak je naše vědomí schopno uspořádat nebo sjednotit energetické vzory atomické struktury dávných událostí otisknutých v prostoru. Někdy se nám podaří na pár okamžiků bezděčně zviditelnit záznam nějaké události nebo energie místa, zviditelní se nám nezvyklé tvary a struktury, které bývaly v dávné době na daném místě přítomné, aniž bychom si uvědomili, co právě prožíváme. Sice to na nás udělá hluboký dojem, ale nejspíš se polekáme, a znovuoživený energetický záznam se ve zlomku vteřiny opět ztratí v éteru. Atmosférický éter zaznamenává informace o vnějším dění, včetně informací o našich osobních zkušenostech, tyto informační záznamy, v éteru zahalené do pláště neviditelnosti, můžeme oživit ve vnitřních obrazech, například ve vzpomínkách.

Mysl (psychická energie), myšlenky, představy a vzpomínky, to vše stejně jako materie hmoty je ohnivé podstaty. Myšlenky proměněné ve hmotu jsou hmotnou formou jemnohmotného ohně. Element ohně proniká veškerou hmotou, přírodě vládne ohnivý princip, element ohně spojuje člověka s vyšším vědomím. Elektřina je projevem ohnivého živlu, je nejhrubší formou energie, přitom i lidským tělem protéká elektromagnetická energie. Tato elektromagnetická síla je trvalá a stálá, podílí se na evoluci Země, sama Země je magnetem, vesmír je magnetický. Magnetická síla patří k pěti elementům, živlům ohně, vody, vzduchu a země, vylaďuje všechny čakry do harmonie s čakrou srdeční. V době slunovratu obzvlášť silně ožívají magnety rozmístěné po Zemi, pod základy měst, na posvátných místech. Jedná se o předměty s vlastnostmi magnetu, které obsahují zadané poselství, která jim vtiskla vědomá mysl dávných časů. Mysl vědomých mágů dokázala vytvořit předměty s magnetickými vlastnostmi, vložená energie, kterou disponují, je jako jiskra, jako mocná síla připravená projevit se ve vhodný okamžik. Magické předměty jsou uložené na místech, kde plní zadaný úkol nebo poslání, bývají uložené v zemi na silně energetických místech, kde do okolního prostoru vyzařují vložené emanace. Vlastně dodnes nevíme, co je elektřina, dost možná se jedná o surovou mnohonásobně energeticky navýšenou formu té nejvyšší ohnivé elektronové vesmírné síly, která je přítomna ve všem stvořeném, a která ovlivňuje veškerou tvůrčí představivost.

Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

Tyto magické předměty jsou vytvořené například z kamene, z drahokamů, ze zlata. Zlato obsahuje ohnivou sluneční energii. Vyzařování zlata souvisí s tím, že zlato vyrůstá v různých vrstvách v zemi, po které se pohybujeme, jeho síla skrytá ve zlatých žílách země je pro planetu a přírodu očistná, harmonizující a vyrovnávající. Energie zlata působí v přírodě, vyzařuje do vody, která je součástí našich fyzických těl, vyzařuje do vzduchu, který dýcháme. Zlato v přírodě přijímá sluneční energii, touto energií vyživuje různé vrstvy země, energie Slunce vstřebaná do zlata je přenášena až do nitra Země. Tímto způsobem je sluneční síla převedena do hmotné formy, vysoká elektronová síla Slunce se ve zlatě projevuje v nižších vibracích tak, aby neuškodila světu a životu. Dávní mystikové nazývají zlato zhuštěným slunečním světlem, které ve svém čistém stavu podporuje duchovní a duševní vývoj, zdraví a vnitřní sílu. Z tohoto důvodu je zlato vzácné, drahé a nedostupné, spravedlivě nerozdělené po celém světě tak, aby bylo pro každého ve své nedotčené ryzosti přístupné. Zlato není určeno pouze a jen pro pomíjející potěšení smyslů, nikdy nemělo být symbolem bohatství a moci tak, jak se zapsalo do psychiky pozemského člověka.

Impulzy vědomí, vyslané proudy energie, se vrací zpět do centra, odkud byly vyslány. Myšlenky a pocity jsou plny života, my určujeme hmotným projevům ty vlastnosti, které mají přijmout a budoucí dění se ve zpětných vazbách na námi vyzářenou energii řídí myšlenými pokyny a v podobě zpětných účinků působí na život, na hmotu a přírodu. Lidé to mohou vědět, kdyby chtěli, kdyby jednali ze své zralé vůle zesílené vnitřním ohniskem vědomé inteligence srdce. Avšak nevědomost, nevědomá vůle a zarputilost se marně snaží obcházet neměnné přírodní zákony. Nezralé, zrádné a ničivé myšlenkové koncepty se poté vrací zpět nejen ke svému odesilateli, ale ovlivňují také energetické pole kolektivního vědomí. Vůně a kouř kadidla očišťuje prostor i předměty zasažené nežádoucí energií, na druhé straně oheň, kouř a vůně umožňuje vědomí naladit se na jemnohmotné světy. Vůně a jemné esence éterických olejů pronikají kůží, vdechování vůní stimuluje nervový systém, esenciální přírodní prvky pronikají hluboko do vědomí. Vůně je emanací květin a rostlin, vykuřování například vavřínovými listy se skořicí působí očistnou silou na prostředí, ve kterém se pohybujeme, pomáhá nastolit otevřenost a toleranci, pomáhá rozvíjet tvůrčí sny a ideje.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Letní slunovrat je významná událost, na nás záleží, v jakých energiích se budeme v tyto dny pohybovat, jaké prostředí kolem sebe vytvoříme, na jaké informace se napojíme, a jaké informace a podněty budeme my sami vysílat. Tyto dny, kolem slunovratu a noci svatojánské, vyžadují vědomé zpomalení, uklidnění životního tobogánu, zpomalení hry života, uvolnění životního tempa, je námětem pro autentičtější stav bytí s otevřeným srdcem. Slunce, které vysílá vlnové záření, je živým odrazem našeho pravého Já, sluneční světlo je nebeskou manou. Ze světla, které je pasivní i aktivní (projevuje se jako částice i jako vlnění), je stvořen život na zemi. Vědomý člověk ví, kde začíná a kde končí jeho hranice, kde je dovolena nebo žádána důvěrná blízkost, osobní i neosobní. Je si vědom, kde se nachází jeho nejvnitřnější srdce a jakou energii vyzařuje ven – do každodenního bytí. Nebo vždy ví, kam a jakým směrem proudí podvědomá a nadvědomá mysl, jakým způsobem se projevuje duchovní a duševní zralost.

V den slunovratu prociťme úsvit (energie panny), poledne (energie matky) i soumrak (energie moudré stařeny). Napojme se na možnost, že naše Slunce vyživuje všechny formy života v naší sluneční soustavě. Žijeme ve světě, kde vše, co je projevené, je složené z vedlejších produktů Slunce (kolektivní inteligence). A vše, co je živé, je také Světlem. Transformace vědomí se projevuje také našim osobním přičiněním, snažíme-li se jednat s otevřeným srdcem, veškeré naše emanace a celkový osobní energetický vklad ovlivňuje kolektivní vědomí. Morfologická rezonance způsobuje, že příklady takzvaně táhnou, energetický přenos funguje i tam, kde zdánlivě neprobíhá vzájemná komunikace, výsledkem je nadkritické množství, které určuje, jaké nové dovednosti si takto přeneseně (bezkontaktně skrze kolektivní inteligenci) osvojíme a které z nových ideálů budou na kolektivní úrovni realizovány. V den letního slunovratu vnímejme sami sebe jako Slunce, vyzařujme světlo, teplo a lásku, vyzařujme příjemnou energii do okolního prostoru i na samu planetu Zemi. Pamatujme však, že všeho je třeba činit s mírou, nevyzařujme přehnaně, mějme nad sebou také kontrolu, abychom nespotřebovali všechno palivo, které potřebujeme také pro sebe, abychom se my sami cítili dobře, zdravě a milovaně.

Související článek: Slunovrat, vznešená tajemství včel a mystika

Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.